199 results
Authority data
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
zob. też Juzistki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej ; Wojsko Polskie II RP ; Siły Zbrojne II Rzeczypospolitej ; Siły Zbrojne II RP
Nazwa polskich sił zbrojnych używana od początku XIX w., oficjalnie wprowadzona w 1918 po odzyskaniu niepodległości. W latach 1939-1944 jednostki polskie na obczyźnie i organizacje ruchu oporu nie używały nazwy Wojska Polskiego. Nazwa ta została ponownie wprowadzona ustawą Krajowej Rady Narodowej z dn. 21 lipca 1944.
Authority data
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie (1918-1939). 27 Pułk Piechoty ; 27 Pułk Piechoty ; 27 PP ; Pułk Piechoty, 27
27 Pułk Piechoty powstał 11 listopada 1918. Stacjonował w Częstochowie. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko- bolszewickiej. W kampanii wrześniowej walczył w rejonie Częstochowy
Authority data
7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 7 Częstochowska Dywizja Piechoty ; 7 DP (1918-1939) ; Dywizja Piechoty, 7 ; Siódma Dywizja Piechoty
Powstała w 1918 r.; dowództwo w Częstochowie; w skład wchodziły garnizony lubliniecki, piotrkowski i częstochowski tj. 25 Pułk Piechoty i 74 Górnoślaski Pułk Piechoty; istniała do 1939 r.
Authority data
4 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
4 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też 4 Pułk Piechoty (Legiony Polskie ; 1914-1917) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też 4 Pułk Piechoty (Legiony Polskie ; 1914-1917) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 4 PPL ; PPL, 4 ; 4 Pułk Piechoty Legionów ; Pułk Piechoty Legionów, 4
Oddział piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939.
Authority data
9 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
9 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 9 DP (Wojsko Polskie ; 1918-1939) ; Dywizja Piechoty, 9 (Wojsko Polskie ; 1918-1939)
Dywizję sformowano 12 czerwca 1919 na froncie poleskim. W okresie międzywojennym dowództwo i sztab 9 DP stacjonował w Siedlcach. W kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii Pomorze. Rozbita w korytarzu pomorskim w pierwszych dniach września 1939 r.
Authority data
25 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
25 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 7 Dywizja Piechoty. 25 Pułk Piechoty ; Pułk Piechoty, 25 ; 25 pp
Authority data
11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze 23 Górnośląska Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze 23 Górnośląska Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie (1918-1939). 11 Pułk Piechoty ; Górnośląski Pułk Piechoty, 11 ; Pułk Piechoty, 11 ; 11 Górnośląski Pułk Piechoty
Authority data
21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Orkiestra 21 Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Orkiestra 21 Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polska. Wojsko Polskie (1918-1939). 21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy" ; 21 W.p.p ; "Dzieci Warszawy", 21 Warszawski Pułk Piechoty ; Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy", 21 ; Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy", 21
Powstał 11 listopada 1918 r.
Authority data
Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (hasło formalne)
Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sztab Generalny Wojska Polskiego (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sztab Generalny Wojska Polskiego (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego ; Oddział II Sztabu Głównego ; Sztab Główny Wojska Polskiego ; Wojsko Polskie (1918-1939). Sztab Główny. Oddział II ; Polska. Wojsko Polskie (1918-1939). Sztab Główny. Oddział II ; Sztab Generalny Wojska Polskiego. Oddział II ; Polska. Wojsko Polskie (1918-1939). Sztab Generalny. Oddział II ; Wojsko Polskie (1918-1939). Sztab Generalny. Oddział II ; Sztab Generalny. Oddział II ; Oddział II Sztabu Generalnego
Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako organ zajmujący się wywiadem oraz zwalczaniem szpiegostwa, powołano w 1919. W 1928 Oddział II Sztabu Generalnego zmienił nazwę na Oddział II Sztabu Głównego.
Authority data
17 Wielkopolska Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Armia "Poznań". 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty ; Wielkopolska Dywizja Piechoty, 17
Authority data
10 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 7 Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej ; 37 Pułk Strzelców ; Pułk Piechoty, 10 ; Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej ; 10 Pułk Piechoty
Authority data
74 Górnośląski Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
74 Górnośląski Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 74 pp ; 74 Górnośląski Pułk Piechoty WP ; Górnośląski Pułk Piechoty, 74 ; Pułk Piechoty,74 ; 74 Pułk Piechoty, Górnośląski
Authority data
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
zob. też 101 Rezerwowy Pułk Ułanów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Szwadron Kulomiotów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
zob. też 101 Rezerwowy Pułk Ułanów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Szwadron Kulomiotów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego ; 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego ; Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, 1
Authority data
Authority data
31 Pułk Strzelców Kaniowskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
31 Pułk Strzelców Kaniowskich (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 31 Pułk Strzelców Kaniowskich ; 31 P. S. K ; Pułk Strzelców Kaniowskich, 31 ; 31 PSK ; Polska. Wojsko Polskie (1918-1939). 31 Pułk Strzelców Kaniowskich ; Wojsko Polskie (1918-1939). 31 Pułk Strzelców Kaniowskich
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa
No availability information: sygn. CP/14845
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/54462 (1 egz.)
Czytelnia Naukowa
No availability information: sygn. CP/14627
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1685, Z/152
No cover
Book
In basket
This item is available in 22 branches. Expand the list to see details.
Oddział dla Dz. i Mł.
There are copies available to loan: sygn. Cz-wa (2 egz.)
Filia nr 13
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov, Czenstochov 94(438) (2 egz.)
Filia nr 14
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov., Czenstochov (2 egz.)
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/3328/II, Z/3328/I
Filia nr 1 - Al. Niepodległości 11
No availability information: sygn. 94(438)
Filia nr 2 - ul. Orlik-Rückemanna 35/37
No availability information: sygn. 94(438)
Filia nr 3 - ul. Ułańska 5/7
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 4 - ul. Św. Barbary 32
No availability information: sygn. Czenstochov, Czenstochov.
Filia nr 5 - ul. Z.Krasińskiego 4
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 6 - ul. W.Orkana 56-A
No availability information: sygn. 94(438)
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 9 - ul. F.Nowowiejskiego 15
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 10 - ul. K.Michałowskiego 20
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 15 - ul. gen. L.Okulickiego 63
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 18 - l. Nadrzeczna 46/48
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 20 - ul. W.Gombrowicza 15
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 21 - GNASZYN, ul. Orzechowa 14
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 22 - DŹBÓW, ul. Rydla 4
No availability information: sygn. Czenstochow,
Filia nr 23 - KIEDRZYN, ul. Ludowa 58
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 25 - BRZEZINY, ul. Wirażowa 8-A
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 7 Wypożyczalnia dla dorosłych – Aleja Pokoju 15/17
No availability information: sygn. F26/07614402, F26/07614301
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/5603
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again