12812 wyników
Rekord wzorcowy
Rachunkowość budżetowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rachunkowość (hasło przedmiotowe)
zob. też Budżet (hasło przedmiotowe) ; Finanse publiczne (hasło przedmiotowe) ; Klasyfikacja budżetowa (hasło przedmiotowe) ; Sfera budżetowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Budżet - rachunkowość ; Finanse publiczne - rachunkowość ; Sfera budżetowa - rachunkowość
Rekord wzorcowy
Budżety gminne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Budżety terenowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Samorząd gminny (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Fundusz sołecki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Samorząd gminny - finanse
Rekord wzorcowy
Decyzje finansowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Ekonomia behawioralna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Decyzje inwestycyjne ; Finanse - decyzje
Rekord wzorcowy
Dwory - finanse - Polska - 14-15 w (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Polska - kultura - finanse - 21 w (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Plan finansowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Finanse (hasło przedmiotowe)
zob. też Bilans księgowy (hasło przedmiotowe) ; Budżet (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe) ; Wynik finansowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Finanse - planowanie
Rekord wzorcowy
Sprawozdawczość finansowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Rachunkowość (hasło przedmiotowe) ; Sprawozdawczość (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza finansowa (hasło przedmiotowe) ; Biegli rewidenci (hasło przedmiotowe) ; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (hasło przedmiotowe) ; Przepływy pieniężne (hasło przedmiotowe) ; Rewizja finansowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bilans księgowy (hasło przedmiotowe) ; Wynik finansowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Sprawozdanie finansowe ; Finanse - sprawozdawczość
Rekord wzorcowy
Finanse publiczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Finanse (hasło przedmiotowe)
zob. też Budżet państwowy (hasło przedmiotowe) ; Budżet zadaniowy (hasło przedmiotowe) ; Budżety terenowe (hasło przedmiotowe) ; Dyscyplina finansów publicznych (hasło przedmiotowe) ; Fundusze celowe (hasło przedmiotowe) ; Klasyfikacja budżetowa (hasło przedmiotowe) ; Rachunkowość budżetowa (hasło przedmiotowe) ; Rada fiskalna (hasło przedmiotowe) ; Sektor publiczny (hasło przedmiotowe) ; Skarb państwa (hasło przedmiotowe) ; Wydatki budżetowe (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Państwowe fundusze majątkowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Skarbowość
Rekord wzorcowy
Sunset Suits (firma) - finanse (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Prognozy finansowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prognozy gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Finanse (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Finanse - prognozy ; Financial forecasting
Rekord wzorcowy
Ekonomia behawioralna (hasło przedmiotowe)
zob. też Psychologia ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Inwestycje - psychologia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Finanse behavioralne
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Factoring - finanse - Polska -21 w (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Wspólnota Europejska - finanse (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Fundusz sołecki (hasło przedmiotowe)
zob. też Sołectwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Sołectwo - finanse
Rekord wzorcowy
Wzrost gospodarczy - finanse (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Rodzice - finanse - Polska - 21 w (hasło przedmiotowe)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej