2144 results
Authority data
Służba wojskowa zawodowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zawód wojskowy ; Wojsko - zawód ; Zawodowa służba wojskowa
Authority data
Konspiracyjne Wojsko Polskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Armia Krajowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: KWP
Authority data
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 12 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 17 Eskadra Wywiadowcza (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 8 Pułk Piechoty Legionów (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 13 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 22 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 32 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 34 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; 35 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Legionowo (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne) ; Garnizon Poznań (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
zob. też Juzistki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej ; Wojsko Polskie II RP ; Siły Zbrojne II Rzeczypospolitej ; Siły Zbrojne II RP
Nazwa polskich sił zbrojnych używana od początku XIX w., oficjalnie wprowadzona w 1918 po odzyskaniu niepodległości. W latach 1939-1944 jednostki polskie na obczyźnie i organizacje ruchu oporu nie używały nazwy Wojska Polskiego. Nazwa ta została ponownie wprowadzona ustawą Krajowej Rady Narodowej z dn. 21 lipca 1944.
Authority data
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
27 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie (1918-1939). 27 Pułk Piechoty ; 27 Pułk Piechoty ; 27 PP ; Pułk Piechoty, 27
27 Pułk Piechoty powstał 11 listopada 1918. Stacjonował w Częstochowie. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko- bolszewickiej. W kampanii wrześniowej walczył w rejonie Częstochowy
Authority data
Rozpoznanie (wojsko) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sztuka wojenna (hasło przedmiotowe)
zob. też Czołgi rozpoznawcze (hasło przedmiotowe) ; System Rozpoznania ISTAR (hasło przedmiotowe) ; Wojska radiotechniczne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Rozpoznanie morskie (hasło przedmiotowe) ; Rozpoznanie powietrzne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rekonesans wojskowy ; Zwiad
Authority data
Wojsko Królestwa Polskiego. 4 Pułk Piechoty Liniowej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 4 Pułk Piechoty Liniowej Wojska Królestwa Polskiego ; Czwarty Pułk Piechoty Liniowej ; Czwartacy ; Pułk Piechoty Liniowej Wojska Królestwa Polskiego, 4
Authority data
Działania specjalne (wojsko) (hasło przedmiotowe)
zob. też Dywersja (hasło przedmiotowe) ; Komandosi (hasło przedmiotowe) ; Operacje reagowania kryzysowego (hasło przedmiotowe) ; Siły specjalnego przeznaczenia (hasło przedmiotowe) ; Wojna partyzancka (hasło przedmiotowe) ; Wojna psychologiczna (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe) ; Wywiad wojskowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Akcje specjalne (wojsko) ; Operacje specjalne (wojsko) ; Special operations (Military science)
Authority data
4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło formalne)
4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło przedmiotowe)
zob. też Klub Kombatantów 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (Warszawa) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 11 Pułk Piechoty (Wojsko Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) (hasło formalne)
zob. też Klub Kombatantów 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (Warszawa) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; 4 Dywizja Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego ; 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; 4 DP ; Czwartacy ; Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego, 4 ; Kilińszczacy ; Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 1 Armia. 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; 4 Pomorska Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego ; Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 4 Pomorska Dywizja Piechoty
Authority data
Technika wojskowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Technika (hasło przedmiotowe)
zob. też Inżynieria wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Nauki o obronności (hasło przedmiotowe) ; Sprzęt wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Towary i technologie podwójnego zastosowania (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko - technika ; Military technology ; Technika militarna ; Technika obronna ; Technika wojenna ; Technologie militarne ; Technologie obronne ; Technologie wojenne ; Technologie wojskowe
Authority data
Armia Polska na Wschodzie (hasło formalne)
Armia Polska na Wschodzie (hasło przedmiotowe)
zob. też 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
zob. też 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na Wschodzie ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na Wschodzie ; Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie ; APW ; AP na Wschodzie
Armia Polska na Wschodzie działała od 12 września 1942 r. do 1944 r. Była związkiem operacyjnym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie utworzonym z połączenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, Dowództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie i Drugiego Korpusu Strzelców. W 1943 nastąpiło wydzielenie z Armii 2 Korpusu Polskiego a z pozostałych po reorganizacji jednostek utworzono Dowództwo APW, ktore w maju 1944 r., po oficjalnym oddzieleniu 2 Korpusu, zostało przemianowane na Jednostki Wojska na Środkowym Wschodzie.
Authority data
7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło formalne)
7 Dywizja Piechoty (Wojsko Polskie ; 1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1918-1939) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 7 Częstochowska Dywizja Piechoty ; 7 DP (1918-1939) ; Dywizja Piechoty, 7 ; Siódma Dywizja Piechoty
Powstała w 1918 r.; dowództwo w Częstochowie; w skład wchodziły garnizony lubliniecki, piotrkowski i częstochowski tj. 25 Pułk Piechoty i 74 Górnoślaski Pułk Piechoty; istniała do 1939 r.
Authority data
Wojsko (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Wojska Ochrony Pogranicza (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Służby mundurowe (hasło przedmiotowe) ; System obronny państwa (hasło przedmiotowe)
zob. też Archiwa wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Biblioteki wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Broń (hasło przedmiotowe) ; Cmentarze wojenne (hasło przedmiotowe) ; Dowodzenie (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Dyscyplina wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Działania specjalne (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Dzieci-żołnierze (hasło przedmiotowe) ; Ekwipunek wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Funkcjonariusze publiczni (hasło przedmiotowe) ; Garnizon (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja strategiczna (hasło przedmiotowe) ; Koń wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Logistyka wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Maskowanie (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Meteorologia wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Militaria (hasło przedmiotowe) ; Militaryzm (hasło przedmiotowe) ; Mobilizacja (wojsko) (hasło przedmiotowe) ; Mundury (hasło przedmiotowe) ; Muzea wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Nauki wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Odznaki i oznaki (hasło przedmiotowe) ; Operacje pokojowe (hasło przedmiotowe) ; Organizacje paramilitarne (hasło przedmiotowe) ; Osadnictwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Pies wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Poligon wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Prywatne firmy wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Przysięga wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Siły specjalnego przeznaczenia (hasło przedmiotowe) ; Służba wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Stopnie wojskowe i służb mundurowych (hasło przedmiotowe) ; Sztuka wojenna (hasło przedmiotowe) ; Testament wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Turystyka militarna (hasło przedmiotowe) ; Więziennictwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Wojna (hasło przedmiotowe) ; Współpraca cywilno-wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Żołnierze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Administracja wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Artyleria (hasło przedmiotowe) ; Grupy bojowe (hasło przedmiotowe) ; Hetmani (hasło przedmiotowe) ; Jeńcy wojenni (hasło przedmiotowe) ; Kapelani wojskowi (hasło przedmiotowe) ; Kawaleria (hasło przedmiotowe) ; Komandosi (hasło przedmiotowe) ; Kwatermistrzostwo (hasło przedmiotowe) ; Lotnictwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Marynarka wojenna (hasło przedmiotowe) ; Naczelny dowódca sił zbrojnych (hasło przedmiotowe) ; Obozy wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Oficerowie (hasło przedmiotowe) ; Piechota (hasło przedmiotowe) ; Poborowi (hasło przedmiotowe) ; Podoficerowie (hasło przedmiotowe) ; Pospolite ruszenie (hasło przedmiotowe) ; Rezerwiści (hasło przedmiotowe) ; Rycerstwo (hasło przedmiotowe) ; Saperzy (hasło przedmiotowe) ; Siły nieregularne (hasło przedmiotowe) ; Spadochroniarze (hasło przedmiotowe) ; Strzelcy wyborowi (hasło przedmiotowe) ; Siły szybkiego reagowania (hasło przedmiotowe) ; Służba wartownicza (hasło przedmiotowe) ; Straż graniczna (hasło przedmiotowe) ; Wojska aeromobilne (hasło przedmiotowe) ; Wojska chemiczne (hasło przedmiotowe) ; Wojska drogowo-mostowe (hasło przedmiotowe) ; Wojska górskie (hasło przedmiotowe) ; Wojska kolejowe (hasło przedmiotowe) ; Wojska lądowe (hasło przedmiotowe) ; Wojska najemne (hasło przedmiotowe) ; Wojska obrony terytorialnej (hasło przedmiotowe) ; Wojska obrony wewnętrznej (hasło przedmiotowe) ; Wojska pancerne (hasło przedmiotowe) ; Wojska powietrznodesantowe (hasło przedmiotowe) ; Wojska radiotechniczne (hasło przedmiotowe) ; Wojska rakietowe (hasło przedmiotowe) ; Wojska zaciężne (hasło przedmiotowe) ; Wojskowa służba weterynaryjna (hasło przedmiotowe) ; Wywiad wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Żandarmeria wojskowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Czasopisma wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Muzyka wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Plakat wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Muzyka wojskowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Armia ; Siły zbrojne ; Armed Forces ; Armies
Authority data
Organizacje polityczno-wojskowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe CENTO (hasło przedmiotowe) ; NATO (hasło przedmiotowe) ; Układ Warszawski (hasło przedmiotowe) ; Unia Zachodnioeuropejska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Organizacje wojskowo-polityczne ; Pakty polityczno-wojskowe ; Pakty wojskowo-polityczne ; Sojusze polityczno-wojskowe ; Sojusze wojskowo-polityczne ; Wojsko - organizacje
Authority data
2 Dywizja Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
2 Dywizja Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Komitet Kulturalno-Oświatowy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
zob. też Koło b. Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Wielkiej Brytanii (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Komitet Kulturalno-Oświatowy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
zob. też Koło b. Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Wielkiej Brytanii (hasło formalne)
zob. też Obozy dla internowanych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Wojsko Polskie we Francji. 2 Dywizja Strzelców Pieszych ; 2 DSP ; 2 Dywizja Strzelców Pieszych ; Dywizja Strzelców Pieszych, 2 ; 2e Division Polonaise de Chasseurs
2 Dywizja Strzelców Pieszych powstała w 1940 we Francji.
Authority data
Marksizm - a wojsko (hasło przedmiotowe)
Authority data
Mundury (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ubiór (hasło przedmiotowe)
zob. też Ekwipunek wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Czapki wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Obuwie wojskowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko - mundury ; Umundurowanie ; Military uniforms
Authority data
Wojsko Księstwa Warszawskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Krakusi (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko - Polska - 19 w (hasło przedmiotowe)
zob. też Księstwo Warszawskie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Księstwo Warszawskie - wojsko
Authority data
Wojsko Księstwa Warszawskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Krakusi (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko - Polska - 19 w (hasło przedmiotowe)
zob. też Księstwo Warszawskie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Księstwo Warszawskie - wojsko
Authority data
Technika wojskowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Technika (hasło przedmiotowe)
zob. też Inżynieria wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Nauki o obronności (hasło przedmiotowe) ; Sprzęt wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Towary i technologie podwójnego zastosowania (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojsko - technika ; Military technology ; Technika militarna ; Technika obronna ; Technika wojenna ; Technologie militarne ; Technologie obronne ; Technologie wojenne ; Technologie wojskowe
Authority data
Hełmy (wojsko) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Broń ochronna (hasło przedmiotowe) ; Ekwipunek wojskowy (hasło przedmiotowe) ; Hełmy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Szyszak (hełm) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Helmets
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again