221 results
Authority data
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
zob. też Juzistki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej ; Wojsko Polskie II RP ; Siły Zbrojne II Rzeczypospolitej ; Siły Zbrojne II RP
Nazwa polskich sił zbrojnych używana od początku XIX w., oficjalnie wprowadzona w 1918 po odzyskaniu niepodległości. W latach 1939-1944 jednostki polskie na obczyźnie i organizacje ruchu oporu nie używały nazwy Wojska Polskiego. Nazwa ta została ponownie wprowadzona ustawą Krajowej Rady Narodowej z dn. 21 lipca 1944.
Authority data
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie (1918-1939). 27 Pułk Piechoty ; 27 Pułk Piechoty ; 27 PP ; Pułk Piechoty, 27
27 Pułk Piechoty powstał 11 listopada 1918. Stacjonował w Częstochowie. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko- bolszewickiej. W kampanii wrześniowej walczył w rejonie Częstochowy
Authority data
7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 7 Częstochowska Dywizja Piechoty ; 7 DP (1918-1939) ; Dywizja Piechoty, 7 ; Siódma Dywizja Piechoty
Powstała w 1918 r.; dowództwo w Częstochowie; w skład wchodziły garnizony lubliniecki, piotrkowski i częstochowski tj. 25 Pułk Piechoty i 74 Górnoślaski Pułk Piechoty; istniała do 1939 r.
Authority data
4 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
4 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też 4 Pułk Piechoty (Legiony Polskie ; 1914-1917) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też 4 Pułk Piechoty (Legiony Polskie ; 1914-1917) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 4 PPL ; PPL, 4 ; 4 Pułk Piechoty Legionów ; Pułk Piechoty Legionów, 4
Oddział piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939.
Authority data
9 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
9 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 9 DP (Wojsko Polskie ; 1918-1939) ; Dywizja Piechoty, 9 (Wojsko Polskie ; 1918-1939)
Dywizję sformowano 12 czerwca 1919 na froncie poleskim. W okresie międzywojennym dowództwo i sztab 9 DP stacjonował w Siedlcach. W kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii Pomorze. Rozbita w korytarzu pomorskim w pierwszych dniach września 1939 r.
Authority data
25 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
25 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 7 Dywizja Piechoty. 25 Pułk Piechoty ; Pułk Piechoty, 25 ; 25 pp
Authority data
11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze 23 Górnośląska Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze 23 Górnośląska Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie (1918-1939). 11 Pułk Piechoty ; Górnośląski Pułk Piechoty, 11 ; Pułk Piechoty, 11 ; 11 Górnośląski Pułk Piechoty
Authority data
21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Orkiestra 21 Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Orkiestra 21 Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polska. Wojsko Polskie (1918-1939). 21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy" ; 21 W.p.p ; "Dzieci Warszawy", 21 Warszawski Pułk Piechoty ; Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy", 21 ; Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy", 21
Powstał 11 listopada 1918 r.
Authority data
17 Wielkopolska Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Armia "Poznań". 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty ; Wielkopolska Dywizja Piechoty, 17
Authority data
10 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 7 Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej ; 37 Pułk Strzelców ; Pułk Piechoty, 10 ; Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej ; 10 Pułk Piechoty
Authority data
74 Górnośląski Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
74 Górnośląski Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 74 pp ; 74 Górnośląski Pułk Piechoty WP ; Górnośląski Pułk Piechoty, 74 ; Pułk Piechoty,74 ; 74 Pułk Piechoty, Górnośląski
Authority data
Wołyńska Brygada Kawalerii (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Wołyńska Brygada Kawalerii (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 84 Pułk Strzelców Poleskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 84 Pułk Strzelców Poleskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wołyńska Brygada Kawalerii ; Brygada Kawalerii "Równe" ; Wołyńska BK
Utworzona jako Brygada Kawalerii „Równe” w latach 1919-20, zmiana nazwy w 1937 r.
Authority data
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
zob. też 101 Rezerwowy Pułk Ułanów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Szwadron Kulomiotów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
zob. też 101 Rezerwowy Pułk Ułanów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Szwadron Kulomiotów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego ; 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego ; Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, 1
Authority data
Authority data
31 Pułk Strzelców Kaniowskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
31 Pułk Strzelców Kaniowskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 31 Pułk Strzelców Kaniowskich ; 31 P. S. K ; Pułk Strzelców Kaniowskich, 31 ; 31 PSK ; Polska. Wojsko Polskie (1918-1939). 31 Pułk Strzelców Kaniowskich ; Wojsko Polskie (1918-1939). 31 Pułk Strzelców Kaniowskich
Authority data
2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich ; 2 Pułk Ułanów Legionów Polskich ; Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, 2 ; Pułk Ułanów Legionów Polskich, 2
powst. w 1919 r. dla upamiętnienia szarży ułanów polskich pod Rokitną w 1915 r., przestał istnieć 27 września 1939 r.
Authority data
Oddział Wydzielony "Lubliniec" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Oddział Wydzielony "Lubliniec" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: OW "Lubliniec" ; Wojsko Polskie (1918-1939). Oddział Wydzielony "Lubliniec"
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa
No availability information: sygn. CP/14845
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/54462 (1 egz.)
Czytelnia Naukowa
No availability information: sygn. CP/14627
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1685, Z/152
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again