1442 results
Authority data
Stosunek pracy na podstawie powołania (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyrektor - zatrudnienie (hasło przedmiotowe) ; Prawo pracy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Powołanie (prawo pracy)
Authority data
Authority data
Inspekcja pracy - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Zbiorowe stosunki pracy - Polska (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo pracy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zbiorowe prawo pracy ; Prawo pracy zbiorowe
Authority data
Inspekcja pracy - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo pracy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo prywatne (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo cywilne (hasło przedmiotowe) ; Absencja pracownicza (hasło przedmiotowe) ; Ciągłość pracy (hasło przedmiotowe) ; Czasowa niezdolność do pracy (hasło przedmiotowe) ; Czas pracy (hasło przedmiotowe) ; Dobra osobiste pracodawcy (hasło przedmiotowe) ; Dobra osobiste pracowników (hasło przedmiotowe) ; Inspekcja pracy (hasło przedmiotowe) ; Karta Nauczyciela (hasło przedmiotowe) ; Konflikt interesów (hasło przedmiotowe) ; Likwidacja stanowiska pracy (hasło przedmiotowe) ; Mobbing (hasło przedmiotowe) ; Nagrody jubileuszowe (hasło przedmiotowe) ; Odpowiedzialność porządkowa pracowników (hasło przedmiotowe) ; Ochrona przedemerytalna (hasło przedmiotowe) ; Podróże służbowe (hasło przedmiotowe) ; Pozaumowne stosunki pracy (hasło przedmiotowe) ; Prawo socjalne (hasło przedmiotowe) ; Prewencja rentowa (hasło przedmiotowe) ; Przywrócenie do pracy (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo pracy (hasło przedmiotowe) ; Spory zbiorowe (hasło przedmiotowe) ; Stopnie służbowe (hasło przedmiotowe) ; Stosunek pracy na podstawie mianowania (hasło przedmiotowe) ; Stosunek pracy na podstawie powołania (hasło przedmiotowe) ; Stosunek pracy na podstawie wyboru (hasło przedmiotowe) ; Swobodny przepływ osób (hasło przedmiotowe) ; Świadectwa pracy (hasło przedmiotowe) ; Tajemnica służbowa (hasło przedmiotowe) ; Umowa o pracę (hasło przedmiotowe) ; Umowa o pracę na czas nieokreślony (hasło przedmiotowe) ; Urlopy (hasło przedmiotowe) ; Zakaz handlu w niedziele i święta (hasło przedmiotowe) ; Zakładowe komisje pojednawcze (hasło przedmiotowe) ; Zakładowe komisje rozjemcze (hasło przedmiotowe) ; Zatrudnienie (hasło przedmiotowe) ; Zbiorowe stosunki pracy (hasło przedmiotowe) ; Zwolnienia grupowe (hasło przedmiotowe) ; Zwolnienia od pracy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawa i obowiązki pracownika (hasło przedmiotowe) ; Prawo urzędnicze (hasło przedmiotowe) ; Stosunek pracy (hasło przedmiotowe) ; Wolność pracy (hasło przedmiotowe) ; Zakaz konkurencji (prawo pracy) (hasło przedmiotowe)
zob. też Regulamin pracy (hasło przedmiotowe) ; Regulamin wynagradzania (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kodeks pracy ; Praca - prawo ; Zatrudnienie - prawo
Authority data
Zakaz konkurencji (prawo pracy) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo konkurencji (hasło przedmiotowe) ; Prawo pracy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Konkurencja - zakaz ; Umowa o zakazie konkurencji
Authority data
Prawo do pracy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawa ekonomiczne człowieka (hasło przedmiotowe) ; Prawa socjalne (hasło przedmiotowe)
zob. też Zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zbiorowe stosunki pracy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Stosunek pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo pracy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prawo pracy zbiorowe ; Zbiorowe prawo pracy ; Zbiorowy układ pracy
No cover
No cover
Article
In basket
ABC praw pracowniczych // GAZETA PRAWNA. - 2006, nr 214, s. A1-12 , w dod. Prawo i Życie.
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Adam Bodnar broni pensji wójtów / Tomasz Żółciak // DZIENNIK GAZETA PRAWNA. - 2017, nr 12, s. B 1.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again