311 results
Authority data
Słonim (Białoruś) - zabytki (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kuropaty (Białoruś) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pińsk (Białoruś, obw. brzeski) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Pinsk
Authority data
Authority data
Wybory prezydenckie na Białorusi (2001) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wybory prezydenckie (hasło przedmiotowe)
zob. też Białoruś (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wybory prezydenckie (Białoruś ; 2001)
Authority data
Wybory prezydenckie na Białorusi (2006) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wybory prezydenckie (hasło przedmiotowe)
zob. też Białoruś (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wybory prezydenckie (Białoruś ; 2006)
Authority data
Wybory prezydenckie na Białorusi (2010) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wybory prezydenckie (hasło przedmiotowe)
zob. też Białoruś (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wybory prezydenckie (Białoruś ; 2010)
Authority data
Połock (Białoruś, obw. witebski) (hasło przedmiotowe)
zob. też Oblężenie Połocka (1579) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Polack ; Polock ; Podolsk ; Polotsk ; Polozk ; Potolsk
Authority data
Nieśwież (Białoruś, obw. miński) (hasło przedmiotowe)
zob. też Kościół Bożego Ciała (Nieśwież) (hasło przedmiotowe) ; Zamek w Nieświeżu (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nesviž ; Njasvìž ; Nyasvizh ; Nâsvìž ; Nieswież
Authority data
Wysokie (Białoruś) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Czombrów (Białoruś) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szambrou ; Chombrov ; Čembrovo ; Čambrou ; Čëmbrovo ; Čambou (Białoruś)
Authority data
Authority data
Orsza (Białoruś) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kołki (Białoruś) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kolky ; Kołky
Authority data
Authority data
Brześć (Białoruś, obw. brzeski ; okolice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Województwo brzeskolitewskie (1566-1795) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Brześć (Białoruś ; okolice) ; Bârès'ce ; Beras'ce ; Berestâ ; Brest-Litovsk ; Brèst ; Brest ; Briest ; Brześć Litewski ; Brześć nad Bugiem ; Brześć n. B ; Bużan ; Województwo brześciańskie
Authority data
Brześć (Białoruś, obw. brzeski) (hasło przedmiotowe)
zob. też Obóz dla internowanych Brześć Litewski (hasło przedmiotowe)
zob. też Bitwa o Brześć (1657) (hasło przedmiotowe) ; Bitwa pod Brześciem (1941) (hasło przedmiotowe) ; Bitwa pod Terespolem (1794) (hasło przedmiotowe) ; Obrona twierdzy brzeskiej (1939) (hasło przedmiotowe) ; Sobór św. Mikołaja (Brześć) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Jużnyj (Brześć ; część miasta) (hasło przedmiotowe) ; Kozłowicze (Brześć ; część miasta) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bârs'ce ; Beras'ce ; Berestâ ; Brest ; Brest-Litovsk ; Brześć Litewski ; Brześć nad Bugiem ; Bużan ; Брэст ; Брест ; Brześć-Litewsk ; Brèst ; Brest ; Briest ; Brześć n. B ; Bużan ; Brest Litowsk ; Brześć n/B
Authority data
Logistyka gospodarcza - Białoruś (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again