1645 results
Authority data
Mariawityzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katolicki Kościół Mariawitów ; Kościół Katolicki Mariawitów ; Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej ; Kościół Starokatolicki Mariawitów ; Mariawici Nieustającej Adoracji Ubłagania ; Mariawici ; Starokatolicki Kościół Mariawitów ; Związek Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - mariawityzm, np.: Biblistyka - mariawityzm
Authority data
Organizacje katolickie (hasło przedmiotowe)
zob. też Kościół katolicki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Organizacje chrześcijańskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Katolicyzm (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bractwa religijne (hasło przedmiotowe) ; Organizacje greckokatolickie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kościół katolicki - organizacje ; Katolicyzm - organizacje
Authority data
Kościół katolicki (hasło formalne)
Kościół katolicki (hasło przedmiotowe)
zob. też Synod Biskupów (hasło przedmiotowe)
zob. też Sobór Laterański (3 ; 1179) (hasło przedmiotowe) ; Sobór Laterański (4 ; 1215) (hasło przedmiotowe) ; Sobór Laterański (5 ; 1512-1517) (hasło przedmiotowe) ; Sobór Trydencki (1545-1563) (hasło przedmiotowe) ; Sobór w Bazylei (1431-1449) (hasło przedmiotowe) ; Sobór w Konstancji (1414-1418) (hasło przedmiotowe) ; Sobór Watykański (1 ; 1869-1870) (hasło przedmiotowe) ; Sobór Watykański (2 ; 1962-1965) (hasło przedmiotowe)
zob. też Synod Biskupów (hasło formalne)
zob. też Sobór Laterański (3 ; 1179) (hasło formalne) ; Sobór Laterański (4 ; 1215) (hasło formalne) ; Sobór Laterański (5 ; 1512-1517) (hasło formalne) ; Sobór Trydencki (1545-1563) (hasło formalne) ; Sobór w Bazylei (1431-1449) (hasło formalne) ; Sobór w Konstancji (1414-1418) (hasło formalne) ; Sobór Watykański (1 ; 1869-1870) (hasło formalne) ; Sobór Watykański (2 ; 1962-1965) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kościoły chrześcijańskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Archidiecezje (hasło przedmiotowe) ; Diecezje (hasło przedmiotowe) ; Parafie (hasło przedmiotowe) ; Duchowieństwo katolickie (hasło przedmiotowe) ; Eklezjologia katolicka (hasło przedmiotowe) ; Integryzm (katolicyzm) (hasło przedmiotowe) ; Katolicka hierarchia kościelna (hasło przedmiotowe) ; Katolicyzm (hasło przedmiotowe) ; Kongresy eucharystyczne (hasło przedmiotowe) ; Kongresy mariologiczne (hasło przedmiotowe) ; Magisterium Kościoła (hasło przedmiotowe) ; Organizacje katolickie (hasło przedmiotowe) ; Papiestwo (hasło przedmiotowe) ; Prawo kanoniczne (hasło przedmiotowe) ; Przykazania kościelne (hasło przedmiotowe) ; Symonia (hasło przedmiotowe) ; Ultramontanizm (hasło przedmiotowe) ; Unia Brzeska (1596) (hasło przedmiotowe) ; Unia Użhorodzka (1646) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kościoły katolickie wschodnie (hasło przedmiotowe)
zob. też Watykan (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kościół rzymskokatolicki
Authority data
Kościół polskokatolicki (hasło formalne)
Kościół polskokatolicki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kościoły chrześcijańskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Starokatolicyzm (hasło przedmiotowe)
zob. też Katechizm Kościoła polskokatolickiego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ecclesia Catholica Polona ; Polski Narodowy Katolicki Kościół ; Polski Narodowy Kościół Katolicki
Authority data
Diecezja Częstochowska (hasło formalne)
Diecezja Częstochowska (hasło przedmiotowe)
zob. też Diecezja częstochowska (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Częstochowska, diecezja ; Kościół Katolicki. Diecezja Częstochowska
Diecezja erygowana w 1925 r. W 1992 r. podniesiona do rangi archidiecezji.
Authority data
Diecezja Przemyska (hasło formalne)
Diecezja Przemyska (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Archidiecezja Przemyska (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Archidiecezja Przemyska (hasło formalne)
zob. też Dekanat Dynów (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Diecezja Przemyska obrządku łacińskiego ; Diec. Przemyska ; Dioecesis Premisliensis ; Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska ; Kościół Katolicki. Diecezja Przemyska
Erygowana przez Grzegorza XI w 1375 r. W 1992 Jan Paweł II podniósł biskupstwo do rangi archidiecezji.
Authority data
Archidiecezja Warszawska (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Maranatha (Archidiecezja Warszawska) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży (Archidiecezja Warszawska) (hasło przedmiotowe) ; Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej (hasło przedmiotowe)
zob. też Archidiecezja warszawska (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ecclesia Catholica. Archidiecezja Warszawska ; Archidioecesis Varsaviensis ; Kościół Katolicki. Archidiecezja Warszawska ; Ecclesia Catholica. Archidioecesis Varsaviensis
Archidiecezja Warszawska sięga korzeniami Archidiakonatu Czerskiego który powstał w II poł. XI w. w ramach Diecezji Poznańskiej. W 1797 Archidiakonat Warszawski został podniesiony do rangi diecezji. Archidiecezja Warszawska została erygowana przez Piusa VI w 1798 jako biskupstwo podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. W 1818 Pius VII podniósł biskupstwo do rangi archidiecezji i siedziby metropolii. Od 1946 połączona unią personalną z archidiecezją gnieźnieńską.
Authority data
Archidiecezja Łódzka (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Diecezja Łódzka (hasło przedmiotowe)
zob. też Archidiecezja łódzka (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ecclesia Catholica. Archidiecezja Łódzka ; Kościół Katolicki. Archidiecezja Łódzka
Erygowana w 1920 r. jako biskupstwo należące do metropolii warszawskiej. W 1992 r. Jan Paweł II podniósł ją do rangi archidiecezji.
Authority data
Konferencja Episkopatu Polski (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Konferencja episkopatu (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Komisja ds. Misji (Konferencja Episkopatu Polski) (hasło przedmiotowe) ; Zespół do Spraw Apostolstwa Trzeźwości (Konferencja Episkopatu Polski) (hasło przedmiotowe) ; Rada Stała (Konferencja Episkopatu Polski) (hasło przedmiotowe)
zob. też Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi (1946) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Episkopat Polski ; KEP ; Ecclesia Catholica. Konferencja Episkopatu Polski ; Kościół Katolicki. Episkopat Polski ; Kościół Katolicki. Konferencja Episkopatu Polski
KEP jest stałą instytucją, którą stanowią biskupi z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) działania biskupów przybrały prawną formę Konferencji Episkopatu Polski.
Authority data
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (hasło formalne)
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Kongregacja Wychowania Katolickiego ds. Seminariów i Instytutów Naukowych (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Kongregacja Wychowania Katolickiego ds. Seminariów i Instytutów Naukowych (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego ; Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica ; Sacra Congregatio pro Institutione Catholica ; Ecclesia Catholica. Sacra Congregatio pro Institutione Catholica ; Kościół Katolicki. Sacra Congregatio pro Institutione Catholica ; Kościół Katolicki. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego ; Sacré Congregation pour l"education Catholique
Kongregację powołał papież Sykstus V w 1588 pod nazwą "Congregatio pro Universitate Studii Romani", Leon XIII utworzył w 1824 "Congregatio Studiorum". W 1915 papież Leon XIII zmienił nazwę kongregacji na: "Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus". Papież Paweł VI w 1967 zmienił ją na "Sacra Congregatio pro Institutione Catholica". W 1988 Jan Paweł II przemianował ją na: "Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)". W 2013 papież Benedykt XVI przeniósł kompetencje dotyczące formacji duchownych do Kongregacji ds. Duchowieństwa, stąd nowa nazwa: "Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)".
Authority data
Archidiecezja Częstochowska (hasło przedmiotowe)
zob. też Archidiecezja częstochowska (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Częstochowska Archidiecezja ; Ecclesia Catholica. Archidiecezja Częstochowska ; Instytut Mediów & Sekretariat Metropolity Archidiecezja Częstochowska ; Kościół Katolicki. Archidiecezja Częstochowska
Diecezja erygowana przez Piusa XI w 1925. W 1992 Jan Paweł II podniósł biskupstwo do rangi archidiecezji.
Authority data
Archidiecezja Katowicka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Metropolia Katowicka (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Diecezja Katowicka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Drukarnia Archidiecezjalna (Katowice) (hasło przedmiotowe) ; Wydział Duszpasterstwa Rodzin (Archidiecezja Katowicka) (hasło przedmiotowe) ; Archidiecezjalna Komisja Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego (Katowice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Archidiecezja katowicka (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ecclesia Catholica. Archidiecezja Katowicka ; Fürstbischöflichen Ordinariate zu Kattowitz ; Kościół Katolicki. Archidiecezja Katowicka
W 1922 obszar województwa śląskiego odłączono od diecezji wrocławskiej i utworzono Administrację Apostolską w Katowicach. Na jej miejsce erygowana została przez Piusa XI w 1925 Diecezja Katowicka, którą włączono do metropolii krakowskiej. Jan Paweł II w 1992 podniósł ją do rangi archidiecezji.
Authority data
Archidiecezja Gdańska (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Diecezja Gdańska (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biuro Prasowe Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Nagroda "Pro Ecclesia et Populo" Archidiecezji Gdańskiej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gdańska, Archidiecezja ; Kościół Katolicki. Archidiecezja Gdańska
Diecezja Gdańska została utworzona w 1925. W 1992 podniesiona do rangi archidiecezji.
Authority data
Kościół katolicki obrządku ormiańskiego (hasło formalne)
Kościół katolicki obrządku ormiańskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Apostolski Kościół Ormiański (hasło przedmiotowe)
zob. też Apostolski Kościół Ormiański (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Katolicyzm ormiański (hasło przedmiotowe) ; Kościoły katolickie wschodnie (hasło przedmiotowe)
zob. też Duchowieństwo ormiańskokatolickie (hasło przedmiotowe) ; Unia lwowska (1630) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kościół ormiańskokatolicki ; Ormiański Kościół katolicki ; Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի ; Kościół armeński
Utworzony w 1742 r. z siedzibą w Bzommar, w Libanie.
Authority data
Diecezja Elbląska (hasło formalne)
Diecezja Elbląska (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kapituła Katedralna (Elbląg) (hasło przedmiotowe) ; Sąd Diecezjalny (Diecezja Elbląska) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kapituła Katedralna (Elbląg) (hasło formalne) ; Sąd Diecezjalny (Diecezja Elbląska) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kościół Katolicki. Diecezja Elbląska ; Ecclesia Catholica. Diecezja Elbląska
Diecezja Elbląska erygowana 25 marca 1992 roku bullą papieża Jana Pawła II.
Authority data
Diecezja Krakowska (hasło formalne)
Diecezja Krakowska (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Archidiecezja Krakowska (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Diecezja Kielecko-Krakowska (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Archidiecezja Krakowska (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Diecezja Kielecko-Krakowska (hasło formalne)
zob. też Diecezja krakowska (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska ; Kościół Katolicki. Diecezja Krakowska ; Dioecesis Cracoviensis ; Ecclesia Catholica. Dioecesis Cracoviensis
Utworzona w 1000 r. jako sufragania metropolii gnieźnieńskiej. W 1925 Pius XI podniósł biskupstwo do rangi archidiecezji.
Authority data
Archidiecezja Krakowska (hasło przedmiotowe)
zob. też Kuria Metropolitalna (Kraków) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Diecezja Krakowska (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dekanat Makowski (Archidiecezja Krakowska) (hasło przedmiotowe) ; Katolicka Odnowa w Duchu Świętym (Archidiecezja Krakowska) (hasło przedmiotowe) ; Konsystorz Generalny (Diecezja Krakowska) (hasło przedmiotowe)
zob. też Archidiecezja krakowska (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ecclesia Catholica. Archidiecezja Krakowska ; Kościół Katolicki. Archidiecezja Krakowska
Utworzona w 1000 r. jako sufragania metropolii gnieźnieńskiej. W 1925 r. Pius XI podniósł biskupstwo do rangi archidiecezji.
Authority data
Diecezja Kaliska (hasło formalne)
Diecezja Kaliska (hasło przedmiotowe)
zob. też Diecezja kaliska (obszar) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ecclesia Catholica. Diecezja Kaliska ; Kościół Katolicki. Diecezja Kaliska
Diecezja erygowana 22 marca 1992 r.
Authority data
Kongregacja Wychowania Katolickiego ds. Seminariów i Instytutów Naukowych (hasło formalne)
Kongregacja Wychowania Katolickiego ds. Seminariów i Instytutów Naukowych (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Congregatio de Institutione Catholica de Seminariis atque Studiorum Institutis ; Ecclesia Catholica. Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis) ; Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej ; Kongregacja Edukacji Katolickiej ; Kongregacja Nauczania Katolickiego ; Kościół Katolicki. Kongregacja Wychowania Katolickiego ds. Semiariów i Instytutów Naukowych ; Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Seminariów i Instytutów Naukowych
Kongregację powołał papież Sykstus V w 1588 pod nazwą "Congregatio pro Universitate Studii Romani", Leon XIII utworzył w 1824 "Congregatio Studiorum". W 1915 papież Leon XIII zmienił nazwę kongregacji na: "Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus". Papież Paweł VI w 1967 zmienił ją na "Sacra Congregatio pro Institutione Catholica". W 1988 Jan Paweł II przemianował ją na: "Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)". W 2013 papież Benedykt XVI przeniósł kompetencje dotyczące formacji duchownych do Kongregacji ds. Duchowieństwa, stąd nowa nazwa: "Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)".
Authority data
Kościół maronicki (hasło formalne)
Kościół maronicki (hasło przedmiotowe)
zob. też Maronici (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Al-kanīsa al-Anṭākiyya al-Suryāniyya al-Mārūniyya ; Antiocheński Kościół maronicki obrządku syryjskiego ; Ecclesia Syrorum Maronitarum ; 'Īṯo Suryoyṯo Morunoyṯo d'Anṭiokia ; Maronicki Kościół katolicki ; Maronicki Patriarchat Antiochii ; Maronicki Patriarchat Antiocheński ; Maronicki Patriarchat Katolicki Antiochii ; Patriarchatus Antiochenus Maronitarum ; Syryjski Kościół maronicki
W 687 wybrano pierwszego patriarchę maronickiego, w 1181 patriarcha maronicki złożył przysięgę wierności papieżowi przed łacińskim patriarchą Antiochii Aimery z Limoges.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again