2172 results
Authority data
Służba wojskowa zawodowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zawód wojskowy ; Wojsko - zawód ; Zawodowa służba wojskowa
Authority data
Lubliniec (woj. śląskie) - wojsko (hasło przedmiotowe)
Authority data
Konspiracyjne Wojsko Polskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Armia Krajowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: KWP
Authority data
Authority data
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
zob. też Juzistki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej ; Wojsko Polskie II RP ; Siły Zbrojne II Rzeczypospolitej ; Siły Zbrojne II RP
Nazwa polskich sił zbrojnych używana od początku XIX w., oficjalnie wprowadzona w 1918 po odzyskaniu niepodległości. W latach 1939-1944 jednostki polskie na obczyźnie i organizacje ruchu oporu nie używały nazwy Wojska Polskiego. Nazwa ta została ponownie wprowadzona ustawą Krajowej Rady Narodowej z dn. 21 lipca 1944.
Authority data
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie (1918-1939). 27 Pułk Piechoty ; 27 Pułk Piechoty ; 27 PP ; Pułk Piechoty, 27
27 Pułk Piechoty powstał 11 listopada 1918. Stacjonował w Częstochowie. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko- bolszewickiej. W kampanii wrześniowej walczył w rejonie Częstochowy
Authority data
Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Armia Polska w ZSRR (1944) ; 1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
Authority data
2 Armia (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło formalne)
2 Armia (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 2 Armia ; 2 Armia Polska ; 2 Armia Wojska Polskiego ; 2 AWP
Authority data
Sądownictwo wojskowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Sądownictwo - wojsko
Authority data
Rozpoznanie (wojsko) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sztuka wojenna (hasło przedmiotowe)
zob. też Czołgi rozpoznawcze (hasło przedmiotowe) ; System Rozpoznania ISTAR (hasło przedmiotowe) ; Wojska radiotechniczne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Rozpoznanie morskie (hasło przedmiotowe) ; Rozpoznanie powietrzne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rekonesans wojskowy ; Zwiad
Authority data
Biblioteki wojskowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko - bibliotekarstwo
Authority data
Wojsko Królestwa Polskiego. 4 Pułk Piechoty Liniowej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 4 Pułk Piechoty Liniowej Wojska Królestwa Polskiego ; Czwarty Pułk Piechoty Liniowej ; Czwartacy ; Pułk Piechoty Liniowej Wojska Królestwa Polskiego, 4
Authority data
Działania specjalne (wojsko) (hasło przedmiotowe)
zob. też Dywersja (hasło przedmiotowe) ; Komandosi (hasło przedmiotowe) ; Operacje reagowania kryzysowego (hasło przedmiotowe) ; Siły specjalnego przeznaczenia (hasło przedmiotowe) ; Wojna partyzancka (hasło przedmiotowe) ; Wojna psychologiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe) ; Wywiad wojskowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Akcje specjalne (wojsko) ; Operacje specjalne (wojsko) ; Special operations (Military science)
Authority data
Wojsko rzymskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Triumf (wojskowość) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Auxilia (hasło przedmiotowe) ; Pretorianie (hasło przedmiotowe)
zob. też Starożytny Rzym (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Armia rzymska ; Exercitus Romanus ; Classis (Armia rzymska) ; Legiony rzymskie ; Roman army ; Siły zbrojne Starożytnego Rzymu
Authority data
4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło formalne)
4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło przedmiotowe)
zob. też Klub Kombatantów 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (Warszawa) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło formalne)
zob. też Klub Kombatantów 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (Warszawa) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; 4 Dywizja Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego ; 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; 4 DP ; Czwartacy ; Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego, 4 ; Kilińszczacy ; Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 1 Armia. 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; 4 Pomorska Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 4 Pomorska Dywizja Piechoty
Authority data
Authority data
Biblioteki wojskowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko - bibliotekarstwo
Authority data
Transport wojskowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko - transport
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again