216 results
Authority data
Authority data
Planowanie przestrzenne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Planowanie gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też CPTED (hasło przedmiotowe) ; Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (hasło przedmiotowe) ; Fizjografia (hasło przedmiotowe) ; Geografia gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Geomancja (hasło przedmiotowe) ; Ład przestrzenny (hasło przedmiotowe) ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) (hasło przedmiotowe) ; Miejskie obszary funkcjonalne (MOF) (hasło przedmiotowe) ; Polityka przestrzenna (hasło przedmiotowe) ; Renta położenia (hasło przedmiotowe) ; Struktura funkcjonalno-przestrzenna (hasło przedmiotowe) ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Planowanie regionalne (hasło przedmiotowe) ; Ruralistyka (hasło przedmiotowe) ; Urbanistyka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gospodarka przestrzenna
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Planowanie przestrzenne - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Urbanistyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Karta Ateńska (1933) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Planowanie przestrzenne (hasło przedmiotowe)
zob. też Miasta (hasło przedmiotowe) ; Miasto-ogród (hasło przedmiotowe) ; Nieużytki miejskie (hasło przedmiotowe) ; Odbudowa (urbanistyka) (hasło przedmiotowe) ; Place (hasło przedmiotowe) ; Policentryczność (urbanistyka) (hasło przedmiotowe) ; Polityka miejska (hasło przedmiotowe) ; Prywatna przestrzeń publiczna (urbanistyka) (hasło przedmiotowe) ; Przestrzeń publiczna (urbanistyka) (hasło przedmiotowe) ; Tereny zielone (hasło przedmiotowe) ; Ulice (hasło przedmiotowe) ; Zielony pierścień (planowanie przestrzenne) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe New urbanism (hasło przedmiotowe) ; Rewitalizacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Architektura (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Miasta - planowanie przestrzenne
No cover
No cover
Other collections
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa
No availability information: sygn. CP/4831
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again