327 results
Authority data
Ryzyko klęsk elementarnych (hasło przedmiotowe)
zob. też Klęski elementarne - ubezpieczenia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko bankowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Banki (hasło przedmiotowe) ; Gwarancje bankowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko zdrowotne (hasło przedmiotowe)
zob. też Epidemiologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ubezpieczenia ekologiczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Kary i opłaty ekologiczne (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko środowiskowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody w środowisku ; Degradacja środowiska - ubezpieczenia ; Ubezpieczenia od odpowiedzialności za ryzyko ekologiczne ; Środowisko człowieka - ubezpieczenia
Authority data
Ryzyko środowiskowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Degradacja środowiska (hasło przedmiotowe) ; Ubezpieczenia ekologiczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ryzyko ekologiczne ; Ryzyko - ekologia
Authority data
Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Dźwignia finansowa (hasło przedmiotowe) ; Finanse (hasło przedmiotowe) ; Ostrożna wycena (hasło przedmiotowe) ; Płynność finansowa (hasło przedmiotowe) ; Premia za ryzyko rynkowe (hasło przedmiotowe) ; Ubezpieczenia finansowe (hasło przedmiotowe) ; Value at risk (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ryzyko bankowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko inwestycyjne (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko kredytowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko kursowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko operacyjne (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko podatkowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko stopy procentowej (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko ubezpieczeniowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ryzyko - finanse
Authority data
Ryzyko kredytowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Analitycy kredytowi (hasło przedmiotowe) ; Instrumenty pochodne kredytowe (hasło przedmiotowe) ; Klasyfikacja kredytowa (hasło przedmiotowe) ; Kredyt (hasło przedmiotowe) ; Ubezpieczenia kredytu (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko zawodowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko zdrowotne (hasło przedmiotowe)
zob. też BHP (hasło przedmiotowe) ; Choroby zawodowe (hasło przedmiotowe) ; STER (program komputerowy) (hasło przedmiotowe) ; Wypadki przy pracy (hasło przedmiotowe) ; Zawody trudne i niebezpieczne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko (hasło przedmiotowe)
zob. też Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Instrumenty pochodne (hasło przedmiotowe) ; Pokusa nadużycia (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko prawne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ryzyko budowlane (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko handlowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko klęsk elementarnych (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko krajowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko personalne (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko pogodowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko przemysłowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko transportowe (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko upadłości (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko w rolnictwie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Niepewność w działalności gospodarczej ; Ryzyko ekonomiczne ; Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej ; Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej
Authority data
Ryzyko (hasło przedmiotowe)
zob. też Społeczeństwo ryzyka (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo (hasło przedmiotowe) ; Modele proporcjonalnego ryzyka (hasło przedmiotowe) ; Percepcja ryzyka (hasło przedmiotowe) ; Prawdopodobieństwo (hasło przedmiotowe) ; Rynek ubezpieczeniowy (hasło przedmiotowe) ; Sporty ekstremalne (hasło przedmiotowe) ; Turystyka przygodowa (hasło przedmiotowe) ; Zachowania ryzykowne (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie ryzykiem (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko prawne (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko zdrowotne (hasło przedmiotowe)
zob. też Gry hazardowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Risk
Authority data
Ryzyko inwestycyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Inwestycje (hasło przedmiotowe) ; Stopa zwrotu (hasło przedmiotowe) ; Teoria portfelowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ryzyko inwestowania ; Ryzyko - inwestycje
Authority data
Ryzyko handlowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Handel (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ryzyko - handel ; Ryzyko w handlu
Authority data
Ryzyko kursowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Carry trade (hasło przedmiotowe) ; Hedging (hasło przedmiotowe) ; Kursy walutowe (hasło przedmiotowe) ; Opcje walutowe (hasło przedmiotowe) ; Rynek walutowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ryzyko kursu walutowego ; Ryzyko walutowe
Authority data
Ryzyko ubezpieczeniowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Gwarancje ubezpieczeniowe (hasło przedmiotowe) ; Ogólne warunki ubezpieczenia (hasło przedmiotowe) ; Pokusa nadużycia (hasło przedmiotowe) ; Składka ubezpieczeniowa (hasło przedmiotowe) ; Teoria ruiny (hasło przedmiotowe) ; Ubezpieczenia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko stopy procentowej (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Carry trade (hasło przedmiotowe) ; Stopy procentowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko upadłości (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Przymusowa restrukturyzacja (hasło przedmiotowe) ; Test warunków skrajnych (hasło przedmiotowe) ; Upadłość (hasło przedmiotowe) ; Zator płatniczy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko sportowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko pogodowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Pogoda (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ryzyko przemysłowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ryzyko gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) (hasło przedmiotowe) ; Awarie przemysłowe (hasło przedmiotowe) ; Przemysł (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ryzyko - przemysł ; Ryzyko w przemyśle
No cover
Other collections
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again