287 results
Authority data
Lekooporność (hasło przedmiotowe)
zob. też Integrony (hasło przedmiotowe) ; Leki (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Oporność wielolekowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Oporność na leki
Authority data
Chemioterapia nowotworów (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Chemioterapia (hasło przedmiotowe)
zob. też Leki przeciwnowotworowe (hasło przedmiotowe) ; Radioterapia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Chemoterapia onkologiczna ; Leki przeciwnowotworowe - stosowanie
Authority data
Znieczulenie (hasło przedmiotowe)
zob. też Anestezjologia (hasło przedmiotowe) ; Ból (hasło przedmiotowe) ; Ból ostry (hasło przedmiotowe) ; Ból porodowy (hasło przedmiotowe) ; Chirurgia (hasło przedmiotowe) ; Deksmedetomidyna (hasło przedmiotowe) ; Desfluran (hasło przedmiotowe) ; Hipertermia przy znieczuleniu (hasło przedmiotowe) ; Hipotermia (hasło przedmiotowe) ; Leki anestezjologiczne (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwbólowe (hasło przedmiotowe) ; Narkotyki (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Sedacja wziewna podtlenkiem azotu (hasło przedmiotowe) ; Znieczulenie miejscowe (hasło przedmiotowe) ; Znieczulenie ogólne (hasło przedmiotowe) ; Znieczulenie przewodowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Znieczulanie ; Analgezja ; Anestezja ; Zwalczanie bólu ; Leki przeciwbólowe - stosowanie
Authority data
Leki moczopędne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe) ; Leki hipotensyjne (hasło przedmiotowe)
zob. też Diureza (hasło przedmiotowe) ; Mocz (hasło przedmiotowe) ; Odwodnienie organizmu (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Furosemid (hasło przedmiotowe) ; Indapamid (hasło przedmiotowe) ; Mannitol (hasło przedmiotowe) ; Merkurofilina (hasło przedmiotowe) ; Salyrgan (hasło przedmiotowe) ; Spironolakton (hasło przedmiotowe) ; Torasemid (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Diuretyki ; Leki diuretyczne
Authority data
Antagoniści wapnia (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki hipotensyjne (hasło przedmiotowe) ; Leki tokolityczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Nadciśnienie tętnicze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Amlodipina (hasło przedmiotowe) ; Lacydypina (hasło przedmiotowe) ; Lerkanidypina (hasło przedmiotowe) ; Nifedypina (hasło przedmiotowe) ; Werapamil (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Antagoniści kanału wapniowego ; Blokery kanałów wapniowych ; Leki blokujące kanały wapniowe
Authority data
Leki przeciwdepresyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki psychotropowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Test Porsolta (hasło przedmiotowe) ; Właściwości antydepresyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Amitryptylina (hasło przedmiotowe) ; Bupropion (hasło przedmiotowe) ; Citalopram (hasło przedmiotowe) ; Deanol (hasło przedmiotowe) ; Duloksetyna (hasło przedmiotowe) ; Elicea (hasło przedmiotowe) ; Fluoksetyna (hasło przedmiotowe) ; Imipramina (hasło przedmiotowe) ; Mianseryna (hasło przedmiotowe) ; Moklobemid (hasło przedmiotowe) ; Paroksetyna (hasło przedmiotowe) ; Selegilina (hasło przedmiotowe) ; Sertralina (hasło przedmiotowe) ; Tianeptyna (hasło przedmiotowe) ; Trazodon (hasło przedmiotowe) ; Tryptofan (hasło przedmiotowe) ; Wenlafaksyna (hasło przedmiotowe) ; Wilazodon (hasło przedmiotowe) ; Wortioksetyna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Leki antydepresyjne ; Antydepresanty ; Tymoleptyki
Authority data
Leki homeopatyczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Homeopatia (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Carcinosinum (hasło przedmiotowe) ; Mastodynon (hasło przedmiotowe) ; Pyrogenium (hasło przedmiotowe) ; Syphilinum (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Preparat homeopatyczny ; Preparaty homeopatyczne
Authority data
Leki przeciwbakteryjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Antybiotyki (hasło przedmiotowe) ; Arsfenamina (hasło przedmiotowe) ; Chinolony (hasło przedmiotowe) ; Izoniazyd (hasło przedmiotowe) ; Kotrimoksazol (hasło przedmiotowe) ; Lewofloksacyna (hasło przedmiotowe) ; Metronidazol (hasło przedmiotowe) ; Moksyfloksacyna (hasło przedmiotowe) ; Nitrofurantoina (hasło przedmiotowe) ; Sulfonamidy (hasło przedmiotowe) ; Polikrezulen (hasło przedmiotowe)
Authority data
Leki nasenne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezsenność (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Benzodiazepiny (hasło przedmiotowe) ; Benzobarbital (hasło przedmiotowe) ; Doksylamina (hasło przedmiotowe) ; Fenobarbital (hasło przedmiotowe) ; Propofol (hasło przedmiotowe) ; Reladorm (hasło przedmiotowe) ; Sennarcol natrium (hasło przedmiotowe) ; Talidomid (hasło przedmiotowe) ; Tiopental (hasło przedmiotowe)
Authority data
Leki przeciwnowotworowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Chemioterapia (hasło przedmiotowe) ; Chemioterapia nowotworów (hasło przedmiotowe) ; Inhibitory kinazy tyrozynowej (hasło przedmiotowe) ; Leczenie onkologiczne (hasło przedmiotowe) ; Nowotwór (hasło przedmiotowe) ; Oporność wielolekowa (hasło przedmiotowe) ; System EMDA (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Afatynib (hasło przedmiotowe) ; Alitretynoina (hasło przedmiotowe) ; Alemtuzumab (hasło przedmiotowe) ; Aksytynib (hasło przedmiotowe) ; Amigdalina (hasło przedmiotowe) ; Antracykliny (hasło przedmiotowe) ; Asparaginaza (hasło przedmiotowe) ; Atezolizumab (hasło przedmiotowe) ; Avelumab (hasło przedmiotowe) ; Binimetynib (hasło przedmiotowe) ; Bleomycyna (hasło przedmiotowe) ; Blinatumomab (hasło przedmiotowe) ; Cyklofosfamid (hasło przedmiotowe) ; Cysplatyna (hasło przedmiotowe) ; Dabrafenib (hasło przedmiotowe) ; Dasatynib (hasło przedmiotowe) ; Docetaksel (hasło przedmiotowe) ; Enkorafenib (hasło przedmiotowe) ; Erlotynib (hasło przedmiotowe) ; Etopozyd (hasło przedmiotowe) ; Gefitynib (hasło przedmiotowe) ; Gemcytabina (hasło przedmiotowe) ; Ifosfamid (hasło przedmiotowe) ; Imatynib (hasło przedmiotowe) ; Inhibitory aromatazy (hasło przedmiotowe) ; Inhibitory PARP (hasło przedmiotowe) ; Kabozantynib (hasło przedmiotowe) ; Karboplatyna (hasło przedmiotowe) ; Kladrybina (hasło przedmiotowe) ; Klofarabina (hasło przedmiotowe) ; Leki ukierunkowane molekularnie (hasło przedmiotowe) ; Lapatynib (hasło przedmiotowe) ; Lenalidomid (hasło przedmiotowe) ; Metotreksat (hasło przedmiotowe) ; Mitoksantron (hasło przedmiotowe) ; Mykofenolan mofetylu (hasło przedmiotowe) ; Neratynib (hasło przedmiotowe) ; Nintedanib (hasło przedmiotowe) ; Nitrakryna (hasło przedmiotowe) ; Nitrogranulogen (hasło przedmiotowe) ; Niwolumab (hasło przedmiotowe) ; Octan abirateronu (hasło przedmiotowe) ; Oksaliplatyna (hasło przedmiotowe) ; Paklitaksel (hasło przedmiotowe) ; Panobinostat (hasło przedmiotowe) ; Pazopanib (hasło przedmiotowe) ; Pirydokarbazole (hasło przedmiotowe) ; Pleryksafor (hasło przedmiotowe) ; Prednizolon (hasło przedmiotowe) ; Rytuksymab (hasło przedmiotowe) ; Salinomycyna (hasło przedmiotowe) ; Tamoksyfen (hasło przedmiotowe) ; Temozolomid (hasło przedmiotowe) ; Trabektedyna (hasło przedmiotowe) ; Trametynib (hasło przedmiotowe) ; Trastuzumab (hasło przedmiotowe) ; Wemurafenib (hasło przedmiotowe) ; Wenetoklaks (hasło przedmiotowe) ; Winorelbina (hasło przedmiotowe) ; Wismodegib (hasło przedmiotowe) ; Worinostat (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Cytostatyki ; Leki cytostatyczne
Authority data
Leki przeciwbólowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Ból (hasło przedmiotowe) ; Ból ostry (hasło przedmiotowe) ; Leczenie bólu (hasło przedmiotowe) ; Właściwości przeciwbólowe (hasło przedmiotowe) ; Znieczulenie (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Aminofenazon (hasło przedmiotowe) ; Bifalina (hasło przedmiotowe) ; Cimikoksyb (hasło przedmiotowe) ; Desmetramadol (hasło przedmiotowe) ; Dimetylosulfotlenek (hasło przedmiotowe) ; Duloksetyna (hasło przedmiotowe) ; Etomidat (hasło przedmiotowe) ; Flupirtyna (hasło przedmiotowe) ; Ibuprofen (hasło przedmiotowe) ; Leki opioidowe (hasło przedmiotowe) ; Lidokaina (hasło przedmiotowe) ; Lokastina (hasło przedmiotowe) ; Lornoxicam (hasło przedmiotowe) ; Narkotyki (hasło przedmiotowe) ; Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (hasło przedmiotowe) ; Nowokaina (hasło przedmiotowe) ; Paracetamol (hasło przedmiotowe) ; Pramokaina (hasło przedmiotowe) ; Proksybarbal (hasło przedmiotowe) ; Pyralgina (hasło przedmiotowe) ; Rizatryptan (hasło przedmiotowe) ; Sewofluran (hasło przedmiotowe) ; Talidomid (hasło przedmiotowe) ; Tapentadol (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Analgetyki
Authority data
Leki bez recepty (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Leki dostępne bez recepty ; Leki OTC ; Leki sprzedawane bez recepty ; Leki sprzedaży odręcznej ; Leki wydawane bez recepty ; OTC, leki ; Produkty lecznicze sprzedawane bez recepty ; Preparaty OTC
Authority data
Leki generyczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Generyki ; Leki odtwórcze ; Zamienniki leków oryginalnych
Authority data
Leki psychotropowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Dopalacze (substancje odurzające) (hasło przedmiotowe) ; Dyskineza późna (hasło przedmiotowe) ; Neurologia (hasło przedmiotowe) ; Zespół serotoninowy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Amfetamina (hasło przedmiotowe) ; Arypiprazol (hasło przedmiotowe) ; Benzodiazepiny (hasło przedmiotowe) ; Chlorpromazyna (hasło przedmiotowe) ; Iloperydon (hasło przedmiotowe) ; Kariprazyna (hasło przedmiotowe) ; Klozapina (hasło przedmiotowe) ; Kwetiapina (hasło przedmiotowe) ; Kwinpirol (hasło przedmiotowe) ; Leki nootropowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwdepresyjne (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwlękowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwpadaczkowe (hasło przedmiotowe) ; Metoklopramid (hasło przedmiotowe) ; Metylofenidat (hasło przedmiotowe) ; Olanzapina (hasło przedmiotowe) ; Palmitynian paliperidonu (hasło przedmiotowe) ; Proksybarbal (hasło przedmiotowe) ; Promazyna (hasło przedmiotowe) ; Prometazyna (hasło przedmiotowe) ; Reladorm (hasło przedmiotowe) ; Rysperydon (hasło przedmiotowe) ; Pentetrazol (hasło przedmiotowe) ; Tuftsyna (hasło przedmiotowe) ; Zomiren SR (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Leki neuroleptyczne ; Neuroleptyki ; Trankwilizatory duże
Authority data
Ziołolecznictwo (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leczenie (hasło przedmiotowe)
zob. też Adaptogeny (hasło przedmiotowe) ; Ekstrakty roślinne (hasło przedmiotowe) ; Medycyna ludowa (hasło przedmiotowe) ; Metoda Kneippa (hasło przedmiotowe) ; Nalewka (napój alkoholowy) (hasło przedmiotowe) ; Padma 28 (hasło przedmiotowe) ; Rośliny lekarskie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Fitoterapia ; Leki roślinne
Authority data
Leki refundowane (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Instrumenty dzielenia ryzyka (hasło przedmiotowe) ; Polityka zdrowotna (hasło przedmiotowe) ; Zamiennictwo leków (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Refundacja leków
Authority data
Leki przeciwpadaczkowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki psychotropowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Właściwości przeciwdrgawkowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Benzobarbital (hasło przedmiotowe) ; Etosuksymid (hasło przedmiotowe) ; Fenobarbital (hasło przedmiotowe) ; Fenytoina (hasło przedmiotowe) ; Gabapentyna (hasło przedmiotowe) ; Karbamazepina (hasło przedmiotowe) ; Kwas walproinowy (hasło przedmiotowe) ; Lakozamid (hasło przedmiotowe) ; Lamotrygina (hasło przedmiotowe) ; Lewetyracetam (hasło przedmiotowe) ; Pregabalina (hasło przedmiotowe) ; Topiramat (hasło przedmiotowe) ; Wigabatryna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Interakcje leków z ziołami (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Interakcje leków (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Interakcja leków z ziołami ; Interakcje roślin leczniczych z lekami ; Interakcje zioła-leki ; Interakcja zioło-lek
Authority data
Leki przeciwwirusowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Właściwości przeciwwirusowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Acyklowir (hasło przedmiotowe) ; Amantadyna (hasło przedmiotowe) ; Gancyklowir (hasło przedmiotowe) ; Interferony (hasło przedmiotowe) ; Remdesiwir (hasło przedmiotowe) ; Rybawiryna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Leki antywirusowe
Authority data
Leki (hasło przedmiotowe)
zob. też Aktywne składniki farmaceutyczne (API) (hasło przedmiotowe) ; Aktywność biologiczna (hasło przedmiotowe) ; Alergia polekowa (hasło przedmiotowe) ; Dawkowanie leku (hasło przedmiotowe) ; Dostarczanie leku (hasło przedmiotowe) ; Dostępność farmaceutyczna (hasło przedmiotowe) ; Działanie uboczne leków (hasło przedmiotowe) ; Estriol (hasło przedmiotowe) ; Farmacja (hasło przedmiotowe) ; Farmakoekonomika (hasło przedmiotowe) ; Farmakoterapia (hasło przedmiotowe) ; Gazy medyczne (hasło przedmiotowe) ; Hormonalne środki antykoncepcyjne (hasło przedmiotowe) ; Import równoległy leków (hasło przedmiotowe) ; Interakcje leków (hasło przedmiotowe) ; Koenzym Q10 (hasło przedmiotowe) ; Leczenie (hasło przedmiotowe) ; Lekooporność (hasło przedmiotowe) ; Lekozależność (hasło przedmiotowe) ; Lista leków niezbędnych (hasło przedmiotowe) ; Opieka farmaceutyczna (hasło przedmiotowe) ; Podawanie leku (hasło przedmiotowe) ; Polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS) (hasło przedmiotowe) ; Postać leku (hasło przedmiotowe) ; Prawo farmaceutyczne (hasło przedmiotowe) ; Przemysł farmaceutyczny (hasło przedmiotowe) ; Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (hasło przedmiotowe) ; Recepta (hasło przedmiotowe) ; Rejestracja leku (hasło przedmiotowe) ; Repozycjonowanie leków (hasło przedmiotowe) ; Stabilność fizykochemiczna (hasło przedmiotowe) ; Substancje pomocnicze (farmacja) (hasło przedmiotowe) ; Substancje uzależniające (hasło przedmiotowe) ; Szczepionki (hasło przedmiotowe) ; Środki dopingowe (hasło przedmiotowe) ; Terapia wielolekowa (hasło przedmiotowe) ; Tran (hasło przedmiotowe) ; Vehiculum (farmacja) (hasło przedmiotowe) ; Wynaczynienie leku (hasło przedmiotowe) ; Zamiennictwo leków (hasło przedmiotowe) ; Zatrucie lekami (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Acetylocysteina (hasło przedmiotowe) ; Adaptogeny (hasło przedmiotowe) ; Agoniści dopaminy (hasło przedmiotowe) ; Agoniści GnRH (hasło przedmiotowe) ; Alfakalcydol (hasło przedmiotowe) ; Allopurynol (hasło przedmiotowe) ; Ambroksol (hasło przedmiotowe) ; Amidyny (hasło przedmiotowe) ; Amiodaron (hasło przedmiotowe) ; Amlodipina (hasło przedmiotowe) ; Antagoniści GnRH (hasło przedmiotowe) ; Antazolina (hasło przedmiotowe) ; Antymonian megluminy (hasło przedmiotowe) ; Antyperspiranty (hasło przedmiotowe) ; Atropina (hasło przedmiotowe) ; Baklofen (hasło przedmiotowe) ; Benfotiamina (hasło przedmiotowe) ; Bisfosfoniany (hasło przedmiotowe) ; Biostymina (hasło przedmiotowe) ; Cerebrolizyna (hasło przedmiotowe) ; Chinina (hasło przedmiotowe) ; Clobenpropit (hasło przedmiotowe) ; Comboterol (hasło przedmiotowe) ; Cymetydyna (hasło przedmiotowe) ; Cytrynian sildenafilu (hasło przedmiotowe) ; Cytykolina (hasło przedmiotowe) ; Dalbawancyna (hasło przedmiotowe) ; Deksmedetomidyna (hasło przedmiotowe) ; Deksrazoksan (hasło przedmiotowe) ; Dekstrometorfan (hasło przedmiotowe) ; Denosumab (hasło przedmiotowe) ; Dietylkarbamazyna (hasło przedmiotowe) ; Ditranol (hasło przedmiotowe) ; Dobesylan wapnia (hasło przedmiotowe) ; Donepezil (hasło przedmiotowe) ; Erdosteina (hasło przedmiotowe) ; Etambutol (hasło przedmiotowe) ; Ezetymib (hasło przedmiotowe) ; Fenylefryna (hasło przedmiotowe) ; Fibraty (hasło przedmiotowe) ; Flutamid (hasło przedmiotowe) ; Fumaran dimetylu (hasło przedmiotowe) ; Furazydyna (hasło przedmiotowe) ; Gastrodin (hasło przedmiotowe) ; Glukoza (hasło przedmiotowe) ; Hepason (hasło przedmiotowe) ; Hypromeloza (hasło przedmiotowe) ; Iberogast (hasło przedmiotowe) ; Ibogaina (hasło przedmiotowe) ; Imidazole (hasło przedmiotowe) ; Inhibitory pompy protonowej (hasło przedmiotowe) ; Interferon beta (hasło przedmiotowe) ; Iwermektyna (hasło przedmiotowe) ; Kamebakaurin (hasło przedmiotowe) ; Karbocysteina (hasło przedmiotowe) ; Ketosteril (hasło przedmiotowe) ; Kromoglikan sodowy (hasło przedmiotowe) ; Kolchicyna (hasło przedmiotowe) ; Kortyzon (hasło przedmiotowe) ; Kwas salicylowy (hasło przedmiotowe) ; Kwas ursodeoksycholowy (hasło przedmiotowe) ; Lanreotyd (hasło przedmiotowe) ; Leczenie biologiczne (hasło przedmiotowe) ; Leki anestezjologiczne (hasło przedmiotowe) ; Leki anorektyczne (hasło przedmiotowe) ; Leki bez recepty (hasło przedmiotowe) ; Leki dermatologiczne (hasło przedmiotowe) ; Leki działające na układ krążenia (hasło przedmiotowe) ; Leki generyczne (hasło przedmiotowe) ; Leki immunosupresyjne (hasło przedmiotowe) ; Leki homeopatyczne (hasło przedmiotowe) ; Leki moczopędne (hasło przedmiotowe) ; Leki nasenne (hasło przedmiotowe) ; Leki o modyfikowanym uwalnianiu (hasło przedmiotowe) ; Leki odwykowe (hasło przedmiotowe) ; Leki okulistyczne (hasło przedmiotowe) ; Leki pochodzenia zwierzęcego (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwbakteryjne (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwbólowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwcukrzycowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwgorączkowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwgrzybicze (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwhistaminowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwmalaryczne (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwnowotworowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwpasożytnicze (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwretrowirusowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwwirusowe (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwwymiotne (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwzakaźne (hasło przedmiotowe) ; Leki przeciwzapalne (hasło przedmiotowe) ; Leki psychotropowe (hasło przedmiotowe) ; Leki recepturowe (hasło przedmiotowe) ; Leki refundowane (hasło przedmiotowe) ; Leki sieroce (hasło przedmiotowe) ; Leki stomatologiczne (hasło przedmiotowe) ; Leki tokolityczne (hasło przedmiotowe) ; Leki weterynaryjne (hasło przedmiotowe) ; Leki zwiotczające (hasło przedmiotowe) ; Lewodopa (hasło przedmiotowe) ; Memantyna (hasło przedmiotowe) ; Mepolizumab (hasło przedmiotowe) ; Mesna (hasło przedmiotowe) ; Mirabegron (hasło przedmiotowe) ; Nalokson (hasło przedmiotowe) ; Naran N (hasło przedmiotowe) ; Narkotyki (hasło przedmiotowe) ; Natalizumab (hasło przedmiotowe) ; Niezbędne fosfolipidy (EPL) (hasło przedmiotowe) ; Niketamid (hasło przedmiotowe) ; Noribogaina (hasło przedmiotowe) ; Octan glatirameru (hasło przedmiotowe) ; Okrelizumab (hasło przedmiotowe) ; Oksandrolon (hasło przedmiotowe) ; Olej eukaliptusowy (hasło przedmiotowe) ; Olej goździkowy (hasło przedmiotowe) ; Omalizumab (hasło przedmiotowe) ; Organopreparaty (hasło przedmiotowe) ; Orlistat (hasło przedmiotowe) ; Parykalcytol (hasło przedmiotowe) ; Penicylamina (hasło przedmiotowe) ; Pilcroliv (hasło przedmiotowe) ; Pirazynamid (hasło przedmiotowe) ; Probukol (hasło przedmiotowe) ; Raloksyfen (hasło przedmiotowe) ; Ranelinian strontu (hasło przedmiotowe) ; Ranitydyna (hasło przedmiotowe) ; Rywastygmina (hasło przedmiotowe) ; Salmeterol (hasło przedmiotowe) ; Siarczan protaminy (hasło przedmiotowe) ; Skopolamina (hasło przedmiotowe) ; Surowice odpornościowe (hasło przedmiotowe) ; Sympatykomimetyki (hasło przedmiotowe) ; Środki krwiopochodne (hasło przedmiotowe) ; Środki przeczyszczające (hasło przedmiotowe) ; TachoSil (hasło przedmiotowe) ; Triazole (hasło przedmiotowe) ; Tibolon (hasło przedmiotowe) ; Tiojabłczan-sodowo-złotowy (hasło przedmiotowe) ; Tiotropium (hasło przedmiotowe) ; Trymebutyna (hasło przedmiotowe) ; Tyzanidyna (hasło przedmiotowe) ; Witaminy (hasło przedmiotowe) ; Wyciągi tkankowe (hasło przedmiotowe) ; Zawiesiny parenteralne (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again