197 results
Authority data
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin) (hasło przedmiotowe)
zob. też Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lublin (woj. lubelskie) - Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
Authority data
Muzeum Lubelskie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzeum Okręgowe w Lublinie ; Lublin (woj. lubelskie) - Muzeum Lubelskie
Authority data
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza (Lublin) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie ; Lublin (woj. lubelskie) - Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
Authority data
Scena Plastyczna KUL (hasło formalne)
Scena Plastyczna KUL (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL (hasło formalne)
zob. też Lublin (woj. lubelskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Scena Plastyczna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Scena Plastyczna ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Scena Plastyczna ; Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Scena Plastyczna KUL-u ; Scène Plastique du Théatre d'Étudiants de l'Université Catholique de Lublin ; Lublin (woj. lubelskie) - Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Założona przy Teatrze Akademickim KUL przez Leszka Mądzika. W 2005 r. zmiana nazwy uczelni na : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Authority data
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lublin (woj. lubelskie) - Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
Authority data
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin) (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; Lublin (woj. lubelskie) - Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
powstała w 1907 r. pod nazwą Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, w 1948 r. Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego połączono z Miejską Biblioteką Publiczną (powst. w 1945 r.), nowej instytucji nadano nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, w r. 1954 utworzono Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie (w wyniku połączenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, powstałej na przełomie 1950/1951 - z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego), 1975 r. ponowna zmiana na: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. 1 stycznia 2002 r. nastąpił podział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na dwie samodzielne instytucje kultury : Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. W Lublinie funkcjonują dwie biblioteki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Gmina Lublin, siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego znajduje się przy ulicy Narutowicza 4, siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego mieści się przy ul. Peowiaków 12 (w jej skład wchodzi 31 filii miejskich)
Authority data
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło formalne)
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Humanistyczny ; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny ; Wydział Humanistyczny UMCS ; Lublin (woj. lubelskie) - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Wydział Matematyki i Fizyki
Authority data
Authority data
Stare Miasto (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Lublin (woj. lubelskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Stare Miasto w Lublinie ; Lublin (woj. lubelskie) - Stare Miasto
Authority data
BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna ; Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED-LUBLIN" ; „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek ; Lublin (woj. lubelskie) - „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek
Authority data
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" (Lublin) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: "Brama Grodzka-Teatr NN" ; Teatr NN ; Lublin (woj. lubelskie) - Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"
Authority data
Lublin (woj. lubelskie ; okolice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Akcja Erntefest (hasło przedmiotowe)
zob. też Centralny Okręg Przemysłowy (hasło przedmiotowe) ; Lublinland (hasło przedmiotowe) ; Powiat lubelski (1944-1975) (hasło przedmiotowe) ; Województwo lubelskie (1975-1998) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lublinum ; Lyublin
Authority data
Więzienie na Zamku Lubelskim (hasło formalne)
Więzienie na Zamku Lubelskim (hasło przedmiotowe)
zob. też Zamek w Lublinie (hasło przedmiotowe)
zob. też Lublin (woj. lubelskie) - zamek ZZK (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gefängnis der Sicherheitspolizei und des SD Lublin ; Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Lubelskiego ; Lublin (woj. lubelskie) - Więzienie na Zamku Lubelskim
Authority data
Uniwersytet Medyczny (Lublin) (hasło formalne)
Uniwersytet Medyczny (Lublin) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Akademia Medyczna (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego (Lublin) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Akademickie Biuro Karier (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Collegium Maius (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Akademia Medyczna (Lublin) (hasło formalne) ; Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego (Lublin) (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Akademickie Biuro Karier (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło formalne) ; Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło formalne) ; Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło formalne) ; Collegium Maius (Uniwersytet Medyczny ; Lublin) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; UM w Lublinie ; Lublin (woj. lubelskie) - Uniwersytet Medyczny
Powołana ustawą z 21.10.1949 (wchodzi w życie 01.01.1950) jako Akademia Lekarska. W skład jej weszły Wydziały: Lekarski i Farmaceutyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 03.03.1950 nazwa - Akademia Medyczna w Lublinie. Od 2003 nazwa: Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. W 2008 roku uczelnia zostaje przekształcona na Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Authority data
Czechów (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Lublin (woj. lubelskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Czechów ; Czechów Dolny ; Czechów Górny ; Lublin (woj. lubelskie) - Czechów
Authority data
Lublin (woj. lubelskie) (hasło przedmiotowe)
zob. też Politechnika Lubelska (hasło przedmiotowe)
zob. też Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Brama Grodzka (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Brama Krakowska (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Browar Vettera (Lublin ; budynki) (hasło przedmiotowe) ; Dom Strażacki (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kamienica Sobieskich (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kaplica św. Trójcy (Zamek w Lublinie) (hasło przedmiotowe) ; Klasztor Reformatów (Lublin ; budynek) (hasło przedmiotowe) ; Kościół św. Brata Alberta (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kościół św. Ducha (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kościół św. Jadwigi Królowej (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kościół św. Józefa (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kościół św. Kazimierza (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kościół św. Michała Archanioła (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kościół św. Piotra i Pawła (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Nagrody Prezydenta Miasta Lublin w Dziedzinie Kultury (hasło przedmiotowe) ; Nowy cmentarz żydowski w Lublinie (hasło przedmiotowe) ; Ogród Saski (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Plac Litewski (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Pomnik Unii Lubelskiej (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Ratusz w Lublinie (hasło przedmiotowe) ; Park Ludowy (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Rynek Starego Miasta (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Stary cmentarz żydowski (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Ulica Krakowskie Przedmieście (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Ulica Lipowa (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Ulica Królewska (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Ulica Zamojska (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Wieża Trynitarska (Lublin) (hasło przedmiotowe) ; Zamek w Lublinie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Abramowice (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Bronowice (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Czechów (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Czuby (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Czwartek (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Dziesiąta (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Felin (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Głusk (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Hajdów (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Kalinowszczyzna (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Konstantynów (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Kośminek (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Majdanek (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Ponikwoda (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Rury (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Sławin (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Sławinek (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Stare Miasto (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Tatary (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Trześniów (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Węglin (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Wieniawa (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Wrotków (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Zadębie (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
zob. też Lubelszczyzna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lûblin ; Lûblin" ; Lublinum ; Lyublin ; Люблин
Authority data
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (hasło formalne)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (hasło przedmiotowe) ; Archiwum (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło przedmiotowe) ; Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (hasło przedmiotowe) ; Centrum Europy Wschodniej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło przedmiotowe) ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło przedmiotowe) ; Chór Akademicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (hasło formalne) ; Archiwum (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło formalne) ; Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (hasło formalne) ; Centrum Europy Wschodniej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło formalne) ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło formalne) ; Chór Akademicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) ; UMCS ; Universitas Mariae Curie-Skłodowska ; Marie Curie-Skłodowska University ; Maria-Curie-Skłodowska Universität. Lublin ; Ljublins'kij universitet im. M. Kjuri-Sklodovs'koi ; Lublin (woj. lubelskie) - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Założony w 1944 jako pierwsza państwowa wyższa szkoła w Polsce Ludowej.
Authority data
Muzeum Wsi Lubelskiej (Lublin) (hasło formalne)
Muzeum Wsi Lubelskiej (Lublin) (hasło przedmiotowe)
zob. też Cerkiew Narodzenia NMP z Tarnoszyna (Lublin) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ; Muzeum Wsi Lubelskiej ; Lublin (woj. lubelskie) - Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej powstało w 1969 r.
Authority data
Zamek w Lublinie (hasło przedmiotowe)
zob. też Więzienie na Zamku Lubelskim (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zamki i pałace (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kaplica św. Trójcy (Zamek w Lublinie) (hasło przedmiotowe)
zob. też Lublin (woj. lubelskie) (hasło przedmiotowe) ; Stare Miasto (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lubelski, Zamek ; Zamek Lubelski ; Zamek (Lublin) ; Lublin (woj. lubelskie) - zamek
Authority data
Kaplica św. Trójcy (Zamek w Lublinie) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kościoły i kaplice (hasło przedmiotowe) ; Zamek w Lublinie (hasło przedmiotowe)
zob. też Lublin (woj. lubelskie) (hasło przedmiotowe) ; Stare Miasto (Lublin ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kaplica św. Trójcy w Lublinie ; Kaplica św. Trójcy na Zamku w Lublinie ; Kaplica zamkowa (Lublin) ; Kaplica zamkowa w Lublinie ; Lublin (woj. lubelskie) - kaplica zamkowa ; Lublin (woj. lubelskie) - zamek - kaplica św. Trójcy ; Lublin (woj. lubelskie) - kaplica zamkowa ; Lublin (woj. lubelskie) - zamek - kaplica św. Trójcy
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again