1218 results
Authority data
Nauczyciele nauczania początkowego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele nauczania zintegrowanego
Authority data
Nauczyciele biologii (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele edukacji zdrowotnej (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele wychowania estetycznego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele powszechnego wychowania estetycznego
Authority data
Nauczyciele zawodu (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Authority data
Authority data
Nauczyciele szkół średnich (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie - szkoły średnie (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo średnie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych ; Nauczyciele liceów ogólnokształcących ; Nauczyciele szkół ogólnokształcących
Authority data
Nauczyciele muzyki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele gimnazjów (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Gimnazja (hasło przedmiotowe) ; Nauczanie - gimnazja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele gimnazjum ; Nauczyciele gimnazjalni
Authority data
Nauczyciele wiejscy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Inteligencja wiejska (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Wieś - szkolnictwo i oświata (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Edukacja dla bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Edukacja dla bezpieczeństwa (przedmiot szkolny) (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele przysposobienia wojskowego (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele języka angielskiego (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele języków (hasło przedmiotowe)
zob. też Język angielski - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pedagodzy specjalni (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pedagodzy (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika specjalna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Oligofrenopedagodzy (hasło przedmiotowe) ; Surdopedagodzy (hasło przedmiotowe) ; Tyflopedagodzy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele szkół specjalnych ; Pedagogika specjalna - zawód
Authority data
Doktorzy Kościoła (hasło przedmiotowe)
zob. też Święci i błogosławieni (hasło przedmiotowe) ; Teologia chrześcijańska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele Kościoła powszechnego
Authority data
Nauczyciele wychowania fizycznego (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Trenerzy i instruktorzy sportowi (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wychowawcy fizyczni
Authority data
Nauczyciele chemii (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Chemia - nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Chemicy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kształcenie nauczycieli (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczyciele (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika (hasło przedmiotowe) ; Szkolenie zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Szkoły wyższe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kształcenie przyszłych nauczycieli ; Nauczyciele - szkolenie
Authority data
Nauczyciele języków (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Nauczyciele języka angielskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka esperanto (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka kaszubskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka łacińskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka niemieckiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka polskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka rosyjskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka czeskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka włoskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie języków obcych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lektorzy języków obcych ; Nauczyciele języków obcych
Authority data
Nauczyciele wychowania plastycznego (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Sztuka - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele plastyki ; Nauczyciele rysunków
Authority data
Nauczyciele tańca (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczyciele (hasło przedmiotowe)
zob. też Choreografowie (hasło przedmiotowe) ; Szkoły tańca (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Instruktorzy tańca
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again