433 results
Authority data
Fundacja - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Biblioteka Kórnicka (hasło formalne)
Biblioteka Kórnicka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk ; Biblioteka Kórnicka PAN ; Biblioteka Kórnicka PAN-Dział Muzealny ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka ; Zakłady Kórnickie (fundacja) ; Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences ; Bibljoteka Kórnicka ; Kórnik (woj. wielkopolskie) - Biblioteka PAN
Biblioteka Kórnicka powstała w 1826 w oparciu o prywatne zbiory Tytusa Działyńskiego (1796-1861). W 1953 Biblioteka Kórnicka weszła w skład placówek Polskiej Akademii Nauk.
Authority data
Fundacja - prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Fundacja "Dziewczynka z zapałkami" (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dziewczynka z zapałkami, Fundacja
Authority data
Fundacja Banco Santander (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Fundación Banco Santander
Authority data
Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: "Polnisch-Deutsche Aussöhnung" ; Polsko-Niemieckie Pojednanie, Fundacja ; Stiftung "Polnisch-Deutsche Aussöhnung"
Fundacja powołana w 1992 r. w celu udzielenia pomocy finansowej polskim ofiarom prześladowań nazistowskich podczas II wojny światowej
Authority data
Fundacja dla Polski (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Foundation de Pologne ; FdP ; Foundation de France. Fundacja dla Polski
Zał. w 1990 r. z inicjatywy Foundation de France
Authority data
Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" (hasło formalne)
Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: "Budujemy Przyszłość", Fundacja CEMEX
Powst. w 2009 r., siedziba w Warszawie.
Authority data
Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego (hasło przedmiotowe)
istnieje od 1934 r.
Authority data
Fundacja Książąt Czartoryskich (hasło przedmiotowe)
Authority data
Fundacja Wolni Obywatele RP (hasło formalne)
Fundacja Wolni Obywatele RP (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Obywatele RP
Authority data
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ; WOŚP
Authority data
Fundacja "Lux Veritatis" (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: "Lux Veritatis", Fundacja ; Warszawa - Fundacja "Lux Veritatis"
założona w 1998 roku przez redemptorystów, siedziba w Warszawie
Authority data
Fundacja "Arka" (Francja) (hasło formalne)
Fundacja "Arka" (Francja) (hasło przedmiotowe)
zob. też Vanier, Jean (1928- ) (hasło przedmiotowe)
zob. też Vanier Jean (1928- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wspólnota Arki (Jean Vanier) ; Arche internationale ; Arche (Francja) ; Arka ; Communauté de l'Arche (Jean Vanier) ; Fédération internationale de l'arche ; Foyers de l'Arche ; Fundacja Arka (Francja)
Ruch Jean Vaniera, skupiający osoby upośledzone umysłowo.
Authority data
Fundacja im. Stefana Batorego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Fundacja Stefana Batorego ; Fundacja im. Batorego ; Stefan Batory Foundation ; Stepono Batoro Fondas
Zarejestrowana w 1988 przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
Authority data
Forum Obywatelskiego Rozwoju (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: FOR ; Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Fundacja założona w 2007 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza.
Authority data
Fundacja Stratpoints (hasło przedmiotowe)
Authority data
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego (hasło przedmiotowe)
Fundacja powstała w 2012 r.
Authority data
Fundacja Galerii Foksal (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki (hasło formalne)
Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr med. J. Mianowskiego (hasło przedmiotowe) ; Kasa im. Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr med. J. Mianowskiego (hasło formalne) ; Kasa im. Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki (hasło formalne)
zob. też Nagroda im. Jakuba Natansona (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kasa im. Józefa Mianowskiego - Instytut Popierania Nauk ; Kasa Mianowskiego ; Mianowski Found - Foundation for the Advancement of Science ; Kasa im. J. Mianowskiego ; Kasa im. J. Mianowskiego - Fonds "Drogomir" ; Fundacja Popierania Nauki, Kasa im. Józefa Mianowskiego ; Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki
W 1881 założono w Warszawie Kasę Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr med. J. Mianowskiego. W 1920 zmiana nazwy na: Kasa im. Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki. W 1951 połączono ją z Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Kasę reaktywowano w 1991 pod nazwą Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again