647 results
Authority data
Energetyka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Gospodarka (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpieczeństwo energetyczne państwa (hasło przedmiotowe) ; Elektrownie hybrydowe (hasło przedmiotowe) ; Energetycy (hasło przedmiotowe) ; Energia (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka niskoemisyjna (hasło przedmiotowe) ; Kogeneracja (hasło przedmiotowe) ; Moc (wielkość fizyczna) (hasło przedmiotowe) ; Odpady energetyczne (hasło przedmiotowe) ; Paliwa (hasło przedmiotowe) ; Polityka energetyczna (hasło przedmiotowe) ; Termodynamika techniczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ciepłownictwo (hasło przedmiotowe) ; Elektroenergetyka (hasło przedmiotowe) ; Energetyka jądrowa (hasło przedmiotowe) ; Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe) ; Energetyka prosumencka (hasło przedmiotowe) ; Gazownictwo (hasło przedmiotowe) ; Przemysł paliwowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przemysł energetyczny ; Przemysł paliwowo-energetyczny ; Przemysł energetyczny
Authority data
Energetyka wodna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe)
zob. też Elektrownie wodne (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka wodna (hasło przedmiotowe) ; Zbiorniki retencyjne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energia wodna ; Hydroenergetyka
Authority data
Energetyka wiatrowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe)
zob. też Elektrownie wiatrowe (hasło przedmiotowe) ; Silniki wiatrowe (hasło przedmiotowe) ; Wiatr (hasło przedmiotowe) ; Wiatraki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Aeroenergetyka
Authority data
Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Energetyka prosumencka (hasło przedmiotowe) ; Generacja rozproszona (energetyka) (hasło przedmiotowe) ; Odnawialne źródła energii (hasło przedmiotowe) ; Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (hasło przedmiotowe) ; Zielone miejsca pracy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Biogazownie (hasło przedmiotowe) ; Energetyka morska (hasło przedmiotowe) ; Energetyka słoneczna (hasło przedmiotowe) ; Energetyka wiatrowa (hasło przedmiotowe) ; Energetyka wodna (hasło przedmiotowe) ; Geoenergetyka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Geoenergetyka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe)
zob. też Geofizyka (hasło przedmiotowe) ; Geotermika (hasło przedmiotowe) ; Odnawialne źródła energii (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energetyka geotermiczna
Authority data
Authority data
Wodór - stosowanie - energetyka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Słoma - stosowanie - energetyka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Szklarnie - energetyka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Generacja rozproszona (energetyka) (hasło przedmiotowe)
zob. też Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe) ; Inteligentna sieć energetyczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Embedded generation ; Energetyka rozproszona ; Generowanie energii w systemie rozproszonym ; Rozproszona generacja energii ; Źródła rozproszone (energetyka)
Authority data
Energetyka słoneczna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe)
zob. też Elektrownie słoneczne (hasło przedmiotowe) ; Fotowoltaika (hasło przedmiotowe) ; Ogniwo słoneczne (hasło przedmiotowe) ; Promieniowanie słoneczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energia słoneczna - stosowanie
Authority data
Prawo energetyczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo administracyjne (hasło przedmiotowe) ; Prawo gospodarcze (hasło przedmiotowe)
zob. też Polityka energetyczna (hasło przedmiotowe) ; Polityka energetyczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energetyka - prawo
Authority data
Ubóstwo energetyczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ubóstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Energia elektryczna - użytkowanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energetyka - a ubóstwo ; Energy poverty
Authority data
Energetyka jądrowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Bezpieczeństwo jądrowe (hasło przedmiotowe) ; Elektrownie jądrowe (hasło przedmiotowe) ; Energia jądrowa (hasło przedmiotowe) ; Europejska Wspólnota Energii Atomowej (hasło przedmiotowe) ; Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową (1963) (hasło przedmiotowe) ; Paliwa jądrowe (hasło przedmiotowe) ; Prawo atomowe (hasło przedmiotowe) ; Pręt kontrolny (hasło przedmiotowe) ; Reaktory jądrowe (hasło przedmiotowe) ; Technika jądrowa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo atomowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Prawo (hasło przedmiotowe)
zob. też Energetyka jądrowa (hasło przedmiotowe) ; Energia jądrowa (hasło przedmiotowe) ; Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową (1963) (hasło przedmiotowe) ; Prawo ochrony środowiska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energia jądrowa - prawo ; Energetyka jądrowa - prawo
Authority data
PKP Energetyka (hasło formalne)
PKP Energetyka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energetyka, PKP ; Polskie Koleje Państwowe Energetyka
Powstała w 2001 r. jako spółka z o.o., obecnie spółka akcyjna.
Authority data
Energetyka prosumencka (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe) ; Energia Plus (program rządowy) (hasło przedmiotowe) ; Mój Prąd (program rządowy) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Energetyka morska (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Energetyka odnawialna (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka morska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Morze - energetyka
Authority data
Energetycy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zawód (hasło przedmiotowe)
zob. też Energetyka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Zarządcy energią (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Energetyka - zawód
Authority data
PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A ; Kopalnia Węgla Brunatnego PGE KWB Turów ; PGE KWB Turów ; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Kopalnia odkrywkowa w Turoszowie, utworzona w 1946 r. ze wsch. części kopalni "Hirschfelde" zał. w 1904 r. W latach 1958-63 rozbudowana, zaopatruje w węgiel elektrownię "Turów". Od 2004 BOT Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" Spółka Akcyjna, a od 2007 PGE Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" SA.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again