309 results
Authority data
Służba wojskowa zawodowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zawód wojskowy ; Wojsko - zawód ; Zawodowa służba wojskowa
Authority data
Zawód - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Przyrodnicy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zawód (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauki przyrodnicze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biolodzy (hasło przedmiotowe) ; Geolodzy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauki przyrodnicze - biografie ; Nauki przyrodnicze - zawód
Authority data
Zawód - Egipt - do 4 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Taksówkarze (hasło przedmiotowe)
zob. też Transport taksówkowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Transport taksówkowy - zawód
Authority data
Stolarze (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Stolarstwo - zawód
Authority data
Zawód - socjologia - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Szkolnictwo zawodowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Czeladnicy (hasło przedmiotowe) ; Kwalifikacje zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele zawodu (hasło przedmiotowe) ; Projekt FABER (hasło przedmiotowe) ; Projekt "Przekroczyć próg" (hasło przedmiotowe) ; Projekt Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja-Potencjał-Potrzeby (hasło przedmiotowe) ; Szkolenie zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Szkoły przywięzienne (hasło przedmiotowe) ; Szkoły zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Szkoły zawodowe specjalne (hasło przedmiotowe) ; Terminatorzy (hasło przedmiotowe) ; Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (hasło przedmiotowe) ; Warsztat szkolny (hasło przedmiotowe) ; Wielkopolski system monitorowania i prognozowania (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Licea profilowane (hasło przedmiotowe) ; Studia licencjackie (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo policealne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo poligraficzne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo przyzakładowe (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo zawodowe specjalne (hasło przedmiotowe) ; Szkoły branżowe I stopnia (hasło przedmiotowe) ; Szkoły branżowe II stopnia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zasadnicza szkoła zawodowa ; Zasadnicza szkoła zawodowa ; Zawód - szkolnictwo
Authority data
Konserwatorzy zabytków (hasło przedmiotowe)
zob. też Konserwatorstwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Restauratorzy zabytków ; Konserwatorstwo - zawód ; Renowatorzy zabytków
Authority data
Ekolodzy (zawód) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ekologia - zawód
Authority data
Zawód - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Zawód - prognozy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Zawód - socjologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ogrodnicy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rolnicy (hasło przedmiotowe)
zob. też Ogrodnictwo (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Sadownicy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ogrodnictwo - zawód ; Technicy ogrodnicy
Authority data
Iluzjoniści (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Artyści cyrkowi (hasło przedmiotowe)
zob. też Sztuki iluzjonistyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prestidigitatorzy ; Sztuki iluzjonistyczne - zawód
Authority data
Krytycy muzyczni (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zawód (hasło przedmiotowe)
zob. też Krytyka muzyczna (hasło przedmiotowe) ; Muzykolodzy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Krytyka muzyczna - zawód
Authority data
Pedagodzy resocjalizacyjni (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pedagodzy (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Pedagogika resocjalizacyjna - zawód ; Wychowawcy resocjalizacyjni
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again