2665 results
Authority data
Nauczanie zintegrowane - program (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczanie zintegrowane (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Metody nauczania (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja zintegrowana ; Integralny system nauczania początkowego ; Kształcenie zintegrowane ; Nauczanie integralne
Authority data
Nauczanie zintegrowane - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka - nauczanie - Słowacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Golf (sport) - nauczanie i trening (hasło przedmiotowe)
Authority data
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przedmioty szkolne (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Kultura fizyczna (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele wychowania fizycznego (hasło przedmiotowe) ; Obiekty i urządzenia sportowe (hasło przedmiotowe) ; Sport (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja fizyczna ; WF ; Sport - nauczanie
Authority data
Authority data
Nauczanie początkowe - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Mowa - nauczanie - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Matematyka - nauczanie - Włochy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Rytmika - nauczanie - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Fotografia - stosowanie - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Symulacja - stosowanie - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczanie języków obcych (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Atrycja języka (hasło przedmiotowe) ; Fosylizacja (językoznawstwo) (hasło przedmiotowe) ; Język angielski jako lingua franca (hasło przedmiotowe) ; Język (hasło przedmiotowe) ; Kompetencje komunikacyjne (hasło przedmiotowe) ; Lęk językowy (hasło przedmiotowe) ; A1 (poziom biegłości językowej) (hasło przedmiotowe) ; A2 (poziom biegłości językowej) (hasło przedmiotowe) ; B1 (poziom biegłości językowej) (hasło przedmiotowe) ; B2 (poziom biegłości językowej) (hasło przedmiotowe) ; C1 (poziom biegłości językowej) (hasło przedmiotowe) ; C2 (poziom biegłości językowej) (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języków (hasło przedmiotowe) ; Poziom niższy średniozaawansowany (hasło przedmiotowe) ; Poziom podstawowy (hasło przedmiotowe) ; Poziom profesjonalny (hasło przedmiotowe) ; Poziom rozszerzony (hasło przedmiotowe) ; Poziom średniozaawansowany (hasło przedmiotowe) ; Poziom wyższy średniozaawansowany (hasło przedmiotowe) ; Poziom zaawansowany (hasło przedmiotowe) ; Projekt English++ (hasło przedmiotowe) ; Rozumienie ze słuchu (hasło przedmiotowe) ; Tandem językowy (hasło przedmiotowe) ; Projekt "Per linguas mundi ad laborem" (hasło przedmiotowe) ; Szkoły językowe (hasło przedmiotowe) ; Turystyka lingwistyczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Chęć komunikowania się (hasło przedmiotowe) ; Informacja zwrotna (nauczanie języków) (hasło przedmiotowe) ; Interjęzyk (hasło przedmiotowe) ; Testy językowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Gry językowe (pedagogika) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Rozmówki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Glottodydaktyka ; Języki - nauczanie
Authority data
Języki - nauczanie - teoria (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again