558 results
Authority data
Konfiskata mienia (prawo karne) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo karne finansowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo finansowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne (hasło przedmiotowe)
zob. też Odpowiedzialność posiłkowa (hasło przedmiotowe) ; Pranie pieniędzy (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prawo karne skarbowe
Authority data
Prawo karne procesowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo karne (hasło przedmiotowe)
zob. też Abolicja (hasło przedmiotowe) ; Analiza kryminalna (hasło przedmiotowe) ; Europejski Nakaz Aresztowania (hasło przedmiotowe) ; Europejski nakaz dochodzeniowy (hasło przedmiotowe) ; Domniemanie niewinności (hasło przedmiotowe) ; Doręczenie pisma (hasło przedmiotowe) ; Dowód poszlakowy (hasło przedmiotowe) ; Dowód sądowy (hasło przedmiotowe) ; Kontrola korespondencji (hasło przedmiotowe) ; Legalizm (prawo karne) (hasło przedmiotowe) ; List żelazny (hasło przedmiotowe) ; Nieważność orzeczeń w procesie karnym (hasło przedmiotowe) ; Obrona przez kulturę (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Obrońca z urzędu (hasło przedmiotowe) ; Oskarżenie (hasło przedmiotowe) ; Podsłuch (hasło przedmiotowe) ; Poręczenie (prawo karne) (hasło przedmiotowe) ; Porozumienia w procesie karnym (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie dowodowe (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie sądowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo do obrony sądowej (hasło przedmiotowe) ; Procesy sądowe (hasło przedmiotowe) ; Rehabilitacja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Skarga na wyrok sądu odwoławczego (hasło przedmiotowe) ; Sprzeciw w procesie karnym (hasło przedmiotowe) ; Strony procesu karnego (hasło przedmiotowe) ; Ściganie zbrodniarzy wojennych (hasło przedmiotowe) ; Środki zapobiegawcze (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Świadek incognito (hasło przedmiotowe) ; Świadek koronny (hasło przedmiotowe) ; Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym (hasło przedmiotowe) ; Wyłączenie uczestników procesu karnego (hasło przedmiotowe) ; Wyrok łączny w procesie karnym (hasło przedmiotowe) ; Wznowienie postępowania (hasło przedmiotowe) ; Zasada ne bis in idem (hasło przedmiotowe) ; Zasada informacji prawnej (hasło przedmiotowe) ; Zasada prawdy materialnej (hasło przedmiotowe) ; Zasada samodzielności jurysdykcyjnej (hasło przedmiotowe) ; Zatrzymanie rzeczy (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Zawieszenie postępowania karnego (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Czynności sprawdzające (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Postępowanie przygotowawcze (hasło przedmiotowe) ; Sygnalizacja (prawo karne) (hasło przedmiotowe) ; Umorzenie absorpcyjne (hasło przedmiotowe) ; Umorzenie warunkowe postępowania karnego (hasło przedmiotowe)
zob. też Listy gończe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kodeks postępowania karnego ; Postępowanie karne ; Procedura karna
Authority data
Prawo karne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo publiczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Czyn zabroniony (hasło przedmiotowe) ; Depenalizacja (hasło przedmiotowe) ; Ekstradycja (hasło przedmiotowe) ; Handel narkotykami (hasło przedmiotowe) ; Kara ograniczenia wolności (hasło przedmiotowe) ; Kara pozbawienia praw publicznych (hasło przedmiotowe) ; Kara pozbawienia wolności (hasło przedmiotowe) ; Kara śmierci (hasło przedmiotowe) ; Kontratypy (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Ludobójstwo (hasło przedmiotowe) ; Nadzwyczajne obostrzenie kary (hasło przedmiotowe) ; Nagminność przestępstw (hasło przedmiotowe) ; Odpowiedzialność karna (hasło przedmiotowe) ; Odstąpienie od wymierzenia kary (hasło przedmiotowe) ; Orzecznictwo karne (hasło przedmiotowe) ; Oszustwo sądowe (hasło przedmiotowe) ; Penalny populizm (hasło przedmiotowe) ; Prawo medyczne (hasło przedmiotowe) ; Prawo sądowe (hasło przedmiotowe) ; Probacja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo urojone (hasło przedmiotowe) ; Przymus bezpośredni (hasło przedmiotowe) ; Recydywa (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Środki zabezpieczające (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Wyłączenie odpowiedzialności karnej (hasło przedmiotowe) ; Wypadek mniejszej wagi (hasło przedmiotowe) ; Zatarcie skazania (hasło przedmiotowe) ; Złagodzenie nadzwyczajne kary (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawo karne finansowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne procesowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne wykonawcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Akta sądowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kodeks karny ; Prawo karne materialne ; Przestępstwo - prawo
Authority data
Konfiskata mienia (prawo karne) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kary majątkowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Przepadek korzyści majątkowej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przepadek mienia
Authority data
Prawo karne wojskowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo karne (hasło przedmiotowe)
zob. też Dezercja (hasło przedmiotowe) ; Samowolne oddalenie żołnierza (hasło przedmiotowe) ; Prawo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Sądownictwo wojskowe (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo karne wykonawcze (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo karne (hasło przedmiotowe)
zob. też Egzekucja sądowa (hasło przedmiotowe) ; Odroczenie wykonania kary (hasło przedmiotowe) ; Zawieszenie warunkowe wykonania kary (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Prawo penitencjarne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kodeks karny wykonawczy
Authority data
Prawo karne gospodarcze (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo gospodarcze (hasło przedmiotowe) ; Prawo karne (hasło przedmiotowe)
zob. też Przestępczość gospodarcza (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przestępczość gospodarcza - prawo
Authority data
Prawo karne międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Międzynarodowy Trybunał Karny (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (hasło przedmiotowe) ; Sąd Specjalny dla Sierra Leone (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo karne (hasło przedmiotowe) ; Prawo międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Wykonanie kary śmierci (hasło przedmiotowe)
zob. też Kara śmierci (hasło przedmiotowe) ; Kat (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dekapitacja (hasło przedmiotowe) ; Kamienowanie (hasło przedmiotowe) ; Masowe egzekucje (hasło przedmiotowe) ; Powieszenie (hasło przedmiotowe)
zob. też Lista straceń (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Egzekucja (prawo karne)
No cover
Audiobook
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/67395
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa
No availability information: sygn. C/20992
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again