19172 results
Authority data
Authority data
Polityka pieniężna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polityka gospodarcza (hasło przedmiotowe)
zob. też Bank centralny (hasło przedmiotowe) ; New Deal (1933-1938) (hasło przedmiotowe) ; Pieniądz (hasło przedmiotowe) ; Polityka fiskalna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Interwencja walutowa (hasło przedmiotowe) ; Izby walutowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polityka monetarna ; Pieniądz - polityka
Authority data
Wspólna Polityka Rolna UE - 21 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Polityka kulturalna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polityka społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Praca kulturalno-oświatowa (hasło przedmiotowe) ; Współpraca kulturalna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Międzynarodowe stosunki kulturalne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Cultural policy ; Działalność kulturalna państwa ; Kultura - polityka
Authority data
Polityka międzynarodowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Konferencja Narodów Zjednoczonych (1945 ; San Francisco) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polityka (hasło przedmiotowe)
zob. też Arbitraż międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Azyl (hasło przedmiotowe) ; Badania nad pokojem (hasło przedmiotowe) ; Bezpieczeństwo międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Dyplomacja (hasło przedmiotowe) ; Dywersja ideologiczna (hasło przedmiotowe) ; Geoekonomia (hasło przedmiotowe) ; Global governance (hasło przedmiotowe) ; Globalizacja (hasło przedmiotowe) ; Granice (hasło przedmiotowe) ; Imperializm (hasło przedmiotowe) ; Internacjonalizm (hasło przedmiotowe) ; Interwencja (politologia) (hasło przedmiotowe) ; Konferencja berlińska (1954) (hasło przedmiotowe) ; Konferencja dunajska (1948) (hasło przedmiotowe) ; Konferencja poczdamska (1945) (hasło przedmiotowe) ; Konferencja w Casablance (1943) (hasło przedmiotowe) ; Konferencja w Quebecu (1943) (hasło przedmiotowe) ; Konflikt międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Linia Curzona (hasło przedmiotowe) ; Linia Odra-Nysa (hasło przedmiotowe) ; Neutralność (hasło przedmiotowe) ; Nowy Jedwabny Szlak (hasło przedmiotowe) ; Organizacje międzynarodowe (hasło przedmiotowe) ; Państwa i terytoria zależne (hasło przedmiotowe) ; Paternalizm (hasło przedmiotowe) ; Pokój (hasło przedmiotowe) ; Polityka niezaangażowania (hasło przedmiotowe) ; Polityka zagraniczna (hasło przedmiotowe) ; Pomoc zagraniczna (hasło przedmiotowe) ; Rewizjonizm terytorialny (hasło przedmiotowe) ; Sankcje (prawo międzynarodowe) (hasło przedmiotowe) ; Siła państwa (hasło przedmiotowe) ; Stosunki dyplomatyczne (hasło przedmiotowe) ; Wojna (hasło przedmiotowe) ; Wojna ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Zimna wojna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Stosunki międzynarodowe ; World politics
Authority data
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: CFSP ; Common Foreign and Security Policy
Authority data
Authority data
Polska - polityka - 1944-1989 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Teoria polityki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Politologia (hasło przedmiotowe)
zob. też Geopolityka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Nowy Porządek Świata (teoria ; NWO) (hasło przedmiotowe) ; Zachowania wyborcze (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Myśl polityczna ; Polityka - teoria
Authority data
Wspólna Polityka Rolna UE (hasło przedmiotowe)
zob. też Rolnictwo - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; SAPARD (hasło przedmiotowe) ; Wspólna Polityka Rybołówstwa UE (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: WPR ; Unia Europejska a rolnictwo ; Rolnictwo - polityka - Unia Europejska ; Unia Europejska - rolnictwo - polityka
Authority data
Authority data
Polska - polityka międzynarodowa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Polska - polityka - 19 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Europa - polityka - 21 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again