305 results
Authority data
Seksizm (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Płeć (hasło przedmiotowe) ; Prawa kobiet (hasło przedmiotowe) ; Równouprawnienie płci (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja płci ; Dyskryminacja ze względu na płeć
Authority data
Dyskryminacja ze względu na wiek (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Osoby w wieku starszym (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ageizm ; Geriatryzm
Authority data
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną (hasło przedmiotowe)
zob. też Mniejszości seksualne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja mniejszości seksualnych ; Dyskryminacja homoseksualistów
Authority data
Authority data
Edukacja antydyskryminacyjna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kształcenie (hasło przedmiotowe)
zob. też Dyskryminacja (hasło przedmiotowe) ; Edukacja międzykulturowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja - zapobieganie - nauczanie ; Dyskryminacja - zwalczanie - nauczanie ; Edukacja przeciw dyskryminacji
Authority data
Prześladowania polityczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Azyl (hasło przedmiotowe) ; Obozy koncentracyjne (hasło przedmiotowe) ; Obozy pracy (hasło przedmiotowe) ; Polityka (hasło przedmiotowe) ; Procesy polityczne (hasło przedmiotowe) ; Uchodźcy (hasło przedmiotowe) ; Więźniowie polityczni (hasło przedmiotowe) ; Wysiedlanie (hasło przedmiotowe) ; Zabójstwo polityczne (hasło przedmiotowe) ; Zesłania (hasło przedmiotowe) ; Emigracja polityczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja polityczna ; Represje polityczne
Authority data
Dyskryminacja ze względu na asocjację (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja przez asocjację ; Dyskryminacja ze względu na więź
Authority data
Prześladowania polityczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Azyl (hasło przedmiotowe) ; Polityka (hasło przedmiotowe) ; Procesy polityczne (hasło przedmiotowe) ; Uchodźcy (hasło przedmiotowe) ; Więźniowie polityczni (hasło przedmiotowe) ; Wysiedlanie (hasło przedmiotowe) ; Zabójstwo polityczne (hasło przedmiotowe) ; Zesłania (hasło przedmiotowe) ; Emigracja polityczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja polityczna ; Represje polityczne
Authority data
Dyskryminacja etniczna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Grupy etniczne (hasło przedmiotowe) ; Konflikt etniczny (hasło przedmiotowe) ; Mniejszości narodowe (hasło przedmiotowe) ; Polityka narodowościowa (hasło przedmiotowe) ; Stosunki etniczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja mniejszości narodowych ; Prześladowania etniczne
Authority data
Islamofobia (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja religijna (hasło przedmiotowe)
zob. też Islam (hasło przedmiotowe) ; Uprzedzenia (hasło przedmiotowe) ; Muzułmanie - stereotyp (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Antyislamizm ; Dyskryminacja islamu ; Dyskryminacja mahometan ; Dyskryminacja muzułmanów ; Islamophobia ; Uprzedzenia antyislamskie ; Uprzedzenia antymuzułmańskie ; Uprzedzenia antyislamskie ; Uprzedzenia antymuzułmańskie
Authority data
Mobbing (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Patologia społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo pracy (hasło przedmiotowe) ; Przemoc w szkole (hasło przedmiotowe) ; Prześladowanie (hasło przedmiotowe) ; Psychologia pracy (hasło przedmiotowe) ; Wrogość (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie różnorodnością (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Workplace bullying ; Workplace harassment ; Dręczenie w miejscu pracy ; Dyskryminacja w miejscu pracy ; Nękanie w miejscu pracy ; Prześladowanie w miejscu pracy ; Terror psychiczny w miejscu pracy ; Tyranizowanie w miejscu pracy
Authority data
Rasizm (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe) ; Ideologia (hasło przedmiotowe) ; Postawy (hasło przedmiotowe)
zob. też Akcja afirmatywna (hasło przedmiotowe) ; Antysemityzm (hasło przedmiotowe) ; Etnocentryzm (hasło przedmiotowe) ; Ksenofobia (hasło przedmiotowe) ; Polityka (hasło przedmiotowe) ; Rasy ludzkie (hasło przedmiotowe) ; Stosunki rasowe (hasło przedmiotowe) ; Strzelanina w El Paso (2019) (hasło przedmiotowe) ; Uprzedzenia (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Apartheid (hasło przedmiotowe) ; Nazizm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskryminacja rasowa ; Prześladowania rasowe ; Segregacja rasowa
Authority data
Dyskryminacja w zatrudnieniu (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Luka płacowa (hasło przedmiotowe) ; Zasada równego traktowania w zatrudnieniu (hasło przedmiotowe) ; Zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dyskryminacja religijna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Konflikt religijny (hasło przedmiotowe) ; Mniejszości religijne (hasło przedmiotowe) ; Prawo wyznaniowe (hasło przedmiotowe) ; Prześladowania religijne (hasło przedmiotowe) ; Religia (hasło przedmiotowe) ; Wojny religijne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Islamofobia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nierówne traktowanie z powodu religii
Authority data
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Chorzy (hasło przedmiotowe) ; Osoby z niepełnosprawnością (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Audyzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyskrymniacja inwalidów ; Dyskryminacja osób chorych ; Dyskryminacja niepełnosprawnych ; Dyskryminacja osób niepełnosprawnych ; Dyskryminacja ze względu na chorobę ; Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
Authority data
Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Relacje międzyludzkie (hasło przedmiotowe)
zob. też Edukacja antydyskryminacyjna (hasło przedmiotowe) ; Intersekcjonalność (hasło przedmiotowe) ; Mniejszości (socjologia) (hasło przedmiotowe) ; Mowa nienawiści (hasło przedmiotowe) ; Ofiary prześladowań (hasło przedmiotowe) ; Prawa człowieka (hasło przedmiotowe) ; Prawo antydyskryminacyjne (hasło przedmiotowe) ; Prześladowanie (hasło przedmiotowe) ; Tolerancja (hasło przedmiotowe) ; Uprzedzenia (hasło przedmiotowe) ; Wykluczenie społeczne (hasło przedmiotowe) ; Żywa Biblioteka (projekt) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja etniczna (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja pozytywna (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja religijna (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja w zatrudnieniu (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja ze względu na asocjację (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja ze względu na wiek (hasło przedmiotowe) ; Dyskryminacja ze względu na wygląd zewnętrzny (hasło przedmiotowe) ; Rasizm (hasło przedmiotowe) ; Seksizm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nierówne traktowanie
Authority data
Dyskryminacja ze względu na wygląd zewnętrzny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dyskryminacja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Atrakcjonizm ; Beuty terror ; Lookism ; Lookizm
No cover
Article
In basket
215 dzieci które zmienią Kanadę / Małgorzata Bonikowska // PRZEGLĄD. - 2021, nr 27, s. 26-28.
Na terenie największej szkoły z internatem - Kamloops Residential School w Kolumbii Brytyjskiej znaleziono szczątki 215 ofiar
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again