1272 results
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Evangelium vitae (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Ewangelia życia ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Vangelo della vita ; Evangelium vitae ; Ewangelia życia ; O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego ; Vangelo della vita
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Catechesi Tradendae (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O katechizacji w naszych czasach ; Catechesi Tradendae ; O katechizacji w naszych czasach
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Familiaris consortio (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O zadaniach rodziny chrześcijańskiej ; Familiaris consortio ; O zadaniach rodziny chrześcijańskiej
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Reconciliatio et Paenitentia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O pojednaniu i pokucie ; O pojednaniu i pokucie ; Reconciliatio et Paenitentia
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Pastores dabo vobis (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O formacji kapłanów we współczesnym świecie ; O formacji kapłanów we współczesnym świecie ; Pastores dabo vobis
Authority data
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Vita consecrata (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O życiu konsekrowanym i jego roli w Kościele i świecie ; O życiu konsekrowanym i jego roli w Kościele i świecie ; Vita consecrata
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Ecclesia in America (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Chiesa in America ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Kościół w Ameryce ; Chiesa in America ; Ecclesia in America ; Kościół w Ameryce
Authority data
Authority data
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Ecclesia in Europa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Chiesa in Europa ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Kościół w Europie ; Chiesa in Europa ; Ecclesia in Europa ; Kościół w Europie
Authority data
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Redemptor Hominis (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Odkupiciel człowieka ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Redentore dell'uomo ; Odkupiciel człowieka ; Redemptor Hominis ; Redentore dell'uomo
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Dives in misericordia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O Bożym Miłosierdziu ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Dio ricco di misericordia ; Dio ricco di misericordia ; Dives in misericordia ; O Bożym Miłosierdziu
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Laborem exercens (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Compiendo il lavoro ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O pracy ludzkiej ; Compiendo il lavoro ; Laborem exercens ; O pracy ludzkiej
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Dominum et vivificantem (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Signore e vivificante ; Dominum et vivificantem ; O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata ; Signore e vivificante
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Redemptoris Mater (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Madre del Redentore ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Matka Odkupiciela ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła ; Madre del Redentore ; Matka Odkupiciela ; O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła ; Redemptoris Mater
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Sollicitudo rei socialis (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O społecznej trosce Kościoła ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Sollecitudine del fatto sociale ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Społeczna Troska ; O społecznej trosce Kościoła ; Sollecitudine del fatto sociale ; Sollicitudo rei socialis ; Społeczna Troska (encyklika)
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Redemptoris missio (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Circa la permanente validita del mandato missionario ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Misja Chrystusa Odkupiciela ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O stałej aktualności posłania misyjnego ; Circa la permanente validita del mandato missionario ; Misja Chrystusa Odkupiciela ; O stałej aktualności posłania misyjnego ; Redemptoris missio
Authority data
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Ut unum sint (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Aby byli jedno ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Impegno ecumenico ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). O działalności ekumenicznej ; Aby byli jedno ; Impegno ecumenico ; O działalności ekumenicznej ; Ut unum sint
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again