310 results
Authority data
Wojskowy Sąd Rejonowy (Katowice) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: WSR w Katowicach ; Katowice (woj. śląskie) - Wojskowy Sąd Rejonowy
Authority data
Śląski Instytut Naukowy (Katowice) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katowice (woj. śląskie) - Śląski Instytut Naukowy
Authority data
NSZZ "Solidarność". Międzyzakładowy Komitet Założycielski (Katowice) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Katowicach ; MKZ NSZZ "Solidarność" w Katowicach ; NSZZ "Solidarność" MKZ Katowice ; Katowice (woj. śląskie) - Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność"
Authority data
Ligota (Katowice ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Katowice (woj. śląskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ligota ; Katowice (woj. śląskie) - Ligota
Authority data
Porcelana Śląska Sp. z o.o (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katowice (woj. śląskie) - Porcelana Śląska ; Bogucice (fabryka) ; Zakład Porcelany "Bogucice" ; Elektroporcelana ; Porcelana Giesche ; Fabryka Porcelany "Giesche" dawniej "Czuday" Katowice-Bogucice ; Porcelana Bogucice ; Giesche Fabryka Porcelany
Authority data
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblioteka Śląska (Katowice) (hasło przedmiotowe) ; Miejska Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Katowicach ; Katowice (woj. śląskie) - Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Authority data
Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego (Katowice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblioteka Śląska (Katowice) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katowice (woj. śląskie) - Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego
Authority data
Akademia Sztuk Pięknych (Katowice) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: ASP Katowice ; Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (Wrocław). Oddział (Katowice) ; Filia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Katowicach ; Oddział Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta w Katowicach ; Oddział w Katowicach Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu ; Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach ; Wolna Szkoła Malarstwa i Rysunku im. Aleksandra Gierymskiego w Katowicach ; Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Filia (Katowice) ; Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Wydział Grafiki (Katowice) ; Katowice (woj. śląskie) - Akademia Sztuk Pięknych
Authority data
Park Śląski (Chorzów) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Parki i ogrody (hasło przedmiotowe)
zob. też Stadion Śląski (hasło przedmiotowe)
zob. też Chorzów (woj. śląskie) (hasło przedmiotowe) ; Katowice (woj. śląskie) (hasło przedmiotowe) ; Siemianowice Śląskie (woj. śląskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka (WPKiW) ; Chorzów (woj. śląskie) - Park Śląski ; Katowice (woj. śląskie) - Park Śląski ; Siemianowice Śląskie (woj. śląskie) - Park Śląski
Authority data
Polska Grupa Górnicza (hasło formalne)
Polska Grupa Górnicza (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o ; Katowice (woj. śląskie) - Polska Grupa Górnicza
Authority data
Miejska Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło formalne)
Miejska Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło przedmiotowe) ; Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej (Katowice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło formalne) ; Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej (Katowice) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Katowicach ; Katowice (woj. śląskie) - Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zał. w 1945.W swojej historii Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zarejestrowała dwukrotne połączenie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i dwukrotny z nią rozdział. Po raz pierwszy połączenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Miejską nastąpiło w 1956 r. i w takiej postaci Biblioteka działała do roku 1959. Kolejna zmiana w strukturze organizacyjnej biblioteki następuje w 1977 roku i związana jest z ponownym połączeniem obu bibliotek. Jako Wojewódzka i Miejska, Biblioteka działa do końca roku 1986. Wtedy to zapada decyzja o rozdziale z dniem 1 stycznia 1987r.
Authority data
Biblioteka Śląska (Katowice) (hasło formalne)
Biblioteka Śląska (Katowice) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dział Zbiorów Śląskich (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło przedmiotowe) ; Centrum Ekspresji Dziecięcej (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło przedmiotowe) ; Instytut Badań Regionalnych (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło przedmiotowe) ; Klub Twórczego Pisania Marty Fox (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Biblioteka Śląska (Cieszyn) (hasło przedmiotowe) ; Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego (Katowice) (hasło przedmiotowe) ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dział Zbiorów Śląskich (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło formalne) ; Centrum Ekspresji Dziecięcej (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło formalne) ; Instytut Badań Regionalnych (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło formalne) ; Klub Twórczego Pisania Marty Fox (Biblioteka Śląska ; Katowice) (hasło formalne)
zob. też Biblioteka Śląska (Cieszyn) (hasło formalne) ; Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego (Katowice) (hasło formalne) ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Katowice) (hasło formalne)
zob. też Śląski Wawrzyn Literacki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Biblioteka Krajowa w Bytomiu ; Biblioteka Sejmu Śląskiego ; Katowice (woj. śląskie) - Biblioteka Śląska
Powstała w 1922 jako Biblioteka Sejmu Śląskiego, oficjalnie powstała w 1924. Do 1936 wchodziła w skład III Wydziału Biblioteczno-Archiwalnego Sejmu. Od 01.04.1936 - samodzielna jednostka pod nazwą: Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego. W okresie II wojny światowej przyłączona do Biblioteki Krajowej (Oberschlesische Landesbibliothek) w Bytomiu. Od 31.01.1945 działa jako biblioteka polska (nazwa bez patrona). W 03.1945 przejęła Oberschlesische Landesbibliothek. Od 01.01.1952 nazwa: Biblioteka Śląska.
Authority data
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (Katowice) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: CINiBA ; Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ; Uniwersytet Śląski. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ; Katowice (woj. śląskie) - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
otwarte w 2012 r.
Authority data
Panewniki (Katowice ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
zob. też Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP (Panewniki) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Katowice (woj. śląskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katowice (woj. śląskie) - Panewniki
Authority data
Pomnik Powstańców Śląskich (Katowice) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pomniki (hasło przedmiotowe)
zob. też Powstańcy śląscy (hasło przedmiotowe)
zob. też Katowice (woj. śląskie) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach ; Katowice (woj. śląskie) - pomnik Powstańców Śląskich
Authority data
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (Katowice) (hasło formalne)
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (Katowice) (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych (Katowice) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Nadleśnictwo Turawa (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych (Katowice) (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (hasło formalne)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Nadleśnictwo Turawa (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Regionalna Dyrekcja (Katowice) ; RDLP w Katowicach ; Katowice (woj. śląskie) - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja ; Katowice (woj. śląskie) - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Katowicach powstał w 1956. Od 1 stycznia 1991 zmiana nazwy na : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.
Authority data
Katowice (woj. śląskie ; okolice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Aglomeracja górnośląska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kattowitz ; Stalinogród
Authority data
Polskie Radio Katowice (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polskie Radio. Regionalna Rozgłośnia w Katowicach ; Radio Katowice ; Katowice (woj. śląskie) - Polskie Radio Katowice
Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach nadaje od 4 grudnia 1927 roku. Spółka "Radio Katowice" S. A. zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach 2 listopada 1993 roku.
Authority data
Bogucice (Katowice ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Katowice (woj. śląskie) - Bogucice ; Bogucice
Authority data
Muzeum Historii Katowic (hasło formalne)
Muzeum Historii Katowic (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dział Grafiki im. Pawła Stellera (Muzeum Historii Katowic) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dział Grafiki im. Pawła Stellera (Muzeum Historii Katowic) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Muzeum Historii Miasta (Katowice) ; Museum für Geschichte der Stadt Katowitz ; Museum of History of Katowice ; Muzeum Gólnośląskie (Bytom). Oddział (Katowice) ; Katowice (woj. śląskie) - Muzeum Historii Katowic
Powstało w 1981 jako Oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu; od 1983 samodzielna placówka.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again