17 results
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/59528
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/2530
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
No availability information: sygn. Czenstochov.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Starodruki - Czenstochoviana
No availability information: sygn. Ręk-18
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Starodruki - Czenstochoviana
No availability information: sygn. Ręk-19
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Starodruki - Czenstochoviana
No availability information: sygn. Ręk-20
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/59529
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/877
No cover
Book
In basket
Ziemia Częstochowska. T. 11. - Częstochowa : Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej, 1976. - 366 s. : fot. ; 24 cm.
Autor: Grygiel Józef. Województwo częstochowskie - historyczny awans regionu ; Przysucha Mieczysław. Kolejne etapy historii wymagają od pokoleń pracy dla nowych celów ; Hozakowski Andrzej. Rozwój gospodarczy Częstochowy w 30-leciu PRL ; Walczak Ireneusz. Sytuacja demograficzna Częstochowy w latach 1950-1970 ; Jezierski Mieczysław. Rozwój społeczny Częstochowy w 30-leciu PRL ; Lipiec Janusz (1924-1992). Szkolnictwo okręgu częstochowskiego w latach 1815-1862 ; Szymański Stanisław (1911-2000). Szkolnictwo ludowe Częstochowy w okresie Królestwa Polskiego ; Chłap Andrzej. Z dziejów gimnazjum i liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie ; Sitek Eugeniusz (1942- ). Położenie ekonomiczne Częstochowy i jej mieszkańców w latach pierwszej wojny światowej ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Działalność Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 ; Królica-Łyszczarz Krystyna. Zygmunt Domagalski ; Jaśkiewicz Aleksander (1933-2019). Artyści i rzemieślnicy działający w Częstochowie w XVII-XVIII w ; Mielczarek Witold. Pierwsze warsztaty drukarskie i zakłady poligraficzne w Częstochowie ; Sobalski Franciszek (1928- ). Miasta i gminy powiatu częstochowskiego w świetle kwestionariuszy z 1931 r ; Radłowski Aleksander. Kształtowanie się kosztów utrzymania robotników placowych w częstochowskim okręgu przemysłowym w latach międzywojennych ; Żmigrodzki Zbigniew (1931- ). Materiały do bibliografii częstochowskiej produkcji wydawniczej (1945-1965) ; Jastrzębska Elżbieta (bibliotekarz). Materiały do bibliografii częstochowskiej produkcji wydawniczej (1945-1965) ; Mielczarek Witold. Czterdzieści] lat "Ziemi Częstochowskiej" 1934-1974
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1275/XI, Z/896/XI
No cover
Book
In basket
Autor: Stańczyk Mieczysław ; Grygiel Józef. Dorobek ludzi pracy województwa częstochowskiego w latach 1975-1976 ; Laskowski Antoni. Organizacja i układ administracyjny województwa ; Słowicki Stanisław. Środowisko naturalne województwa częstochowskiego ; Mrukowicz Zbigniew. Ludność i zatrudnienie w województwie częstochowskim ; Ogrodniczak Henryk. Zarys historii ziem województwa częstochowskiego ; Łoś Henryk Eugeniusz (1937- ). Etnograficzno-historyczne przesłanki tworzenia się regionu i województwa częstochowskiego ; Sobalski Franciszek (1928- ). Szkice z historii gospodarczej województwa częstochowskiego ; Pietrzykowski Jan (1913-1994). Okupacja hitlerowska na ziemiach województwa częstochowskiego ; Płowecki Janusz. Wyzwolenie województwa częstochowskiego w 1945 r ; Ryter Henryk. Tworzenie i umacnianie władzy ludowej na ziemiach województwa częstochowskiego ; Przysucha Mieczysław. Działalność organizacji politycznych i społecznych w województwie częstochowskim ; Wszołek Władysław. Zarys zagospodarowania przestrzennego województwa ; Matysiakiewicz Ryszard. Częstochowa - stolica województwa ; Babińska Halina. Rola przemysłu w kształtowaniu potencjału gospodarczego i w rozwoju społecznym województwa ; Rotaub Adam. Przemysł ciężki ; Trzepieczyński Zdzisław. Przemysł ciężki ; Sitek Eugeniusz (1942- ). Przemysł włókienniczy i pokrewne gałęzie przemysłu ; Gut Ryszard. Przemysł rolno-spożywczy ; Zawadowicz Kryspin. Warunki naturalne produkcji rolnej województwa ; Róg Jan. Stan rolnictwa i poziom produkcji rolnej w województwie częstochowskim ; Krysta Franciszek. Kierunki rozwoju produkcji rolnej w województwie częstochowskim ; Róg Jan. Lasy i rezerwaty przyrody ; Stańczyk Mieczysław. Budownictwo i warunki mieszkaniowe w województwie częstochowskim ; Doryń Antoni. Zaopatrzenie towarowe i usługi dla ludności ; Duszyński Zygmunt. Wybrane dziedziny gospodarki komunalnej ; Baranowski Adolf. Oświata i szkolnictwo wyższe ; Czarnota Alfred (1911-1984). Oświata i szkolnictwo wyższe ; Płachecki Waldemar. Rola i zadania służby zdrowia w województwie na tle polityki społecznej PRL ; Kidawa Jarosław. Działalność kulturalna ; Jaśkiewicz Aleksander (1933-2019). Zabytki sztuki województwa częstochowskiego ; Skupin Jan. Walory turystyczne województwa częstochowskiego ; Krysiak Antoni. Miejsca pamięci narodowej w województwie częstochowskim ; Wierzbicki Mirosław. Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa częstochowskiego ; Lipiec Janusz (1924-1992). Noty historyczne miast i ośrodków gminnych województwa częstochowskiego ; Żmigrodzki Zbigniew (1931- ). Materiały do bibliografii województwa częstochowskiego
Indeks. - Spis treści takze ang. i ros.
This item is available in 20 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/72792/XII (1 egz.)
Oddział dla Dz. i Mł.
There are copies available to loan: sygn. Cz-wa (1 egz.)
Filia nr 1
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 3
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 5
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 10
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 14
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 18
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 20
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 21
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/6543/XII
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1275/XII, Z/896/XII
DB
No availability information: sygn. 0
Filia nr 2 - ul. Orlik-Rückemanna 35/37
No availability information: sygn. 913(438)
Filia nr 4 - ul. Św. Barbary 32
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 6 - ul. W.Orkana 56-A
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 9 - ul. F.Nowowiejskiego 15
No availability information: sygn. , Czenstochov.
Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 22 - DŹBÓW, ul. Rydla 4
No availability information: sygn. Czenstochow
No cover
Book
In basket
Dawna nazwa wydawcy : Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Oddział dla Dz. i Mł. - Kościuszki 4
No availability information: sygn. Cz-wa
No cover
Book
In basket
This item is available in 20 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/72792/XVII, W/72786/XVII (2 egz.)
Filia nr 1
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 3
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 5
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 10
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 14
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 18
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 20
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 21
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/6543/XVII
Filia nr 2 - ul. Orlik-Rückemanna 35/37
No availability information: sygn. 913(438)
Filia nr 4 - ul. Św. Barbary 32
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 6 - ul. W.Orkana 56-A
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 9 - ul. F.Nowowiejskiego 15
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 15 - ul. gen. L.Okulickiego 63
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 22 - DŹBÓW, ul. Rydla 4
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 24 - GRABÓWKA, ul. Rocha 250
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 25 - BRZEZINY, ul. Wirażowa 8-A
No availability information: sygn. Czenstochov
No cover
Book
In basket
Autor: Przysucha Mieczysław. Miejsce powiatu częstochowskiego w województwie katowickim ; Heromiński Ignacy. Układ i zmiany administracyjne powiatu ; Słowicki Stanisław. Szkic fizyczno-geograficzny i walory turystyczne powiatu częstochowskiego ; Hereźniak Janusz (1935-2016). Szkic do charakterystyki środowiska przyrodniczego regionu częstochowskiego ; Skalski Andrzej W. (1938-1996). Szkic do charakterystyki środowiska przyrodniczego regionu częstochowskiego ; Frąckiewicz Lucyna (1926-2009). Stosunki demograficzne w powiecie częstochowskim ; Majorek Bogdan. Charakterystyczne cechy urbanizacji powiatu częstochowskiego ; Majorek Ewa. Charakterystyczne cechy urbanizacji powiatu częstochowskiego ; Micewicz Elżbieta. Charakterystyczne cechy urbanizacji powiatu częstochowskiego ; Głowacki Maciej. Z pradziejów powiatu częstochowskiego ; Kopacz Jerzy. Z pradziejów powiatu częstochowskiego ; Sobalski Franciszek (1928- ). Zarys historii gospodarczej powiatu częstochowskiego ; Lipiec Janusz (1924-1992). Zarys rozwoju szkolnictwa ; Jaśkiewicz Aleksander (1933-2019). Zabytki powiatu częstochowskiego ; Pietrzykowski Jan (1913-1994). Powiat częstochowski pod okupacją hitlerowską ; Płowecki Janusz. Wyzwolenie powiatu częstochowskiego w 1945 roku ; Ryter Henryk. Przemiany stosunków społeczno-ekonomicznych w pierwszych latach władzy ludowej ; Krawczyk Zenon. Górnictwo rud żelaza w powiecie częstochowskim w okresie 1945-1970 ; Paranowski Henryk. Przemysł i rzemiosło w powiecie częstochowskim w latach 1945-1970 ; Róg Jan. Rolnictwo i gospodarka leśna powiatu czętochowskiego ; Zawadowicz Kryspin. Rolnictwo i gospodarka leśna powiatu czętochowskiego ; Szczerbak Stefan. Działalność społeczno-gospodarcza kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich w powiecie częstochowskim ; Stańczyk Mieczysław. Budownictwo i warunki mieszkaniowe w powiecie częstochowskim w latach 1945-1970 ; Rostecki Józef. Rozwój urządzeń i usług komunalnych ; Wojciechowski Zygmunt. Ochrona przeciwpożarowa w powiecie częstochowskim ; Wojciechowski Zygmunt. Rozwój komunikacji w powiecie częstochowskim ; Lipiec Janusz (1924-1992). Szkolnictwo powiatu częstochowskiego w latach 1945-1970 ; Stępień Bolesław. Szkolnictwo powiatu częstochowskiego w latach 1945-1970 ; Heromiński Ignacy. Działalność kulturalna w powiecie ; Bednarska-Serwan Anna. Ochrona zdrowia w powiecie częstochowskim ; Róg Jan. Kierunki i perspektywy rozwoju powiatu częstochowskiego ; Lipiec Janusz (1924-1992). Noty historyczne ważniejszych miejscowości powiatu częstochowskiego ; Rostecki Józef. Miejsca pamięci narodowej ; Heromiński Ignacy. Indeks urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych powiatu częstochowskiego ; Żmigrodzki Zbigniew (1931- ). Materiały do bibliografii powiatu częstochowskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1275/X, Z/896/X
Book
In basket
Autor: Zakrzewski Andrzej Jan (1942- ) ; Lipiec Janusz (1924-1992) ; Kubicka-Czekaj Barbara. Częstochowa i jej okolice w listach sekretarza Marii Ludwiki, Piotra de Nowersz ; Ojrzyński Jacek A. (1940-2016). Wyposażenie artystyczne dworów szlacheckich Ziemi Wieluńskiej w wiekach XVI-XVIII ; Jedynakiewicz Katarzyna. Kościuszko pod Szczekocinami - chwila załamania czy kryzys psychiczny ; Złotkowski Dariusz (1959- ). Polityczna aktywność Zakonu OO. Paulinów w latach 1793-1794 ; Zakrzewski Andrzej Jan (1942- ). Udział kultu jasnogórskiego w kształtowaniu sfery publicznej i prywatnej w kulturze polskiej XIX wieku ; Berezińska Dorota. Franciszek Dionizy Wilkoszewski - drukarz i wydawca (1875-1941) ; Jakubczak Anna. Język mówiony mieszkańców Częstochowy ; Podobiński Stanisław (1950-2003). Język mówiony mieszkańców Częstochowy ; Zakrzewska Agnieszka. Propozycje Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Nota bibliograficzna) ; Materniak Stanisław. Wizje i fakt uzyskania niepodległości ; Maliszewski Julian (1951-2020). Niepodległość Polski w literaturach zachodnioeuropejskich ; Rędziński Kazimierz (1948- ). Duszpasterstwo legionowe w latach pierwszej wojny światowej ; Dałek Eugeniusz. Kapitały zagraniczne w Polsce w pierwszych latach niepodległości ; Mizgalski Jerzy. Kapitały zagraniczne w Polsce w pierwszych latach niepodległości ; Sobalski Franciszek (1928- ). Materiały do stosunków społeczno-gospodarczych Częstochowy w latach pierwszej wojny światowej ; Psykała Iwona. Wychowankowie częstochowskiego Gimnazjum Rządowego w ruchu niepodległościowym ; Lipiec Janusz (1924-1992). Oświata okręgu częstochowskiego w latach pierwszej wojny światowej ; Łączewski Jan (1934- ). Materiały do udziału częstochowian w walkach o granice Polski po roku 1918
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1275/XVII, Z/896/XVII
No cover
Book
In basket
Ziemia Częstochowska. T.5. - Katowice : "Śląsk", 1965. - 351 s. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1275/V, Z/896/V
Filia nr 25 - BRZEZINY, ul. Wirażowa 8-A
No availability information: sygn. Czenstochov
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1275/VI/VII, Z/896/VI/VII
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/1275/VIII/IX, Z/896/VIII/IX
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again