2856 results
Authority data
Zarządzanie - socjologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Marketing strategiczny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Marketing (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie strategiczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Analitycy rynku (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Strategia marketingowa ; Zarządzanie marketingowe
Authority data
Zarządzanie jakością (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zarządzanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza Systemów Pomiarowych (hasło przedmiotowe) ; Diagram Ishikawy (hasło przedmiotowe) ; Diagram Pareto-Lorenza (hasło przedmiotowe) ; Dobre praktyki (hasło przedmiotowe) ; FMEA (metoda zarządzania) (hasło przedmiotowe) ; Jakość kształcenia (hasło przedmiotowe) ; Jakość produktu (hasło przedmiotowe) ; Kaizen (hasło przedmiotowe) ; Kontrola jakości (hasło przedmiotowe) ; Kontrolerzy jakości (hasło przedmiotowe) ; Kwalitologia (hasło przedmiotowe) ; Metoda CAF (hasło przedmiotowe) ; Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (hasło przedmiotowe) ; Metoda QFD (hasło przedmiotowe) ; Metody Taguchi (hasło przedmiotowe) ; Normy ISO 9000 (hasło przedmiotowe) ; Norma ISO 10001 (hasło przedmiotowe) ; Norma ISO 10002 (hasło przedmiotowe) ; Normy ISO 10015 (hasło przedmiotowe) ; Planowane postarzanie produktów (hasło przedmiotowe) ; Polska Nagroda Jakości (hasło przedmiotowe) ; Regionalne Nagrody Jakości (hasło przedmiotowe) ; Six Sigma (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: TQM ; Total Quality Management ; Zarządzanie przez jakość ; Zarządzanie totalną jakością
Authority data
Authority data
Zarządzanie - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie strategiczne - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Zarządzanie wiedzą - Szwajcaria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Polityka cenowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Ceny (hasło przedmiotowe) ; Dezinflacja (hasło przedmiotowe) ; Marketing - mix (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ceny transferowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ceny - polityka ; Strategia cenowa ; Zarządzanie ceną ; Decyzje cenowe
Authority data
Zarządzanie strategiczne - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
EMAS (hasło przedmiotowe)
zob. też Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska - Unia Europejska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu ; Eko-Zarządzanie i Audytowanie ; Europejski System Ekozarządzania i Audytu
Authority data
Authority data
Authority data
Zarządzanie wiedzą (hasło przedmiotowe)
zob. też Systemy informatyczne zarządzania (hasło przedmiotowe) ; Organizacja ucząca się (hasło przedmiotowe) ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wiedza - zarządzanie
Authority data
Authority data
Zarządzanie wiedzą - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Zarządzanie zmianą (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zmiana - zarządzanie ; Change Management
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again