14185 results
Authority data
Wierzytelność (hasło przedmiotowe)
zob. też Dług (hasło przedmiotowe) ; Dłużnicy (hasło przedmiotowe) ; Obrót wierzytelnościami (hasło przedmiotowe) ; Prawo zobowiązaniowe (hasło przedmiotowe) ; Sekurytyzacja (hasło przedmiotowe) ; Świadczenia (hasło przedmiotowe) ; Wierzyciele (hasło przedmiotowe) ; Windykacja (hasło przedmiotowe) ; Zabezpieczenie wierzytelności (hasło przedmiotowe) ; Zakaz cesji (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Należność ; Prawo wierzytelności
Authority data
Cudzoziemcy - prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Podejrzany - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Weksle - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Gwarancje bankowe - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Poręczenie - prawo - Polska - 21 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Testy - stosowanie - prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Wyższa Konieczność (prawo) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Likwidacja przedsiębiorstwa - prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawa konsumenta (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawa pasażera (hasło przedmiotowe) ; Sprzedaż konsumencka (hasło przedmiotowe) ; Zwrot towaru (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ochrona konsumenta - prawo ; Ochrona praw konsumenta ; Prawo ochrony konsumenta
Authority data
Authority data
Wójt - prawo - stan na 2008 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo autorskie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo cywilne (hasło przedmiotowe)
zob. też Autorstwo (hasło przedmiotowe) ; Autoryzacja wypowiedzi (hasło przedmiotowe) ; Dobra osobiste (hasło przedmiotowe) ; Dzieła osierocone (hasło przedmiotowe) ; Dzień Książki i Praw Autorskich (hasło przedmiotowe) ; Ghostwriting (hasło przedmiotowe) ; Majątek (hasło przedmiotowe) ; Open content (hasło przedmiotowe) ; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (hasło przedmiotowe) ; Oznaczenia geograficzne (hasło przedmiotowe) ; Patenty (hasło przedmiotowe) ; Piractwo audiowizualne (hasło przedmiotowe) ; Piractwo wydawnicze (hasło przedmiotowe) ; Prawo komputerowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo patentowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo prasowe (hasło przedmiotowe) ; Shareware (hasło przedmiotowe) ; Trolling prawnoautorski (hasło przedmiotowe) ; Umowa o dzieło (hasło przedmiotowe) ; Wartości niematerialne i prawne (hasło przedmiotowe) ; Wizerunek sceniczny (hasło przedmiotowe) ; Własność przemysłowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Autorskie prawa osobiste (hasło przedmiotowe) ; Prawo do fonogramu (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prawa autorskie ; Prawa pokrewne prawu autorskiemu ; Prawa sąsiednie prawa autorskiego ; Własność intelektualna
Authority data
Authority data
Prawo ojca (film) (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again