9 results
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/3365, Z/3335
No cover
Book
In basket
Autor: Batorek Maciej ; Chojnowski Augustyn ; Sętowski Juliusz (1959- ) ; Laberschek Jacek (1950- ). Świadkowie złożenia na Jasnej Górze cudownego obrazu Matki Boskiej ; Snoch Bogdan (1933-2018). Okolice Częstochowy w dawnej kartografii (głównie śląskiej do początków XIX wieku) ; Mizera Stefan. Regesty dokumentów do dziejów parafii Mstów k.Częstochowy ; Bilnik Piotr. Napad na Klasztor Jasnogórski w 1430 roku ; Snoch Bogdan (1933-2018). Częstochowa w dobie wojny północnej (1700-1721) ; Starczewski Tadeusz. Wojsko Polskie w XVIII i początkach XIX w. na ziemi częstochowskiej ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Poczta Błękitnego Wojska ; Winiarek Roman (1924-2003). Komendant Enklawy Jasna Góra ; Górecki Jerzy. Jak spędzano czas wolny w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku? ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Z problemów międzywojennej Częstochowy (1918-1939) ; Związek Jan (1937-2020). Działalność patriotyczna duchowieństwa katolickiego w Częstochowie w okresie okupacji hitlerowskiej ; Badora Jerzy. Mała historia księgarstwa częstochowskiego 1950-1990 ; Sierpiński Zdzisław. Piętnaście lat Częstochowskiej Kapeli Piosenki Wszelakiej ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Fraszki ; Kubicka-Czekaj Barbara. Udział Józefa Mikołajtisa w sprowadzeniu prochów Juliusza Słowackiego na Wawel ; Stoszek Andrzej. Miejski Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.M. Curie-Skłodowskiej ; Rakowski Sylwester. Z historii Fabryki Przetworów Ziemniaczanych ; Gorczycka Ewa (1941- ). Tu wesele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/3686, Z/3472
No cover
Book
In basket
Almanach Częstochowy : [2002] / red. Maciej Batorek [i in.]. - Częstochowa : Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, 2002. - 242 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 24 cm.
Autor: Batorek Maciej ; Laberschek Jacek (1950- ). Częstochowski zespół osadniczy w średniowieczu ; Snoch Bogdan (1933-2018). Bajecznie i legendarnie o Częstochowie ; Laberschek Jacek (1950- ). Na tropie rycerzy z [Złotego] Potoku i rozbójników z Ostrężnika ; Mizera Stefan. W poszukiwaniu Kuźnicy Pawłowskiej ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Za łót kopiejek 10" ; Starczewski Tadeusz. Przekaz o kapliczce na Stradomiu ; Mucha Jerzy. Ksiądz Józef Mężnicki (1876-1940) - działacz społeczny, jeden z twórców spółdzielczości spożywczej w Częstochowie ; Bilnik Piotr. Początki skautingu w Częstochowie ; Górecki Jerzy. Dewocjonalia, lektury robotnicze - obraz Częstochowy z przełomu XIX i XX wieku ; Starczewski Tadeusz. Rejon częstochowski w czasie powstania listopadowego ; Związek Jan (1937-2020). Zadania inteligencji katolickiej w Częstochowie wg biskupa Teodora Kubiny ; Szymańska Barbara. Profesor Edward Mąkosza ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Z za drutów getta ; Kubicka-Czekaj Barbara. Mało znany epizod w życiu Teofila Lenartowicza ; Marjańska Ludmiła (1923-2005). Jeden dzień w Częstochowie ; Marjańska Ludmiła (1923-2005). Jezioro ; Codzienne obrządki ; Nad brzegiem ; Czarnota Alfred (1911-1984). Opowiadania ; Cichla-Czarniawska Elżbieta (1935- ). Wiersze ; Mielczarek Janusz (1936- ). Opowiadania ; Burda Zbigniew. Fotografie ; Gierymski Tadeusz (1928-2009). Adelajda ; Grabałowski Wojciech. (1945-2020). Wiersze ; Łągiewka Barbara (1933- ). Wiersze ; Wąsowicz Ewa. Dlaczego warto uprawiać pływanie ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Po wodach wszelakich ; Jaśkiewicz Aleksander (1933-2019). Jubileusz Muzeum Częstochowskiego ; Sączek Tadeusz. Czterdzieści] lat numizmtyki częstochowskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/4031, Z/3850
No cover
Book
In basket
Almanach Częstochowy : 2004/2005 / red. Maciej Batorek [i in.]. - Częstochowa : Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, 2005. - 240 s., [8] s.tabl.kolor. : faks., fot., il., pl., portr. ; 23 cm.
Autor: Batorek Maciej ; Łacek Mieczysław. Jasna Góra wzmacnia miłość ojczyzny i broni jedności Polaków ; Golonka Jan (1936- ). Tradycja militarna twierdzy Jasna Góra ; Golonka Jan (1936- ). Przebieg obrony twierdzy Jasna Góra w czasie potopu szwedzkiego ; Bilnik Piotr. Jan Długosz o sprawcy fundacji jasnogórskiej ; Snoch Bogdan (1933-2018). Pod opieką Jagiellonów i Wazów ; Nabiałek Karol. Załoga zamku Olsztyn w późnym średniowieczu ; Snoch Bogdan (1933-2018). Fortalitium Marianum (1620-1813) ; Snoch Bogdan (1933-2018). Średniowieczny leksykon biograficzny Częstochowy ; Kowalczyk Elżbieta. Najstarsze ujęcia wody w Częstochowie ; Górecki Jerzy. Warszycki, chłopi i diabeł ; Kubicka-Czekaj Barbara. Częstochowa i jej okolice w listach sekretarza Marii Ludwiki, Piotra des Noyers ; Batorek Maciej. Z żałobnej karty : Tadeusz Sączek, Janusz Sowier, Jerzy Duda-Gracz ; Kubicka-Czekaj Barbara. Z żałobnej karty : Tadeusz Sączek, Janusz Sowier, Jerzy Duda-Gracz ; Cichla-Czarniawska Elżbieta (1935- ). Był sad ; Kolińska Krystyna (1923-2016). Z fotografiami w ręku - wspomnienia osobiste ; Dylewska Anna. Pałac w Kruszynie i inne fundacje wojewody sieradzkiego Kaspra Denhoffa (1588-1645) ; Gładysz Jerzy. Historia górnictwa rud żelaza i muzealnictwa górniczego w regionie częstochowskim ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Biografie częstochowian : Kolski Józef ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Poczt Amt Polski Granicy Częstochowski ; Starczewski Tadeusz. Prawosławni na częstochowskich cmentarzach ; Pasternak Miłosława. Rocznica urodzin Mikołaja Reja ; Wielgołaska Elżbieta. Rocznica urodzin Mikołaja Reja ; Marjańska Ludmiła (1923-2005). Pan Tadeusz" po latach czytany ; Marjańska Ludmiła (1923-2005). Wiersze ; Sętowski Juliusz (1959- ). Miejski Przytułek Położniczy w Częstochowie (1899-1912) : przyczynek do dziejów instytucji ochrony zdrowia w mieście ; Górecka Paulina. Fraszki ; Szymańska Barbara. Pamięć czasu ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Biografie częstochowian ; Nasińska Maria. Szkoła i jej Patron - o Liceum im. J.Słowackiego ; Jadczyk Janusz (1960- ). Muzeum w Częstochowie ma już 100 lat ; Jezierska Katarzyna (1972- ). Muzeum w Częstochowie ma już 100 lat ; Kusiba Stanisław. Pamiętna jesień ; Dąbrowski Henryk. Bataliony Chłopskie w powiecie częstochowskim w latach 1940-1945 ; Leśniak Stanisław. Kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Konającego w latach 1906-2006 ; Rakowski Sylwester. Tragarz - Zapomniane rzemiosło ; Sochacki Andrzej. Jasna Góra - militarna twierdza narodu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/4261, Z/4260
No cover
Book
In basket
Autor: Batorek Maciej ; Chojnowski Augustyn ; Gmitruk Stanisław ; Kolińska Krystyna (1923-2016). Żal po Ludmile ; Nasińska Maria. Była wśród nas : wspomnienie o Ludmile Marjańskiej ; Batorek Maciej. Jerzy Badora ; Chojnowski Augustyn. Jerzy Badora ; Gładysz Jerzy. Dziedzictwo przemysłowe miasta Częstochowy i regionu ; Czarniawski Wojciech. Kule i okropny ogień roznoszący pociski", czyli o amunicji artyleryjskiej w XVII-XVIII wieku ; Snoch Bogdan (1933-2018). Częstochowa - miasto w Królestwie Pruskim ; Cichla-Czarniawska. Elżbieta (1935- ). Zatrzymane w pamięci ; Snoch Bogdan (1933-2018). Więzy rodzinne (refleksje o zaniku dawnego słownictwa rodzinnego) ; Górecki Jerzy. Wiara w zabobony w regionie częstochowskim ; Snoch Bogdan (1933-2018). Podczęstochowskim szlakiem podań i legend ; Kubicka-Czekaj Barbara. Pierwsza ofiara Murawiewa ; Loster Tadeusz (1947- ). Zapomniany ksiądz powstaniec ; Kubicka-Czekaj Barbara. Mickiewicz i Maryla, czyli Peri ; Popczyk Katarzyna. Biblioteka Polska w Paryżu ; Kubicka-Czekaj Barbara. Florian Trawiński (1850-1906) - częstochowianin, obrońca Luwru w 1871 r ; Dylewska Anna. Zbiory sztuki w stulecie Muzeum Częstochowskiego ; Czarnołęski Marek (1961- ). Zwyczajna opowieść o dwojgu ludziach ; Chrząstek Barbara. Historia kiedrzyńskiej szkoły ; Całus Stanisław. Jak Częstochowa rzemiosłem stała ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). W pocztowej symbiozie ; Górecka Paulina. Fraszki ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Banderą polską ją zwano ; Zymek-Giermańska Teresa. Wspomnienia z lat, które już dawno minęły ; Nałęcz-Idzikowska Alicja. Łapanka ; Andre Waldemar. Biogramy częstochowian ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Biogramy częstochowian ; Gosławska Iwona. Jerzy Duda-Gracz : życie i twórczość ; Bednarek Janusz. Jerzy Duda-Gracz : życie i twórczość ; Czech Dorota (archiwista). Notatki z pobytu na stażu naukowym w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku w roku akademickim 2004/2005 ; Stoszek Andrzej. Częstochowska śródmiejska enklawa spacerowo-wypoczynkowa ; Baczyński Wacław. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Częstochowie (krótki rys historyczny) ; Nengo-Tomzik Teresa. Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie; Lwowskie Orlęta ; Wilk Sławomir. Znaczenie kresów wschodnich dla kultury polskiej ; Wyględowski Mieczysław (1933- ). Qvo vadis - polska medycyno? ; Tyras Barbara. Pamięć wielkości Jana Pawła II ; Luterek Tadeusz (1939- ). O sercu ; Luterek Tadeusz (1939- ). Światłocienie ; Luterek Tadeusz (1939- ). Przystań ; Luterek Tadeusz (1939- ). Ostańce ; Luterek Tadeusz (1939- ). Wspomnienie ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). już nie czytam twoich listów ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). Kościół Najświętszego Imienia Maryi ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). ...patrzę na ciebie ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). Pocztówka z podróży ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). Pożegnanie ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). Poszukiwany ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). Przestroga ; Wroński Krzysztof Seweryn (1954- ). Sen nie mijający ; Brodowicz-Szymanek Beata (1966- ). Spacer po Częstochowie ; Brodowicz-Szymanek Beata (1966- ). ...Szukało szczęście ; Brodowicz-Szymanek Beata (1966- ). Epitafium dla Ludmiły Marjańskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/4397, Z/4396
No cover
Book
In basket
Autor: Batorek Maciej ; Chojnowski Augustyn ; Gmitruk Stanisław ; Chojnowski Augustyn. Andrzej Kalinin - portret pisarza ; Łączewski Jan (1934- ). Dzieje częstochowskiego Stradomia ; Szymańska Barbara. Wspomnienie o Annie Ciepielewskiej (1936-2006) ; Czarnołęski Marek (1961- ). Rocznik 1928 - Tadeusz Gierymski. Biografia - wspomnienia - refleksje ; Związek Jan (1937-2020). Ks. Jan Długosz o swojej ziemi rodzinnej ; Popczyk Katarzyna. Pamięć o Polakach ; Snoch Bogdan (1933-2018). W staropolskiej karczmie ; Kowalczyk Elżbieta. Życiorysy : dr Barbara Kubicka-Czekaj ; Górecki Jerzy. Kartka z dziejów częstochowskiego ogrodnictwa - rodzina Zawadów ; Kubicka-Czekaj Barbara. Przyczynek do fragmentu pamiętnika C.K.Norwida pt. "Menego" ; Cichla-Czarniawska Elżbieta (1935- ). To pani stąd? ; Cichla-Czarniawska Elżbieta (1935- ). Zemsta ; Cichla-Czarniawska Elżbieta (1935- ). Wiersze ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). W hołdzie zmarłemu Napoleonowi I ; Luterek Tadeusz (1939- ). Październikowe "Profile" ; Luterek Tadeusz (1939- ). Wiersze ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Trzy poczty w jednym mieście ; Gorczycka Ewa (1941- ). Fryderyk i róże ; Kubicka-Czekaj Barbara. S. Żeromski o J.I. Kraszewskim w Dziennikach ; Sikorski Robert. Feliksa Romanowskiego "Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemysle i handlu" ; Romanowski Feliks. Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemyśle i handlu" ; Górecka Paulina. Fraszki ; Sobalski Franciszek (1928- ). Rozwój przemysłu w Częstochowie w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku - od juty po zapałki ; Sobalski Franciszek (1928- ). Częstochowska Fabryka Zapałek w latach 1882-1945 ; Burda Zbigniew. Fotoreportaż : Produkcja zapałek w Częstochowskiej Fabryce Zapałek ; Gmitruk Stanisław. Życie i działalność Antoniego Banasia ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Biogramy częstochowian ; Grządzielski Zbigniew (1932-2014). Fraszki ; Mazik Jerzy Błażej (1932-2019). Częstochowskie początki zbierania marek pocztowych ; Snoch Bogdan (1933-2018). Diable sprawy w regionie częstochowskim (z dawnych opowieści) ; Snoch Bogdan (1933-2018). Kasztelan Stanisław Warszycki w legendach i opowieściach ; Wydmuch Henryk. Masowe wysiedlenia ludności polskiej w rejonie Krzepic (1939-1945) ; Kowalczyk Elżbieta. Wspomnienia o przedsiębiorstwie związanym z kopalnictwem rud w Częstochowie ; Gajecki Jerzy. Wspomnienia o przedsiębiorstwie związanym z kopalnictwem rud w Częstochowie ; Wielgołaska Elżbieta. W hołdzie Lechoniowi ; Nasińska Maria. Jan Lechoń - poeta i człowiek ; Sierpiński Zdzisław. Aniele boży stróżu mój ; Sierpiński Zdzisław. Wiersze ; Łączyńska Barbara Julianna. Moja Aleja (lata 30-te XX wieku) ; Sowada Renata. Dziesięć lat Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
This item is available in 26 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia główna
There are copies available to loan: sygn. W/102153, W/102152 (2 egz.)
Filia nr 1
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 3
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 5
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 10
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 13
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov 94(438) (1 egz.)
Filia nr 14
All copies are currently unavailable
Filia nr 18
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov. (1 egz.)
Filia nr 20
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Filia nr 21
There are copies available to loan: sygn. Czenstochov (1 egz.)
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/70862
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/4487, Z/4486
Oddział dla Dz. i Mł. - Kościuszki 4
No availability information: sygn. Cz-wa
Filia nr 2 - ul. Orlik-Rückemanna 35/37
No availability information: sygn. 94(438)
Filia nr 4 - ul. Św. Barbary 32
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 6 - ul. W.Orkana 56-A
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 7 – Al. Pokoju 15/17
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 9 - ul. F.Nowowiejskiego 15
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 15 - ul. gen. L.Okulickiego 63
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 22 - DŹBÓW, ul. Rydla 4
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 23 - KIEDRZYN, ul. Ludowa 58
No availability information: sygn. Czenstochov.
Filia nr 24 - GRABÓWKA, ul. Rocha 250
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 25 - BRZEZINY, ul. Wirażowa 8-A
No availability information: sygn. Czenstochov
Filia nr 7 Wypożyczalnia dla dorosłych – Aleja Pokoju 15/17
No availability information
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/4572
Oddział dla Dz. i Mł. - Kościuszki 4
No availability information: sygn. Cz-wa
Filia nr 8 - ul. Księżycowa 2
No availability information: sygn. Czenstochov.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Naukowa – Aleja NMP 22
No availability information: sygn. C/54242
Book
In basket
Z dziejów miasta Radomska / Jerzy Górecki. - Radomsko : Muzeum Regionalne, [199?]. - 30 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czenstochoviana
No availability information: sygn. Z/2692
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again