1657 results
Authority data
Authority data
Agroturystyka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Działalność pozarolnicza na wsi (hasło przedmiotowe) ; Ekoturystyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Letniska (hasło przedmiotowe) ; Stowarzyszenia agroturystyczne (hasło przedmiotowe) ; Wczasy (hasło przedmiotowe) ; Wieś (hasło przedmiotowe) ; Zagroda edukacyjna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ekoagroturystyka ; Gospodarstwa agroturystyczne ; Przedsiębiorstwo agroturystyczne ; Wczasy pod gruszą ; Wieś - turystyka ; Turystyka wiejska
Authority data
Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki" (Bydgoszcz) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: "Dom Książki", Przedsiębiorstwo Państwowe w Bydgoszczy ; Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) - Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki"
Authority data
Authority data
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Działalność pozarolnicza na wsi (hasło przedmiotowe) ; Fundusze poręczeń kredytowych (hasło przedmiotowe) ; Fundusze wspierania przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Inkubatory przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Ośrodki wspierania przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo prywatne (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo rodzinne (hasło przedmiotowe) ; Przemysł drobny (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Przedsiębiorstwo jednoosobowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwa małe i średnie ; MŚP ; Przedsiębiorstwo małe ; Przedsiębiorstwo średnie ; Small business
Authority data
Rachunkowość międzynarodowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Międzynarodowe stosunki gospodarcze (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ; Przedsiębiorstwo wielonarodowe - rachunkowość ; Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ; Rachunkowość światowa ; MSSF ; MSR
Authority data
Przedsiębiorstwo pogrzebowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przedsiębiorstwo usługowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Dom przedpogrzebowy (hasło przedmiotowe) ; Grabarstwo (hasło przedmiotowe) ; Pogrzeb (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zakład pogrzebowy
Authority data
Przedsiębiorstwo spedycyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przedsiębiorstwo usługowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Branża TSL (hasło przedmiotowe) ; Dyspozytorzy transportu samochodowego (hasło przedmiotowe) ; Ekspedytorzy (hasło przedmiotowe) ; Handel (hasło przedmiotowe) ; Transport - organizacja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwo przewozowe ; Przedsiębiorstwo transportowe ; Spedytor (firma)
Authority data
Browar Częstochowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Częstochowa (woj. śląskie) - Browar Częstochowa (budynek) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Browar Częstochowa SA ; Browar Częstochowa K. Szwede ; Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie (dawniej K. Szwede) ; Częstochowskie Zakłady Piwowarskie ; Piwowarsko-Słodownicze Przedsiębiorstwo Państwowe w Częstochowie ; Częstochowskie Zakłady Piwowarsko-Spożywcze ; Górnośląskie Zakłady Piwowarskie. Browar Częstochowa ; Częstochowa (woj. śląskie) - Browar Częstochowa
Browar powstał w latach 1840-1845. W 1899 browar kupił K. Szwede. Nazwa Browar Częstochowa K. Szwede. W 1920 powstała Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie ( dawniej K. Szwede). W 1945 Browar Częstochowa pod Zarządem Państwowym. Od 1950 Częstochowskie Zakłady Piwowarskie, a potem Piwowarsko-Słodownicze.
Authority data
Biznesplan (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza rynku (hasło przedmiotowe) ; Planowanie (hasło przedmiotowe) ; Planowanie strategiczne (hasło przedmiotowe) ; Próg rentowności (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie strategiczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Biznes plan ; Business plan ; Plan biznesowy ; Przedsiębiorstwo - planowanie
Authority data
Wycena przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wycena (hasło przedmiotowe)
zob. też Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wycena przedsiębiorstw ; Przedsiębiorstwo - wycena
Authority data
Agencje reklamowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwo reklamowe
Authority data
Marketing (hasło przedmiotowe)
zob. też Alians marketingowy (hasło przedmiotowe) ; Analiza i kreowanie trendów (hasło przedmiotowe) ; Badania marketingowe (hasło przedmiotowe) ; Cykl życia produktu (hasło przedmiotowe) ; Demarketing (hasło przedmiotowe) ; Identyfikacja wizualna (hasło przedmiotowe) ; Kanały marketingowe (hasło przedmiotowe) ; Komunikacja strategiczna (hasło przedmiotowe) ; Komunikowanie marketingowe (hasło przedmiotowe) ; Lojalność konsumentów (hasło przedmiotowe) ; Marka (ekonomia) (hasło przedmiotowe) ; Marka własna (hasło przedmiotowe) ; Nowy produkt (hasło przedmiotowe) ; Prezentacje i wystąpienia (hasło przedmiotowe) ; Promocja handlowa (hasło przedmiotowe) ; Produkt systemowy (hasło przedmiotowe) ; Prospekting (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorczość międzynarodowa (hasło przedmiotowe) ; Rynek (hasło przedmiotowe) ; Specjaliści ds. marketingu (hasło przedmiotowe) ; Sponsoring (hasło przedmiotowe) ; Wizerunek miasta (hasło przedmiotowe) ; Wizerunek przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe) ; User experience (UX) (hasło przedmiotowe) ; Zogniskowany wywiad grupowy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ambient marketing (hasło przedmiotowe) ; Co-branding (hasło przedmiotowe) ; Content marketing (hasło przedmiotowe) ; Event marketing (hasło przedmiotowe) ; Gender marketing (hasło przedmiotowe) ; Marketing analityczny (hasło przedmiotowe) ; Marketing bezpośredni (hasło przedmiotowe) ; Marketing ekologiczny (hasło przedmiotowe) ; Marketing międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Marketing-mix (hasło przedmiotowe) ; Marketing mobilny (hasło przedmiotowe) ; Marketing narodowy (hasło przedmiotowe) ; Marketing partnerski (hasło przedmiotowe) ; Marketing partyzancki (hasło przedmiotowe) ; Marketing personalny (hasło przedmiotowe) ; Marketing polityczny (hasło przedmiotowe) ; Marketing projektów (hasło przedmiotowe) ; Marketing regionalny (hasło przedmiotowe) ; Marketing sensoryczny (hasło przedmiotowe) ; Marketing społecznościowy (hasło przedmiotowe) ; Marketing strategiczny (hasło przedmiotowe) ; Marketing szeptany (hasło przedmiotowe) ; Marketing terytorialny (hasło przedmiotowe) ; Marketing wartości (hasło przedmiotowe) ; Marketing wielopoziomowy (MLM) (hasło przedmiotowe) ; Marketing zaangażowany społecznie (hasło przedmiotowe) ; Neuromarketing (hasło przedmiotowe) ; Pozycjonowanie (marketing) (hasło przedmiotowe) ; Segmentacja rynku (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwo - marketing
Authority data
Organizacja ucząca się (hasło przedmiotowe)
zob. też Kaizen (hasło przedmiotowe) ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe) ; Specjaliści ds. doskonalenia organizacji (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie wiedzą (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Organizacja inteligentna ; Organizacyjne uczenie się ; Organizational learning ; Przedsiębiorstwo uczące się
Authority data
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A ; Wodociągi i Kanalizacja w Częstochowie ; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie ; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
Authority data
Authority data
Sezonowość - gospodarka (hasło przedmiotowe)
zob. też Praca czasowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwo sezonowe ; Działalność gospodarcza sezonowa ; Sezonowa działalność gospodarcza
Authority data
Wycena przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wycena (hasło przedmiotowe)
zob. też Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wycena przedsiębiorstw ; Przedsiębiorstwo - wycena
Authority data
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu "Ruch" ; Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch" ; Prasa-Książka-Ruch", Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza ; Prasa", Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza ; RSW "Prasa" ; RSW "Prasa-Książka-Ruch" ; Ruch", Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu ; Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki
Authority data
Zaopatrzenie przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
zob. też Gospodarka materiałowa (hasło przedmiotowe) ; Kierownicy działów zakupów (hasło przedmiotowe) ; Łańcuch dostaw (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwo - zaopatrzenie
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again