193 results
Authority data
Authority data
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pedagogika specjalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziecko trudne (hasło przedmiotowe) ; Młodzież trudna (hasło przedmiotowe) ; Niedostosowanie społeczne (hasło przedmiotowe) ; Ośrodki przystosowania społecznego (hasło przedmiotowe) ; Pedagodzy resocjalizacyjni (hasło przedmiotowe) ; Probacja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Psychologia penitencjarna (hasło przedmiotowe) ; Socjoterapia (hasło przedmiotowe) ; Zakłady poprawcze i wychowawcze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Pedagogika penitencjarna (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika salezjańska (hasło przedmiotowe) ; Placówki wsparcia dziennego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Resocjalizacja
Authority data
Authority data
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna - Czechy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Pedagodzy resocjalizacyjni (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pedagodzy (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Pedagogika resocjalizacyjna - zawód ; Wychowawcy resocjalizacyjni
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Pedagodzy resocjalizacyjni (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wychowawcy resocjalizacyjni ; Pedagogika resocjalizacyjna - zawód
Authority data
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pedagogika specjalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziecko trudne (hasło przedmiotowe) ; Młodzież trudna (hasło przedmiotowe) ; Niedostosowanie społeczne (hasło przedmiotowe) ; Ośrodki przystosowania społecznego (hasło przedmiotowe) ; Pedagodzy resocjalizacyjni (hasło przedmiotowe) ; Probacja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Projekt "Wyspa" (hasło przedmiotowe) ; Psychologia penitencjarna (hasło przedmiotowe) ; Socjoterapia (hasło przedmiotowe) ; Zakłady poprawcze i wychowawcze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Pedagogika penitencjarna (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika salezjańska (hasło przedmiotowe) ; Placówki wsparcia dziennego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Resocjalizacja
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - resocjalizacja, np.: Młodzież trudna - resocjalizacja
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again