143 results
Authority data
Obserwatorium Astronomiczne (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Obserwatorium Astronomiczne (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Obserwatorium Krakowskie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Obserwatorium Krakowskie (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Cracow Astronomical Observatory ; Observatoire astronomique de Cracovie ; Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie ; Uniwersytet Jagielloński. Obserwatorium Astronomiczne
Authority data
Wydział Rolniczy (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Wydział Rolniczy (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
zob. też Koło byłych Słuchaczy Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Koło byłych Słuchaczy Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Rolniczy ; Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Studium Rolnicze ; Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Studium Rolnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego
Authority data
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Wydział Prawa (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Jagielloński (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Wydział Prawa (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Jagielloński (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Wydział Prawa i Administracji UJ
Nazwa: Wydział Prawa UJ: -do r. 1878; 1932-1970. Nazwa: Wydział Prawa i Administracji UJ: 1879-1932; 1971-.
Authority data
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło formalne)
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński. Archiwum
Authority data
Instytut Archeologii (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Instytut Archeologii (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wydział Historyczny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wydział Historyczny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Historyczny. Instytut Archeologii ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Archeologii Śródziemnomorskiej ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Archeologii ; L'Institut d'Archeologie de l'Universite de Cracovie ; Institute of Archeology of the Jagiellonian University ; Jagiellonian University. Institute of Archeology
Instytut powstał w 1972 roku w wyniku połączenia Katedry Archeologii Polski i Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej. Od lat 90-tych na Wydziale Historycznym.
Authority data
Wydział Filozoficzny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Wydział Filozoficzny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Wydział Filozoficzno-Historyczny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Wydział Filozoficzno-Historyczny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny ; Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Wydział Filozoficzny powstał w 1364 roku i funkcjonował w obrębie Studium Generale, Szkoły Głównej Koronnej, Uniwersytetu Krakowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1813 roku został podzielony na Wydział Nauk Wyzwolonych zw. Literackim oraz Wydział Umiejętności Matematycznych i Fizycznych. W 1833 roku podzielone wydziały połączono pod pierwotną nazwą. W latach 1945-1952 wydział nazywał się Wydziałem Humanistycznym UJ. Od 1952 r. zmiana nazwy na: Wydział Filozoficzno-Społeczny, następnie: Wydział Filozoficzno-Historyczny. W 1992 powrót do nazwy: Wydział Filozoficzny.
Authority data
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Instytut Geograficzny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Zakład Kartografii i Teledetekcji (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ ; Katedra Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Geografii ; Jagiellonian University Institute of Geography and Spatial Management ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
W 1849 powstała Katedra Geografii UJ. W 1913 nazwa: Gabinet Geograficzny. W 1918 zmiana nazwy na Instytut Geograficzny UJ. W 1946 - Zakład Geografii Fizycznej UJ. W latach 1948-1961 istniały w UJ dwie jednostki: Zakład Geografii Fizycznej (od 1948 Zakład Geografii I, 1952-1969 ponownie Zakład Geografii Fizycznej) oraz Zakład Geografii II (1952-1955 Katedra Geografii Ekonomiczej, 1955-1969 Katedra Geografii Ekonomicznej z Zakładem). Jednostki te tworzyły w latach 1952-1967 Zespół Katedr Geografii. W 1968 Zespół przekształcono w Instytut Geograficzny. Od 1970: Instytut Geografii UJ. Ok. 1999 zmiana nazwy na: Instytut Geografii i Gospodarki Przetrzennej.
Authority data
Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło formalne)
Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Jagielloński (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Jagielloński (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Krakowski Chór Akademicki UJ ; Uniwersytet Jagielloński. Chór Akademicki ; Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Chór Akademicki UJ ; Krakowski Chór Akademicki ; Kraków (woj. małopolskie) - Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Chór powstał w listopadzie 1878 r. i od tamtej pory działa nieprzerwanie. Jest najstarszym męskim chórem akademickim w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Dwukrotnie oficjalnie rozwiązywany i zawieszany (w latach 1939-45 oraz 1950-57), nigdy nie przerwał swojej działalności artystycznej. Od 1995 r. jest członkiem Stowarzyszenia Chórów Europejskich EUROPA CANTAT.
Authority data
Authority data
Uniwersytet Jagielloński (hasło formalne)
Uniwersytet Jagielloński (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Uniwersytet Krakowski (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biblioteka Nauk Przyrodniczych (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Centrum Edukacji Przyrodniczej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło przedmiotowe) ; Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło przedmiotowe) ; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Katedra Historii Prawa Polskiego (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Matematyki i Fizyki (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Prawa (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Filologiczny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Polonistyki (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Uniwersytet Krakowski (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biblioteka Nauk Przyrodniczych (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Centrum Edukacji Przyrodniczej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło formalne) ; Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło formalne) ; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Katedra Historii Prawa Polskiego (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Matematyki i Fizyki (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Prawa (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Filologiczny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Polonistyki (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne) ; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
zob. też Collegium Novum (Kraków) (hasło przedmiotowe) ; Collegium Maius (Kraków ; budynek) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ; Universitas Jagellonica Cracoviensis ; Jagiellonian University ; Universitas Jagellonica ; Jagiellonian University in Kraków ; Âgellonskij universitet ; Âgellonskij universitet ; Akademia Jagiellońska ; Akademia Krakowska ; Szkoła Główna Koronna ; Szkoła Główna Krakowska ; ces. król. Uniwersytet Jagielloński ; CK Uniwersytet Jagielloński ; Uniwersytet Kazimierzowski ; Uniwersité Jagellonne ; UJ
W 1364 Kazimierz Wielki zakłada Studium Generale, w którego skład wchodziły trzy wydziały: filozoficzny, prawny, medyczny. Po śmierci założyciela uniwersytet upada i zostaje odnowiony za sprawą królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły. W 1397 mocą bulli papieża Bonifacego IX zostaje utworzony wydział teologiczny i od tej pory krakowska uczelnia zyskuje rangę europejskiego uniwersytetu. W 1780 ogłoszono oficjalnie reformę Akademii Krakowskiej przeprowadzoną przez Hugona Kołłątaja. Od 1783 nazwa: Szkoła Główna Koronna. W 1802 zastąpiono tę nazwę inną: Uniwersytet Krakowski. W 1817 w tzw. Statucie Organicznym wydanym przez Komisję Organizacyjną Wolnego Miasta Krakowa uczelnię nazwano Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1945 następuje formalne otwarcie Uniwersytetu po przerwie okupacyjnej.
Authority data
Uniwersytet Śląski (hasło formalne)
Uniwersytet Śląski (hasło przedmiotowe)
zob. też Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Katowice) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego (hasło przedmiotowe) ; Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego (hasło przedmiotowe) ; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (hasło przedmiotowe) ; Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Nauk o Ziemi (Uniwersytet Śląski) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Śląski) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet Śląski) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Teologiczny (Uniwersytet Śląski) (hasło przedmiotowe)
zob. też Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Katowice) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego (hasło formalne) ; Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego (hasło formalne) ; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (hasło formalne) ; Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski) (hasło formalne) ; Wydział Nauk o Ziemi (Uniwersytet Śląski) (hasło formalne) ; Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Śląski) (hasło formalne) ; Wydział Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet Śląski) (hasło formalne) ; Wydział Teologiczny (Uniwersytet Śląski) (hasło formalne)
zob. też Uniwersytet Śląski (budynek) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Śląski w Katowicach ; ; University of Silesia ; Uniwersytet Śląski (Katowice) ; Universitas Studiorum Silesia ; Silesian University Katowice ; Uniw. Śląski ; Silezskij universitet ; Sliezska univerzita v Katoviciach ; Uniwersytet Jagielloński. Filia (Katowice)
Uniwersytet Śląski w Katowicach utworzony w 1968 z katowickiej filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Uniwersytet Śląski obecny jest w sześciu miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju oraz w Rybniku.
Authority data
Biblioteka Jagiellońska (hasło przedmiotowe)
zob. też Berlinka (zbiory biblioteczne) (hasło przedmiotowe) ; Gall. Fol. 220 (Biblioteka Jagiellońska) (hasło przedmiotowe) ; Gall. Quart. 143 (Biblioteka Jagiellońska) (hasło przedmiotowe) ; Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (hasło przedmiotowe) ; Projekt "Patrimonium" (hasło przedmiotowe)
zob. też Kraków (woj. małopolskie) - Biblioteka Jagiellońska (budynek) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Biblioteka UJ ; BJ (Kraków) ; Jagielonka ; Bibliotheca Jagellonica ; Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka ; Jagiellonian Library ; Jagiellonische Universität ; Jagiellonische Bibliothek ; Kraków (woj. małopolskie) - Biblioteka Jagiellońska
Authority data
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło formalne)
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Drukarnia Akademicka (Kraków) (hasło przedmiotowe) ; Drukarnia Szkoły Głównej Koronnej (Kraków) (hasło przedmiotowe)
zob. też Krakowska Drukarnia Naukowa (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Drukarnia Akademicka (Kraków) (hasło formalne) ; Drukarnia Szkoły Głównej Koronnej (Kraków) (hasło formalne)
zob. też Krakowska Drukarnia Naukowa (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński. Drukarnia ; Drukarnia U. J ; DUJ ; Typis Vniversitatis ; Typis Vniuersitatis ; Typis Universitatis ; Druk. Uniw ; Drukarnia Uniwersytecka. Zarządca K. Mańkowski ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem K. Kiecia ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem A. M. Kosterkiewicza ; Drukarnia Uniw. Jagiell. pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem K. Mańkowskiego ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konstantego Mańkowskiego ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiell., pod zarządem Józefa Filipowskiego ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymcz. zarządem Bolesława Dembowskiego ; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymczasowym zarządem Bolesława Dembowskiego ; Drukarnia c. k. Uniwersytetu ; Typis Universitatis Jagellonicae provisore Ignatio Stelcel ; Drukarnia c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod t. zarządem Ferd. Schmiedehausena ; Universitäts - Buchdruckerei ; Buchdruckerei der k. k. Jagiellonischer Universität Geschäfsleiter A. M. Kosterkiewicz ; Imprimerie de l'Université Jagellonne ; Typis et Impensis C. R. Universitatis (Provisore Ignatio Stelcel) ; Drukarnia Uniwersytecka
Powstała z trzech niezależnych administracyjnie drukarni akademckich: Drukarni Kolegium Większego Akademii Krakowskiej tzw. Piotrkowczykowskiej (od 1674 r.), Drukarni Akademickiej tzw. Cezarowskiej (od 1734) i Drukarni Seminarium Biskupio-Akademickiego (od 1757 r.). W 1781 r. podporządkowano je wspólnemu kierownikowi, a od 1783 połączono w jedną Drukarnię Szkoły Głównej Koronnej. Od 1841 Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1885-1897 zarządcą komisarycznym drukarni jest Anatol Marian Kosterkiewicz. W 1952 zmiana nazwy na Krakowska Drukarnia Naukowa. Od 1956 ponownie Drukarnia Uniwersytetu Jaiellońskiego.
Authority data
Katedra Historii Literatury Polskiej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Katedra Historii Literatury Polskiej (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Historii Literatury Polskiej UJ ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Historii Literatury Polskiej ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Literatury Polskiej
Authority data
Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Instytut Pedagogiki (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Zakład Pedagogiki Dorosłych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Zakład Pedagogiki Dorosłych UJ ; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Pedagogiki Dorosłych ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Dorosłych ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Dorosłych ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozofii. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Dorosłych
Zakład powstał w 1946 r., w 2000 roku został połączony z Zakładem Pedagogiki Społecznej w Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki.
Authority data
Uniwersytet Jagielloński. Katedra Historii i Teorii Muzyki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katedra Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Historyczny. Katedra Historii i Teorii Muzyki
Authority data
Uniwersytet Jagielloński. Polski Ośrodek Naukowy (Londyn) (hasło formalne)
Uniwersytet Jagielloński. Polski Ośrodek Naukowy (Londyn) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie ; PON UJ ; PON Jagiellonian University ; Jagiellonian University. Polish Research Centre (Londyn)
Authority data
Authority data
Authority data
Instytut Polonijny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
Instytut Polonijny (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Instytut Badań Polonijnych (Uniwersytet Jagielloński) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Jagielloński (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Instytut Badań Polonijnych (Uniwersytet Jagielloński) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Jagielloński (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Instytut Polonijny UJ ; IP ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Polonijny
We wrześniu 1972 decyzją Senatu UJ utworzono Zakład Badań Problemów Polonii przy UJ, który w czerwcu 1973 przekształcony został w Polonijny Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny UJ. W l. 1976-1992 nazwa: Instytut Badań Polonijnych UJ, od 1992 nazwa: Instytut Polonijny UJ, od roku akademickiego 2001/2002 do 31.12.2004 nazwa Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again