1129 results
Authority data
Rynek kapitałowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rynek finansowy (hasło przedmiotowe)
zob. też Arbitraż giełdowy (hasło przedmiotowe) ; Banki inwestycyjne (hasło przedmiotowe) ; Efekty kalendarzowe (ekonomia) (hasło przedmiotowe) ; Emisja papierów wartościowych (hasło przedmiotowe) ; Forfaiting (hasło przedmiotowe) ; Informacja poufna (hasło przedmiotowe) ; Inwestorzy instytucjonalni (hasło przedmiotowe) ; Kapitał (hasło przedmiotowe) ; NewConnect (rynek akcji) (hasło przedmiotowe) ; Papiery wartościowe (hasło przedmiotowe) ; Premia za ryzyko rynkowe (hasło przedmiotowe) ; Relacje inwestorskie (hasło przedmiotowe) ; Traderzy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Fundusz inwestycyjny (hasło przedmiotowe) ; Fundusze hedgingowe (hasło przedmiotowe) ; Giełda papierów wartościowych (hasło przedmiotowe) ; Rynek pozagiełdowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rynek papierów wartościowych
Authority data
Stary Rynek w Częstochowie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Usługi turystyczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Turystyka (hasło przedmiotowe) ; Usługi (hasło przedmiotowe)
zob. też Przedsiębiorstwo turystyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rynek - turystyka ; Usługi - turystyka
Authority data
Reasekuracja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rynek reasekuracyjny
Authority data
Rynek produktów rolnych (hasło przedmiotowe)
zob. też Agrobiznes (hasło przedmiotowe) ; Skup produktów rolnych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rynek - rolnictwo ; Obrót towarowy - rolnictwo ; Rolnictwo - handel
Authority data
Authority data
Rynek pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezrobocie (hasło przedmiotowe) ; Doradcy personalni (hasło przedmiotowe) ; Monopol bilateralny (hasło przedmiotowe) ; Poszukiwanie pracy (hasło przedmiotowe) ; Praca (hasło przedmiotowe) ; Rekrutacja pracowników (hasło przedmiotowe) ; Siła robocza (hasło przedmiotowe) ; Swobodny przepływ osób (hasło przedmiotowe) ; Urzędy pracy (hasło przedmiotowe) ; Zatrudnienie (hasło przedmiotowe) ; Zawody deficytowe (hasło przedmiotowe) ; Zawody nadwyżkowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Regionalny rynek pracy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Labour market
Authority data
Rynek pozagiełdowy (hasło przedmiotowe)
zob. też Giełda papierów wartościowych (hasło przedmiotowe)
Authority data
Czarny rynek (hasło przedmiotowe)
zob. też Kanały marketingowe (hasło przedmiotowe) ; Przemytnictwo (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka nieformalna (hasło przedmiotowe) ; Przestępczość gospodarcza (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nielegalny obrót handlowy ; Handel nielegalny
Authority data
Rynek Starego Miasta (Warszawa) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Place (hasło przedmiotowe)
zob. też Warszawa (woj. mazowieckie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rynek Starego Miasta w Warszawie ; Warszawa - Rynek Starego Miasta
Authority data
Regionalny rynek pracy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rynek pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Regionalizacja gospodarcza (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lokalny rynek pracy ; Rynek pracy lokalny ; Rynek pracy regionalny
deskryptor Regionalny rynek pracy stosuje się do prac teoretycznych oraz w połączeniu z deskryptorem geograficznym określającym państwa, grupy krajów (np. Kraje Unii Europejskiej) lub regiony świata
Authority data
Rynek we Wrocławiu (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Place (hasło przedmiotowe)
zob. też Wrocław (woj. dolnośląskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Großer Ring in Breslau ; Rynek (Wrocław) ; Wrocław (woj. dolnośląskie) - Rynek
Authority data
Rynek (hasło przedmiotowe)
zob. też Analitycy rynku (hasło przedmiotowe) ; Analiza rynku (hasło przedmiotowe) ; Cykl życia produktu (hasło przedmiotowe) ; Ekonomia (hasło przedmiotowe) ; Giełda (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Handel (hasło przedmiotowe) ; Katalaktyka (hasło przedmiotowe) ; Konkurencja (hasło przedmiotowe) ; Marketing (hasło przedmiotowe) ; Mikroekonomia (hasło przedmiotowe) ; Orientacja rynkowa (hasło przedmiotowe) ; Podaż (hasło przedmiotowe) ; Popyt (hasło przedmiotowe) ; Równowaga ekonomiczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Monopson (hasło przedmiotowe) ; Nisza rynkowa (hasło przedmiotowe) ; Rynek finansowy (hasło przedmiotowe) ; Rynek towarowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Podaż
Authority data
NewConnect (rynek akcji) (hasło przedmiotowe)
zob. też Giełda Papierów Wartościowych (GPW) (hasło przedmiotowe)
zob. też Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) (hasło przedmiotowe) ; Rynek kapitałowy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Jednolity rynek UE (hasło przedmiotowe)
zob. też Integracja europejska - gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarcze międzynarodowe - prawo wspólnotowe europejskie (hasło przedmiotowe) ; Unia Gospodarcza i Walutowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Swobodny przepływ kapitału - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Swobodny przepływ osób - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Swobodny przepływ towarów - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Swobodny przepływ usług - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Eurorynek ; Jednolity rynek europejski ; Wspólny Rynek UE ; Rynek - kraje Unii Europejskiej ; Rynek wewnętrzny UE
Authority data
Srebrna gospodarka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Gospodarka (hasło przedmiotowe)
zob. też Osoby w wieku starszym (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gospodarka senioralna ; Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów ; Rynek seniorów ; Gospodarka srebrna ; Silver economy
Authority data
Jednolity rynek Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Eurorynek ; Jednolity rynek europejski ; Wspólny Rynek UE ; Rynek - kraje Unii Europejskiej ; Rynek wewnętrzny UE ; Jednolity rynek UE
Authority data
Handel dziełami sztuki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Handel (hasło przedmiotowe)
zob. też Antykwariaty (hasło przedmiotowe) ; Antykwariusze (hasło przedmiotowe) ; Galerie sztuki (hasło przedmiotowe) ; Marszandzi (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Antykwarstwo (hasło przedmiotowe) ; Aukcja sztuki (hasło przedmiotowe)
zob. też Sztuka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Handel sztuką ; Rynek sztuki ; Sztuka - handel
Authority data
Rynek pieniężny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rynek finansowy (hasło przedmiotowe)
zob. też Bony pieniężne (hasło przedmiotowe) ; Giełda papierów wartościowych (hasło przedmiotowe) ; Operacje otwartego rynku (hasło przedmiotowe) ; Pieniądz (hasło przedmiotowe) ; Rynek walutowy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Rynek międzybankowy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Rynek walutowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rynek finansowy (hasło przedmiotowe)
zob. też Carry trade (hasło przedmiotowe) ; Forex (hasło przedmiotowe) ; Rynek pieniężny (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko kursowe (hasło przedmiotowe) ; Świece japońskie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Rynek dewizowy
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again