935 results
Authority data
Okręg Śląsk (Armia Krajowa) (hasło formalne)
Okręg Śląsk (Armia Krajowa) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Armia Krajowa (AK) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Armia Krajowa (AK) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Armia Krajowa. Okręg Śląsk ; "Kilof" (kryptonim) ; "Kuźnia" (kryptonim) ; Okręg Śląsk AK ; Okręg Śląsk Armii Krajowej ; Okręg Śląski AK ; Okręg Śląski Armii Krajowej ; "Serce" (krypt.) ; Śląski Okręg Armii Krajowej
Authority data
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Śląsk" ; "Śląsk", Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny ; Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" ; "Śląsk", Zespół Pieśni i Tańca
Authority data
Euroregion Śląsk Cieszyński (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zaolzie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Śląsk Zaolzański ; Śląsk Zaolziański
Authority data
Rękopisy - zbiory - Śląsk (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Mistyka - historia - Śląsk - 17 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Ołtarze - Śląsk - 14 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okolice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Powiat zielonogórski (1945-1975) (hasło przedmiotowe) ; Ziemia lubuska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Śląsk Lubuski
Authority data
Zdobnictwo - etnografia - Śląsk (hasło przedmiotowe)
Authority data
"Śląsk" Koszęcin (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: LKS "Śląsk" Koszęcin ; LKS Koszęcin ; Ludowy Klub Sportowy "Śląsk" Koszęcin ; Ludowy Zespół Sportowy "Śląsk" Koszęcin ; LZS "Śląsk" Koszęcin ; LZS Koszęcin ; Koszęcin (woj. śląskie) - Ludowy Zespół Sportowy "Śląsk"
powst. w 1948 r.
Authority data
Magistrala węglowa (trasa kolejowa) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Linie kolejowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Gdynia (woj. pomorskie) (hasło przedmiotowe) ; Górny Śląsk (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Magistrala węglowa (linia kolejowa) ; Trasa kolejowa Węglówka ; Linia kolejowa Węglówka ; Kolejowa magistrala węglowa ; Magistrala Śląsk - Porty ; Magistrala Śląsk - Gdynia ; Węglowa magistrala kolejowa ; Węglówka
Authority data
Opole (woj. opolskie ; okolice) (hasło przedmiotowe)
zob. też Powiat opolski (1945-1975) (hasło przedmiotowe) ; Województwo opolskie (1975-1998) (hasło przedmiotowe) ; Ziemie Odzyskane (hasło przedmiotowe) ; Ziemie Odzyskane (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Oppeln ; Opolszczyzna ; Uppeln ; Opolí ; Uopole ; Śląsk Opolski
Authority data
Górny Śląsk (hasło przedmiotowe)
zob. też Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku (hasło przedmiotowe)
zob. też Magistrala węglowa (trasa kolejowa) (hasło przedmiotowe) ; Nagroda im. Karola Miarki (hasło przedmiotowe) ; Plebiscyt na Górnym Śląsku (1921) (hasło przedmiotowe) ; Powstania śląskie (1919-1921) (hasło przedmiotowe) ; Ślązacy (hasło przedmiotowe) ; Tragedia Górnośląska (1945-1948) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Śląsk (hasło przedmiotowe)
zob. też Aglomeracja górnośląska (hasło przedmiotowe) ; Górnośląski Okręg Przemysłowy (hasło przedmiotowe) ; Województwo śląskie (1918-1939) (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Śląsk Opawski (hasło przedmiotowe) ; Opawa (Czechy ; okolice) (hasło przedmiotowe) ; Opole (woj. opolskie ; okolice) (hasło przedmiotowe) ; Śląsk Opawski (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Śląsk, Górny ; Horní Slezsko ; Oberschlesien ; Śląsk Opolski ; Upper Silesia ; Silesia Superior ; Gůrny Ślůnsk ; Aeberschläsing ; Oberschläsing
temat Śląsk, Górny stosuje się dla prac dotyczących CAŁEGO lub większości terytorium, dla jego części - nazwy miast z dopowiedzeniem (okręg), np.: Bielsko-Biała (woj. śląskie ; okręg), Katowice (woj. śląskie ; okręg)
Authority data
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (hasło formalne)
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (hasło przedmiotowe)
zob. też Związek Polaków w Niemczech (hasło przedmiotowe)
zob. też Związek Polaków w Niemczech (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Harcerstwo (hasło przedmiotowe) ; Organizacje polonijne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: ZHPwN ; Związek Harcerstwa Polskiego w Prowincji Górny Śląsk ; Związek Harcerzy Polskich w Niemczech
W lipcu 1945 utworzono Komendę Główną ZHP w Niemczech. Teren Niemiec podzielono na dwa okręgi - północny w brytyjskiej strefie okupacyjnej i południowy we francuskiej i amerykańskiej strefie. W końcu 1945 r. ogólny stan ZHP w Niemczech dochodził do 25,000 osób zorganizowanych w 100 hufcach i 800 jednostkach kierowanych przez 120 instruktorów. W 1946 r rozpoczęła się repatriacja ludności polskiej z Niemiec. Część osób wróciła do Polski a część wyjechała do Anglii lub do Kanady, USA i Australii. Po roku 1951 została tylko garstka ludzi i harcerstwo nie miało dalszych warunków rozwoju.
Authority data
Śląsk Cieszyński (hasło przedmiotowe)
zob. też Bitwa pod Skoczowem (1919) (hasło przedmiotowe)
zob. też Cieszyn (woj. śląskie ; okolice) (hasło przedmiotowe) ; Czeski Cieszyn (Czechy ; okolice) (hasło przedmiotowe) ; Księstwo cieszyńskie (1290-1918) (hasło przedmiotowe) ; Powiat cieszyński (woj. śląskie) (hasło przedmiotowe) ; Zaolzie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Śląsk (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Cieszyński, Śląsk ; Těšínské Slezsko ; Těšínsko
Authority data
Authority data
Śląsk (hasło przedmiotowe)
zob. też Grupa baalberska kultury pucharów lejkowatych (hasło przedmiotowe) ; Grupa kościańska (hasło przedmiotowe) ; I wojna śląska (1740-1742) (hasło przedmiotowe) ; II wojna śląska (1744-1745) (hasło przedmiotowe) ; Monety śląskie (hasło przedmiotowe) ; Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Śląska "Ślązaczka" (hasło przedmiotowe) ; Porcelana śląska (hasło przedmiotowe) ; Silesiaca (hasło przedmiotowe) ; Szwenkfeldyści (hasło przedmiotowe) ; Ślązacy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Dolny Śląsk (hasło przedmiotowe) ; Górny Śląsk (hasło przedmiotowe) ; Śląsk Cieszyński (hasło przedmiotowe) ; Śląsk Czeski (Czechy) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Schlesien ; Silesia (region) ; Slezsko ; Szląsk ; Silésie ; Szilézia ; Slesia ; Ślunsk ; Ślůnsk ; Schläsing
Authority data
Śląsk Wrocław (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Centralny Wojskowy Klub Sportowy Wrocław ; CWKS Wrocław ; Klub Piłkarski Śląsk Wrocław ; Legia Wrocław ; Okręgowy Wojskowy Klub Sportowy Wrocław ; OWKS Wrocław ; Pionier Wrocław ; Śląsk, Wrocławski Klub Sportowy ; WKS Śląsk Wrocław ; Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław ; Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław ; Wrocław (woj. dolnośląskie) - Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk"
zał. 1947; 1947-1949: Pionier Wrocław, 1949-1951: Legia Wrocław, 1951-1955: OWKS Wrocław, 1955-1957: CWKS Wrocław, 1957-1997: WKS Śląsk Wrocław, 1997- : Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again