527 results
Authority data
Pomyłki sądowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Apelacja (hasło przedmiotowe) ; Niesłuszne skazanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Błąd sądowy ; Błędy sądowe ; Sądownictwo - błędy ; Judicial error
Authority data
E-sądy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Sądownictwo elektroniczne
Authority data
Sądownictwo międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Europejski Trybunał Sprawiedliwości (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowy Trybunał Karny (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (hasło przedmiotowe) ; Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (hasło przedmiotowe) ; Sąd Specjalny dla Sierra Leone (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Arbitraż międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Orzecznictwo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Organy ochrony prawnej (hasło przedmiotowe)
zob. też Adwokaci (hasło przedmiotowe) ; Biegli sądowi (hasło przedmiotowe) ; Komornicy sądowi (hasło przedmiotowe) ; Kuratorzy (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Ława przysięgłych (hasło przedmiotowe) ; Ławnicy (hasło przedmiotowe) ; Niezależność sądu (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Podział władz (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie sądowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo (hasło przedmiotowe) ; Prokurator Generalny (urząd) (hasło przedmiotowe) ; Prokuratura (hasło przedmiotowe) ; Psychologia sądowa (hasło przedmiotowe) ; Referendarze sądowi (hasło przedmiotowe) ; Rejestr publiczny (hasło przedmiotowe) ; Sędziowie (hasło przedmiotowe) ; Woźni sądowi (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biurowość sądowa (hasło przedmiotowe) ; E-sądy (hasło przedmiotowe) ; Sąd najwyższy (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo konstytucyjne (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo kościelne (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo polubowne (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo pracy (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo rodzinne (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo specjalne (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo społeczne (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Sąd marszałkowski (hasło przedmiotowe) ; Sądy graniczne (hasło przedmiotowe) ; Sądy grodzkie (hasło przedmiotowe) ; Sądy pokoju (hasło przedmiotowe) ; Sądy przysięgłych (hasło przedmiotowe) ; Sądy wiejskie (hasło przedmiotowe) ; Trybunał stanu (hasło przedmiotowe)
zob. też Roty sądowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wymiar sprawiedliwości ; Sąd (prawo) ; Sądy (prawo)
Authority data
Sądownictwo administracyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Orzecznictwo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Prawo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Pytanie prawne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sądownictwo konstytucyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Konstytucja (hasło przedmiotowe) ; Konstytucyjność prawa (hasło przedmiotowe) ; Państwo prawne (hasło przedmiotowe) ; Prawo konstytucyjne (hasło przedmiotowe) ; Pytanie prawne (hasło przedmiotowe) ; Skarga konstytucyjna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kontrola konstytucyjna
Authority data
Sądownictwo administracyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Orzecznictwo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Prawo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Pytanie prawne (hasło przedmiotowe) ; Sądowa kontrola administracji (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sądownictwo polubowne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo cywilne (hasło przedmiotowe) ; Rozstrzyganie sporów (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Spory korporacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Arbitraż gospodarczy (hasło przedmiotowe) ; Arbitraż międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Arbitraż przymusowy (hasło przedmiotowe) ; Arbitraż w trybie przyspieszonym (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Arbitraż
Authority data
Sądownictwo kościelne katolickie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Inkwizycja (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo kościelne (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo kanoniczne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Trybunały Stolicy Apostolskiej (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sądownictwo gospodarcze (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Orzecznictwo gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarcze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Arbitraż gospodarczy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sądownictwo rodzinne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Kuratorzy rodzinni (hasło przedmiotowe) ; Prawo rodzinne (hasło przedmiotowe) ; Sędziowie rodzinni (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Sądownictwo opiekuńcze
Authority data
Sądownictwo wojskowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Administracja wojskowa (hasło przedmiotowe) ; Kuratorzy wojskowi (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Prokuratura wojskowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Sądy wojenne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sądownictwo pracy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Sądownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo pracy (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 13
There are copies available to loan: sygn. 34/35 (1 egz.)
Filia nr 14
There are copies available to loan: sygn. 34/36 (1 egz.)
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
No availability information: sygn. 34/35
Filia nr 15 - ul. gen. L.Okulickiego 63
No availability information: sygn. 34/35
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Filia nr 6 - ul. W.Orkana 56-A
No availability information: sygn. 34/36
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa
No availability information: sygn. CP/908
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/5328
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/55880 (1 egz.)
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/60506
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again