104 results
Authority data
Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Warszawska "Ul Wisła". Okręg Praga (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Warszawa Praga ; Związek Harcerstwa Polskiego. Warszawska Chorągiew Harcerzy. Okręg Praga ; Okręg Szarych Szeregów Warszawa Praga ; Okręg Praga Chorągwii Warszawskiej "Ula Wisła" Związku Harcerstwa Polskiego
Authority data
Chorągiew Śląska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Związek Harcerstwa Polskiego (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Bytom im. hm. Józefa Kwietniewskiego (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Ziemi Rybnickiej im. Józefa Pukowca (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Ziemi Zawierciańskiej (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Śląska ; Chorągiew Śląska ZHP ; Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Katowicka
siedziba - Katowice
Authority data
Związek Harcerstwa Polskiego (hasło formalne)
Związek Harcerstwa Polskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Polska Organizacja Skautowa (hasło przedmiotowe) ; Ruch Przyjaciół Harcerstwa (hasło przedmiotowe) ; Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 10 Drużyna Harcerska "Włóczykije" im. T. Łopuszańskiego (Związek Harcerstwa Polskiego; Dąbcze) (hasło przedmiotowe) ; 21 Warszawska Drużyna Harcerska im. gen. Prądzyńskiego (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; 31 Warszawska Drużyna Harcerska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; 46 Warszawska Drużyna Harcerska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; VI Szczep Harcerski im. hm. Jerzego Dargiela (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Chorągiew Gdańska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Chorągiew Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Chorągiew Wileńska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Chorągiew Śląska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Chorągiew Ziemi Lubuskiej (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Drużyna Starszych Harcerzy "Gromada Poleszuków" (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Anin (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Kraków-Nowa Huta (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Krosno im. Jana i Stanisława Magurów (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Rydułtowy (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Hufiec Uniejów (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Hufiec ZHP im. Batalionu Zośka (Sulejówek) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Hufiec ZHP im. Stanisława Staszica (Starachowice) (hasło przedmiotowe) ; Katowicki Szczep Harcerski im. Szarych Szeregów (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Komenda Hufca ZHP im. 2 Pułku Nocnych Bombowców (Kraków) (hasło przedmiotowe) ; Szczep ZHP im. Szarych Szeregów (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego (Skulsk) (hasło przedmiotowe) ; Nieprzetarty Szlak (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe) ; Szare Szeregi (hasło przedmiotowe) ; Szczep 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Pomarańczarnia" im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Związek Harcestwa Polskiego) (hasło przedmiotowe)
zob. też Polska Organizacja Skautowa (hasło formalne) ; Ruch Przyjaciół Harcerstwa (hasło formalne) ; Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 10 Drużyna Harcerska "Włóczykije" im. T. Łopuszańskiego (Związek Harcerstwa Polskiego; Dąbcze) (hasło formalne) ; 21 Warszawska Drużyna Harcerska im. gen. Prądzyńskiego (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; 31 Warszawska Drużyna Harcerska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; 46 Warszawska Drużyna Harcerska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; VI Szczep Harcerski im. hm. Jerzego Dargiela (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Chorągiew Gdańska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Chorągiew Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Chorągiew Wileńska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Chorągiew Śląska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Chorągiew Ziemi Lubuskiej (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Drużyna Starszych Harcerzy "Gromada Poleszuków" (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej (hasło formalne) ; Hufiec Anin (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Hufiec Kraków-Nowa Huta (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Hufiec Krosno im. Jana i Stanisława Magurów (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Hufiec Rydułtowy (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Hufiec Uniejów (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Hufiec ZHP im. Batalionu Zośka (Sulejówek) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Hufiec ZHP im. Stanisława Staszica (Starachowice) (hasło formalne) ; Katowicki Szczep Harcerski im. Szarych Szeregów (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Komenda Hufca ZHP im. 2 Pułku Nocnych Bombowców (Kraków) (hasło formalne) ; Szczep ZHP im. Szarych Szeregów (Lublin) (hasło formalne) ; Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego (Skulsk) (hasło formalne) ; Nieprzetarty Szlak (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne) ; Szare Szeregi (hasło formalne) ; Szczep 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Pomarańczarnia" im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Związek Harcestwa Polskiego) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Harcerskie drużyny pożarnicze (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej ; ZHP ; Polish Scouting and Guiding Association (ZHP)
Authority data
Związek Harcerstwa Polskiego (1918-1939) (hasło formalne)
Związek Harcerstwa Polskiego (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
zob. też Szare Szeregi (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 8 Lwowska Drużyna Harcerska im. A. Małkowskiego (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Koło Starszego Harcerstwa im. K. Pułaskiego w Lesznie (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Oddział Warszawski (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Okręg Kielecki (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
zob. też Szare Szeregi (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 8 Lwowska Drużyna Harcerska im. A. Małkowskiego (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Koło Starszego Harcerstwa im. K. Pułaskiego w Lesznie (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Oddział Warszawski (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Okręg Kielecki (Związek Harcerstwa Polskiego ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: ZHP
Powstał w 1918 z organizacji skautowskiej; w skład ZHP wchodziły organizacje Harcerek i Harcerzy, Przyjaciół Harcerstwa; w konspiracji, w czasie II wojny światowej działał pod kryptonimem Szare Szeregi; w 1944 PKWN na terenach wyzwolonych powołał ZHP w którym dominowali działacze Czerwonego Harcerstwa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego; w 1948 usunięto przedwojennych harcmistrzów; zniesiono podział na harcerstwo męskie i żeńskie, utworzono jedną Główną Kwaterę; w 1950 likwidacja ZHP i utworzenie Związku Młodzieży Polskiej; w XII 1956 przy udziale usuniętych w 1948 harcmistrzów odbudowano ZHP.
Authority data
Chorągiew Częstochowska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło formalne)
Chorągiew Częstochowska (Związek Harcerstwa Polskiego) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Związek Harcerstwa Polskiego (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Związek Harcerstwa Polskiego (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Chorągiew Częstochowska ZHP im. Ludowego Wojska Polskiego ; Częstochowska Chorągiew ZHP ; Chorągiew Częstochowska ZHP ; Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Częstochowska
Authority data
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (hasło formalne)
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (hasło przedmiotowe)
zob. też Związek Polaków w Niemczech (hasło przedmiotowe)
zob. też Związek Polaków w Niemczech (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Harcerstwo (hasło przedmiotowe) ; Organizacje polonijne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: ZHPwN ; Związek Harcerstwa Polskiego w Prowincji Górny Śląsk ; Związek Harcerzy Polskich w Niemczech
W lipcu 1945 utworzono Komendę Główną ZHP w Niemczech. Teren Niemiec podzielono na dwa okręgi - północny w brytyjskiej strefie okupacyjnej i południowy we francuskiej i amerykańskiej strefie. W końcu 1945 r. ogólny stan ZHP w Niemczech dochodził do 25,000 osób zorganizowanych w 100 hufcach i 800 jednostkach kierowanych przez 120 instruktorów. W 1946 r rozpoczęła się repatriacja ludności polskiej z Niemiec. Część osób wróciła do Polski a część wyjechała do Anglii lub do Kanady, USA i Australii. Po roku 1951 została tylko garstka ludzi i harcerstwo nie miało dalszych warunków rozwoju.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/5536
Filia nr 1 - Al. Niepodległości 11
No availability information
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/38041 (1 egz.)
Filia nr 14
There are copies available to loan: sygn. 94(438).082 (1 egz.)
Filia nr 5 - ul. Z.Krasińskiego 4
No availability information: sygn. 94(438).082
Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
No availability information: sygn. 94(438).082
Filia nr 18 - l. Nadrzeczna 46/48
No availability information: sygn. 94(438).082
Filia nr 21 - GNASZYN, ul. Orzechowa 14
No availability information: sygn. 94(438).082
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Filia nr 2 - ul. Orlik-Rückemanna 35/37
No availability information: sygn. 94(438)
Book
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in 10 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/97766 (1 egz.)
Filia nr 14
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/3892, Z/3891
Oddział dla Dz. i Mł. - Kościuszki 4
No availability information: sygn. Cz-wa
Filia nr 3 - ul. Ułańska 5/7
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 6 - ul. W.Orkana 56-A
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 7 – Al. Pokoju 15/17
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 18 - l. Nadrzeczna 46/48
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 20 - ul. W.Gombrowicza 15
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 21 - GNASZYN, ul. Orzechowa 14
No availability information: sygn. Czenstochov
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/50113
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again