296 results
Authority data
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
zob. też 3 Dywizja Strzelców Karpackich (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; Związek Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (hasło przedmiotowe)
zob. też 3 Dywizja Strzelców Karpackich (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne) ; Związek Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich ; Brygada Strzelców Karpackich ; Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich ; SBSK ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Brygada Strzelców Karpackich ; Brygada Strzelców Karpackich ; BSK ; Polish Independent Brigade Group
Brygada Strzelców Karpackich została powołana do życia 2 kwietnia 1940 r. w ramach francuskiej armii Lewantu w Syrii. W 1940 r. brygada przeszła pod dowództwo brytyjskie i 12 stycznia 1941 r. zmieniła nazwę na: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich.
Authority data
2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
zob. też Armia Polska na Wschodzie (hasło przedmiotowe)
zob. też Armia Polska na Wschodzie (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Dowództwo 2 Korpusu Polski ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na Wschodzie. 2 Korpus Polski ; 2 Korpus Polski ; Korpus Polski ; Drugi Korpus Polski ; Korpus Polski, 2 ; 2 Korpus Polski ; Dowództwo 2. Korpusu ; Dowództwo 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; Dowództwo Bazy 2 Korpusu PSZ we Włoszech
Związek operacyjno-taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; wydzielony w VI 1943 r. z Armii Polskiej na Wschodzie; formował się w Iraku, Palestynie i Egipcie; I-IV 1944 przerzucony do Włoch, w 1946 r. przeniesiony do Wielkiej Brytanii, w 1947 r. rozwiązany.
Authority data
1 Dywizja Pancerna (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
1 Dywizja Pancerna (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna ; 1 DP ; 1 Dywizja Pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; 1 Polska Dywizja Pancerna ; 1st Polish Armoured Division ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii. 1 Dywizja Pancerna ; Première Division Blindée Polonaise ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna
Wielka jednostka pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej (1942-1947).
Authority data
Armia Polska na Wschodzie (hasło formalne)
Armia Polska na Wschodzie (hasło przedmiotowe)
zob. też 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
zob. też 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na Wschodzie ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na Wschodzie ; Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie ; APW ; AP na Wschodzie
Armia Polska na Wschodzie działała od 12 września 1942 r. do 1944 r. Była związkiem operacyjnym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie utworzonym z połączenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, Dowództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie i Drugiego Korpusu Strzelców. W 1943 nastąpiło wydzielenie z Armii 2 Korpusu Polskiego a z pozostałych po reorganizacji jednostek utworzono Dowództwo APW, ktore w maju 1944 r., po oficjalnym oddzieleniu 2 Korpusu, zostało przemianowane na Jednostki Wojska na Środkowym Wschodzie.
Authority data
303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Powietrznych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki ; Dywizjon 303 ; 303 d.m ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Powietrzne. 303 Dywizjon Myśliwski im. Tadeusza Kościuszki ; 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki ; 303 Dywizjon Kościuszkowski ; 303 rd Polish Squadron ; Dywizjon Myśliwski Warszawski, 303 ; Polish Fighter Squadron, 303 rd ; Polski Dywizjon Myśliwski, 303 ; Squadron 303 ; Polski Dywizjon Myśliwski, 303 ; Dywizjon 303 ; Dywizjon Myśliwski Warszawski, 303 ; 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki ; 303 Dywizjon Kościuszkowski
303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki powstał w 1940 r. Działał w strukturze RAF. Rozwiązany w 1946 r. 303 Dywizjon Myśliwski im. T. Kościuszki był drugim dywizjonem myśliwskim utworzonym w ramach Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.
Authority data
304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego Polskiej Siły Powietrznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; 304 Squadron ; Dywizjon, 304 ; Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego, 304 ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Powietrzne. 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego ; 304 Dywizjon
Powst. w 1940 r. w Wielkiej Brytanii, działał w strukturach RAF, rozwiązany 18 grudnia 1946 r.
Authority data
2 Dywizja Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
2 Dywizja Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Komitet Kulturalno-Oświatowy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
zob. też Koło b. Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Wielkiej Brytanii (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Komitet Kulturalno-Oświatowy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
zob. też Koło b. Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Wielkiej Brytanii (hasło formalne)
zob. też Obozy dla internowanych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Wojsko Polskie we Francji. 2 Dywizja Strzelców Pieszych ; 2 DSP ; 2 Dywizja Strzelców Pieszych ; Dywizja Strzelców Pieszych, 2 ; 2e Division Polonaise de Chasseurs
2 Dywizja Strzelców Pieszych powstała w 1940 we Francji.
Authority data
2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło formalne)
2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych ; Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, 2 ; 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych ; Drugi Batalion Komandosów Zmotoryzowanych ; 1 Samodzielna Kompania Commando ; 1 Samodzielna Kompania Komandosów ; Pierwsza Samodzielna Kompania Commando ; Pierwsza Samodzielna Kompania Komandosów ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 1 Samodzielna Kompania Komandosów ; Samodzielna Kompania Commando, 1 ; Samodzielna Kompania Komandosów, 1
Polski pododdział istniejący w okresie 20 września 1942 - 9 października 1942 i 4 kwietnia 1944 - 15 sierpnia 1944. Jednostka działająca na froncie włoskim podczas II wojny światowej.
Authority data
Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski (hasło formalne)
Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Dowództwo 2 Korpusu Polski ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na Wschodzie. 2 Korpus Polski ; 2 Korpus Polski ; Korpus Polski ; Drugi Korpus Polski ; Korpus Polski, 2 ; 2 Korpus Polski ; Dowództwo 2. Korpusu ; Dowództwo 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; Dowództwo Bazy 2 Korpusu PSZ we Włoszech
Związek operacyjno-taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; wydzielony w VI 1943 r. z Armii Polskiej na Wschodzie; formował się w Iraku, Palestynie i Egipcie; I-IV 1944 przerzucony do Włoch, w 1946 r. przeniesiony do Wielkiej Brytanii, w 1947 r. rozwiązany.
Authority data
Authority data
316 Dywizjon Myśliwski "Warszawski" (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 316 Dywizjon Myśliwski "Warszawski" ; 316 Dywizjon Myśliwski "Warszawski" Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; 316 "Warszawski" Dywizjon Myśliwski ; Dywizjon 316 ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 316 Dywizjon Myśliwski "Warszawski" ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Powietrzne. 316 Dywizjon Myśliwski "Warszawski" ; Dywizjon Myśliwski "Warszawski", 316 ; 316 Polish Squadron ; 316 Polish Fighter Squadron
Authority data
1 Samodzielna Brygada Spadochronowa (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii. 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa ; 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa ; 1st Independent Airborne Brigade ; Independent Airborne Brigade, 1st ; Samodzielna Brygada Spadochronowa, 1 ; 1 Brygada Spadochronowa ; 4 B. K. S ; 4 Brygada Kadrowa Strzelców ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 4 Brygada Kadrowa Strzelców ; Brygada Kadrowa Strzelców, 4 ; Brygada Spadochronowa, 1
Jednostka Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, utworzona w 1940 r. jako 4 Brygada Kadrowa Strzelców; od 1941 r. 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa. W latach 1945-1947 pełniła służbę okupacyjną w Niemczech. Rozwiązana w lipcu 1947 roku.
Authority data
307 Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy" (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy", 307 ; Polish Squadron, 307 ; 307 Dywizjon ; 307 Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy" ; 307 Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy" Polskich Sił Powietrznych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; 307 (Polish) Squadron ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Powietrzne. 307 Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy" ; "Lwowskie Puchacze", 307 Dywizjon Myśliwski Nocny ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 307 Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy"
Powstał w 1940 r., jedyny polski nocny dywizjon myśliwski, rozformowany w 1947 r.
Authority data
22 Kompania Zaopatrywania Artylerii (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 22 Kompania Transportowa ; 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii ; 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii 2 Korpusu Polskiego ; 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; Kompania Transportowa, 22 ; Kompania Zaopatrywania Artylerii, 22 ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski. 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii
Authority data
Polskie Siły Powietrzne (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polish Air Force Squadrons in the West ; Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie ; Polish Air Force
Authority data
5 Kresowa Dywizja Piechoty (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
zob. też Związek Byłych Żołnierzy Kresowej Dywizji Piechoty (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: 5 Kresowa Dywizja Piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; 5 KDP ; 5 Dywizja Kresowa Piechoty ; Kresowa Dywizja Piechoty, 5 ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 5 Kresowa Dywizja Piechoty ; Polska. Siły Zbrojne RP. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 5 Kresowa Dywizja Piechoty ; Piąta Kresowa Dywizja Piechoty
Uformowana w 1941 r. w ZSRR jako dywizja Armii Polskiej na Wschodzie, od 1943 r. w składzie Drugiego Korpusu Polskiego; od 1944 do 1946 r. we Włoszech.
Authority data
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
zob. też Obóz odosobnienia Rothesay (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe 1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 1 Dywizja Pancerna (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 1 Korpus Pancerno-Motorowy (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 2 Dywizja Pancerna (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 2 Dywizja Strzelców Pieszych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 2 Grupa Artylerii (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 2 Pułk Artylerii Motorowej (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 3 Dywizja Piechoty (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 3 Dywizja Strzelców Karpackich (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 306 Dywizjon Myśliwski Toruński (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 5 Kresowy Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 5 Kresowa Dywizja Piechoty (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 67 Batalion Czołgów (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 7 Dywizja Piechoty (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 7 Brygada Kadrowa Strzelców (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; Dowództwo Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; Komisja Regulaminowa Broni Pancernych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; Polska Baza Lotnicza (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe) ; 67 Batalion Czołgów (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1939-1945) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: PSZ
Authority data
Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Wojsko Polskie we Francji. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich ; Brygada Strzelców Podhalańskich ; Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich ; SBSP
Authority data
306 Dywizjon Myśliwski Toruński (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dywizjon Myśliwski Toruński, 306 ; Polish Squadron, 306 ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 306 Dywizjon Myśliwski Toruński ; 306 Dywizjon Myśliwski Toruński Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ; 306 Dywizjon ; 306 (Polish) Squadron ; Dyon 306 ; Dywizjon 306 ; Polski Dywizjon Myśliwski 306 ; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Powietrzne. 306 Dywizjon Myśliwski Toruński
306 Dywizjon Myśliwski Toruński powstał w 1940 r., rozwiązany w 1945 r., był trzecim dywizjonem myśliwskim sformowanym w Wielkiej Brytanii
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again