980 results
Authority data
Przemoc w rodzinie (hasło przedmiotowe)
zob. też Przemoc wobec kobiet (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece (hasło przedmiotowe) ; Dziecko maltretowane (hasło przedmiotowe) ; Przemoc ekonomiczna w związkach (hasło przedmiotowe) ; Przemoc kobiet wobec mężczyzn (hasło przedmiotowe) ; Przemoc wobec niepełnosprawnych (hasło przedmiotowe) ; Rodzina (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prześladowanie w rodzinie ; Przemoc domowa
Authority data
Przemoc wobec kobiet (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Patologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Przemoc (hasło przedmiotowe)
zob. też Kobieta (hasło przedmiotowe) ; Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011) (hasło przedmiotowe) ; Prawa kobiet (hasło przedmiotowe) ; Przemoc w rodzinie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kobieta - a przemoc ; Przemoc - a kobieta
Authority data
Nastolatki a przemoc (hasło przedmiotowe)
Authority data
Przemoc polityczna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Gry komputerowe - a przemoc (hasło przedmiotowe)
Authority data
Przemoc wobec ludzi starych (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Patologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Przemoc (hasło przedmiotowe)
zob. też Osoby w wieku starszym (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ludzie starzy - a przemoc ; Przemoc - a ludzie starzy
Authority data
Gry komputerowe - a przemoc (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pornografia a przemoc (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Przemoc symboliczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Manipulacja (psychol.) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Chorzy przewlekle - a przemoc (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Szkoła a przemoc w rodzinie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Przemoc emocjonalna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Znęcanie się (hasło przedmiotowe)
zob. też Stalking (hasło przedmiotowe) ; Toksyczne związki (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Cyberprzemoc (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przemoc psychiczna ; Szantaż emocjonalny ; Znęcanie się emocjonalne ; Znęcanie się moralne ; Znęcanie się psychiczne
Authority data
Przemoc ekonomiczna w związkach (hasło przedmiotowe)
zob. też Majątek (hasło przedmiotowe) ; Przemoc w rodzinie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przemoc ekonomiczna w rodzinie ; Przemoc ekonomiczna domowa
Authority data
Przemoc wobec niepełnosprawnych (hasło przedmiotowe)
zob. też Przemoc w rodzinie (hasło przedmiotowe) ; Niepełnosprawni (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością ; Niepełnosprawni a przemoc ; Przemoc wobec osób niepełnosprawnych ; Przemoc a niepełnosprawni
Authority data
Przemoc w szkole (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Patologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Przemoc (hasło przedmiotowe)
zob. też Konflikt szkolny (hasło przedmiotowe) ; Mobbing (hasło przedmiotowe) ; Profilaktyka szkolna (hasło przedmiotowe) ; Uczniowie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prześladowanie w szkole ; Prześladowanie w szkole
Authority data
Przemoc (hasło przedmiotowe)
zob. też Agresywność (hasło przedmiotowe) ; Kozioł ofiarny (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Opór bierny (hasło przedmiotowe) ; Patologia społeczna (hasło przedmiotowe) ; Polemologia (hasło przedmiotowe) ; Porozumienie bez przemocy (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo (hasło przedmiotowe) ; Prześladowanie (hasło przedmiotowe) ; Przymus bezpośredni (hasło przedmiotowe) ; Sadomasochizm (hasło przedmiotowe) ; Sprawcy przemocy (hasło przedmiotowe) ; Stalking (hasło przedmiotowe) ; The Thin End of the Wedge (program społeczny) (hasło przedmiotowe) ; Władza (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Przemoc fizyczna (hasło przedmiotowe) ; Przemoc kobiet wobec mężczyzn (hasło przedmiotowe) ; Przemoc symboliczna (hasło przedmiotowe) ; Przemoc w rodzinie (hasło przedmiotowe) ; Przemoc w szkole (hasło przedmiotowe) ; Przemoc wobec kobiet (hasło przedmiotowe) ; Przemoc wobec ludzi starych (hasło przedmiotowe) ; Przemoc wobec niepełnosprawnych (hasło przedmiotowe) ; Przemoc zbiorowa (hasło przedmiotowe) ; Terroryzm (hasło przedmiotowe) ; Zaniedbanie (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Znęcanie się (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Violence
Authority data
Molestowanie seksualne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziecko seksualnie wykorzystywane (hasło przedmiotowe) ; Kobieta (hasło przedmiotowe) ; Stalking (hasło przedmiotowe) ; Zgwałcenie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Napastowanie seksualne ; Przemoc seksualna
Authority data
Cyberprzemoc (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Cyberprzestępczość (hasło przedmiotowe) ; Przemoc emocjonalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Internet (hasło przedmiotowe) ; Telefonia komórkowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Agresja elektroniczna ; Agresja wirtualna ; Przemoc elektroniczna ; Przemoc wirtualna ; Wirtualna przemoc ; Cyberbullying
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again